ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
18/01/2011 gelateria [it] การออกเสียง : gelateria 0 โหวต
18/01/2011 gelsicoltura [it] การออกเสียง : gelsicoltura 0 โหวต
18/01/2011 geminazione [it] การออกเสียง : geminazione 0 โหวต
18/01/2011 gendarmeria [it] การออกเสียง : gendarmeria 0 โหวต
18/01/2011 genealogia [it] การออกเสียง : genealogia 0 โหวต
18/01/2011 generalizzazione [it] การออกเสียง : generalizzazione 0 โหวต
18/01/2011 generazione [it] การออกเสียง : generazione 0 โหวต
18/01/2011 Genia [it] การออกเสียง : Genia 0 โหวต
18/01/2011 gene [it] การออกเสียง : gene 0 โหวต
18/01/2011 generalato [it] การออกเสียง : generalato 0 โหวต
18/01/2011 genietto [it] การออกเสียง : genietto 0 โหวต
18/01/2011 gavone [it] การออกเสียง : gavone 0 โหวต
18/01/2011 gaudio [it] การออกเสียง : gaudio 0 โหวต
18/01/2011 gattice [it] การออกเสียง : gattice 0 โหวต
18/01/2011 gastroscopio [it] การออกเสียง : gastroscopio 0 โหวต
18/01/2011 gasteropode [it] การออกเสียง : gasteropode 0 โหวต
18/01/2011 gazzettiere [it] การออกเสียง : gazzettiere 0 โหวต
18/01/2011 gazzettino [it] การออกเสียง : gazzettino 0 โหวต
18/01/2011 geco [it] การออกเสียง : geco 0 โหวต
18/01/2011 gelicidio [it] การออกเสียง : gelicidio 0 โหวต
18/01/2011 gelone [it] การออกเสียง : gelone 0 โหวต
18/01/2011 gelseto [it] การออกเสียง : gelseto 0 โหวต
18/01/2011 gendarme [it] การออกเสียง : gendarme 0 โหวต
17/01/2011 gelatinizzante [it] การออกเสียง : gelatinizzante 0 โหวต
17/01/2011 gemello [it] การออกเสียง : gemello 0 โหวต
17/01/2011 gelificante [it] การออกเสียง : gelificante 0 โหวต
17/01/2011 genitale [it] การออกเสียง : genitale 0 โหวต
17/01/2011 gastroduodenale [it] การออกเสียง : gastroduodenale 0 โหวต
17/01/2011 gastroenterico [it] การออกเสียง : gastroenterico 0 โหวต
17/01/2011 gemino [it] การออกเสียง : gemino 0 โหวต