ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
22/01/2011 Salvia sclarea [it] การออกเสียง : Salvia sclarea 0 โหวต
22/01/2011 ratania [it] การออกเสียง : ratania 0 โหวต
22/01/2011 Rodiola [it] การออกเสียง : Rodiola 0 โหวต
22/01/2011 Sequoia gigantea [it] การออกเสียง : Sequoia gigantea 0 โหวต
22/01/2011 soia [it] การออกเสียง : soia 1 โหวต
22/01/2011 Scutellaria [it] การออกเสียง : Scutellaria 0 โหวต
22/01/2011 Quercia Marina [it] การออกเสียง : Quercia Marina 0 โหวต
22/01/2011 Quercia comune [it] การออกเสียง : Quercia comune 0 โหวต
22/01/2011 Prunella comune [it] การออกเสียง : Prunella comune 0 โหวต
22/01/2011 Piantaggine maggiore [it] การออกเสียง : Piantaggine maggiore 0 โหวต
22/01/2011 Spirea Olmaria [it] การออกเสียง : Spirea Olmaria 0 โหวต
22/01/2011 Primula odorosa [it] การออกเสียง : Primula odorosa 0 โหวต
22/01/2011 Peonia bianca [it] การออกเสียง : Peonia bianca 0 โหวต
22/01/2011 tabebuia [it] การออกเสียง : tabebuia 0 โหวต
22/01/2011 Tossilaggine comune [it] การออกเสียง : Tossilaggine comune 0 โหวต
22/01/2011 Usnea Sbarbata [it] การออกเสียง : Usnea Sbarbata 0 โหวต
22/01/2011 Usnea [it] การออกเสียง : Usnea 0 โหวต
22/01/2011 Uva di Monte [it] การออกเสียง : Uva di Monte 0 โหวต
22/01/2011 Usnea Rubiconda [it] การออกเสียง : Usnea Rubiconda 0 โหวต
22/01/2011 Urechite [it] การออกเสียง : Urechite 0 โหวต
22/01/2011 Uncaria [it] การออกเสียง : Uncaria 0 โหวต
22/01/2011 Verga d’oro comune [it] การออกเสียง : Verga d’oro comune 0 โหวต
22/01/2011 Verbena Comune [it] การออกเสียง : Verbena Comune 0 โหวต
22/01/2011 Zantossilo [it] การออกเสียง : Zantossilo 0 โหวต
22/01/2011 Tè verde [it] การออกเสียง : Tè verde โดย giorgiospizzi
22/01/2011 Tiglio Selvatico [it] การออกเสียง : Tiglio Selvatico 0 โหวต
22/01/2011 Trifoglio pratense [it] การออกเสียง : Trifoglio pratense 0 โหวต
22/01/2011 trilobato [it] การออกเสียง : trilobato 0 โหวต
22/01/2011 implementazione [it] การออกเสียง : implementazione 0 โหวต
22/01/2011 soluzione di continuità [it] การออกเสียง : soluzione di continuità 0 โหวต