ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
18/04/2011 satrape [it] การออกเสียง : satrape 0 โหวต
18/04/2011 satrapia [it] การออกเสียง : satrapia 0 โหวต
18/04/2011 poesia multilingue [it] การออกเสียง : poesia multilingue 0 โหวต
18/04/2011 bdellostoma [it] การออกเสียง : bdellostoma โดย Ariela_
18/04/2011 brachiolaria [it] การออกเสียง : brachiolaria 0 โหวต
18/04/2011 educazione omogenea [it] การออกเสียง : educazione omogenea 0 โหวต
18/04/2011 mixite [it] การออกเสียง : mixite 0 โหวต
18/04/2011 missiniformi [it] การออกเสียง : missiniformi 0 โหวต
18/04/2011 missine [it] การออกเสียง : missine 0 โหวต
16/04/2011 meliorismo [it] การออกเสียง : meliorismo 0 โหวต
15/04/2011 Marietta [it] การออกเสียง : Marietta 0 โหวต
14/04/2011 Boreanaz [it] การออกเสียง : Boreanaz 0 โหวต
13/04/2011 Valacchi [it] การออกเสียง : Valacchi 0 โหวต
10/04/2011 linetto [it] การออกเสียง : linetto 0 โหวต
10/04/2011 bologramma [it] การออกเสียง : bologramma 0 โหวต
10/04/2011 bolometrico [it] การออกเสียง : bolometrico 0 โหวต
10/04/2011 bolografo [it] การออกเสียง : bolografo 0 โหวต
10/04/2011 spettrobolometro [it] การออกเสียง : spettrobolometro 0 โหวต
10/04/2011 bolometro [it] การออกเสียง : bolometro 0 โหวต
10/04/2011 microradiometro [it] การออกเสียง : microradiometro 0 โหวต
05/04/2011 Protomonadini [it] การออกเสียง : Protomonadini 0 โหวต
05/04/2011 metanomonade [it] การออกเสียง : metanomonade 0 โหวต
05/04/2011 embadomonade [it] การออกเสียง : embadomonade 0 โหวต
05/04/2011 monadidi [it] การออกเสียง : monadidi 0 โหวต
05/04/2011 nettomonade [it] การออกเสียง : nettomonade 0 โหวต
05/04/2011 pseudomonade [it] การออกเสียง : pseudomonade 0 โหวต
05/04/2011 tricomonade [it] การออกเสียง : tricomonade 0 โหวต
05/04/2011 enteromonade [it] การออกเสียง : enteromonade 0 โหวต
05/04/2011 nannufero [it] การออกเสียง : nannufero 0 โหวต
05/04/2011 mestica [it] การออกเสียง : mestica 0 โหวต