ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
12/02/2011 geomagnetismo [it] การออกเสียง : geomagnetismo 0 โหวต
12/02/2011 gerarca [it] การออกเสียง : gerarca 0 โหวต
12/02/2011 geotropismo [it] การออกเสียง : geotropismo 0 โหวต
12/02/2011 germicida [it] การออกเสียง : germicida 0 โหวต
12/02/2011 gerundivo [it] การออกเสียง : gerundivo 0 โหวต
12/02/2011 gessoso [it] การออกเสียง : gessoso 0 โหวต
12/02/2011 geometricità [it] การออกเสียง : geometricità 0 โหวต
12/02/2011 geodesia [it] การออกเสียง : geodesia 0 โหวต
12/02/2011 gentildonna [it] การออกเสียง : gentildonna 0 โหวต
12/02/2011 genzianella [it] การออกเสียง : genzianella 0 โหวต
12/02/2011 genuflessione [it] การออกเสียง : genuflessione 0 โหวต
12/02/2011 geodetica [it] การออกเสียง : geodetica 0 โหวต
12/02/2011 geosfera [it] การออกเสียง : geosfera 0 โหวต
12/02/2011 geosinclinale [it] การออกเสียง : geosinclinale 0 โหวต
12/02/2011 geomanzia [it] การออกเสียง : geomanzia 0 โหวต
12/02/2011 geologia [it] การออกเสียง : geologia 0 โหวต
12/02/2011 elvezi [it] การออกเสียง : elvezi 0 โหวต
23/01/2011 cotale [it] การออกเสียง : cotale 0 โหวต
23/01/2011 costui [it] การออกเสียง : costui 0 โหวต
23/01/2011 cotogna [it] การออกเสียง : cotogna 0 โหวต
23/01/2011 cotanto [it] การออกเสียง : cotanto 0 โหวต
23/01/2011 costumato [it] การออกเสียง : costumato 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/01/2011 costura [it] การออกเสียง : costura 0 โหวต
23/01/2011 cotognata [it] การออกเสียง : cotognata 0 โหวต
23/01/2011 cote [it] การออกเสียง : cote 0 โหวต
23/01/2011 cotesto [it] การออกเสียง : cotesto 0 โหวต
23/01/2011 cotica [it] การออกเสียง : cotica โดย scarletta
23/01/2011 Sisto [it] การออกเสียง : Sisto 0 โหวต
23/01/2011 Enzo [it] การออกเสียง : Enzo 0 โหวต
22/01/2011 Quercia comune [it] การออกเสียง : Quercia comune 0 โหวต