ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
17/01/2011 gattara [it] การออกเสียง : gattara 0 โหวต
17/01/2011 gavina [it] การออกเสียง : gavina 0 โหวต
17/01/2011 gastrula [it] การออกเสียง : gastrula 0 โหวต
17/01/2011 garantista [it] การออกเสียง : garantista 0 โหวต
17/01/2011 andare a gattoni [it] การออกเสียง : andare a gattoni 0 โหวต
17/01/2011 prendere per il ganascino [it] การออกเสียง : prendere per il ganascino 0 โหวต
17/01/2011 gardesano [it] การออกเสียง : gardesano 0 โหวต
17/01/2011 garibaldino [it] การออกเสียง : garibaldino 0 โหวต
17/01/2011 garantito [it] การออกเสียง : garantito 0 โหวต
17/01/2011 castaldo [it] การออกเสียง : castaldo 0 โหวต
17/01/2011 ganghero [it] การออกเสียง : ganghero 0 โหวต
17/01/2011 ganglioma [it] การออกเสียง : ganglioma 0 โหวต
17/01/2011 gangsterismo [it] การออกเสียง : gangsterismo 0 โหวต
17/01/2011 garantismo [it] การออกเสียง : garantismo 0 โหวต
17/01/2011 gasogeno [it] การออกเสียง : gasogeno 0 โหวต
17/01/2011 gasometro [it] การออกเสียง : gasometro 0 โหวต
17/01/2011 gastaldo [it] การออกเสียง : gastaldo 0 โหวต
17/01/2011 gamberetto [it] การออกเสียง : gamberetto 0 โหวต
17/01/2011 gambetto [it] การออกเสียง : gambetto 0 โหวต
17/01/2011 gambo [it] การออกเสียง : gambo 0 โหวต
17/01/2011 gambrinismo [it] การออกเสียง : gambrinismo 0 โหวต
17/01/2011 ganascino [it] การออกเสียง : ganascino 0 โหวต
17/01/2011 gambaletto [it] การออกเสียง : gambaletto 0 โหวต
17/01/2011 galvanometro [it] การออกเสียง : galvanometro 0 โหวต
17/01/2011 galvanoscopio [it] การออกเสียง : galvanoscopio 0 โหวต
17/01/2011 garrese [it] การออกเสียง : garrese 0 โหวต
17/01/2011 garrito [it] การออกเสียง : garrito 0 โหวต
17/01/2011 garbuglio [it] การออกเสียง : garbuglio 0 โหวต
17/01/2011 garbo [it] การออกเสียง : garbo 0 โหวต
17/01/2011 garbino [it] การออกเสียง : garbino 0 โหวต