ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
16/01/2011 galop [it] การออกเสียง : galop 0 โหวต
16/01/2011 galloromanzo [it] การออกเสียง : galloromanzo 0 โหวต
16/01/2011 galvanismo [it] การออกเสียง : galvanismo 0 โหวต
16/01/2011 Gallone [it] การออกเสียง : Gallone 0 โหวต
16/01/2011 galoppatoio [it] การออกเสียง : galoppatoio 1 โหวต
16/01/2011 gallonato [it] การออกเสียง : gallonato 0 โหวต
16/01/2011 galoppata [it] การออกเสียง : galoppata 0 โหวต
16/01/2011 gallomania [it] การออกเสียง : gallomania 0 โหวต
16/01/2011 gallismo [it] การออกเสียง : gallismo 0 โหวต
16/01/2011 gallinella [it] การออกเสียง : gallinella 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/01/2011 gallinaio [it] การออกเสียง : gallinaio 0 โหวต
16/01/2011 gallinaceo [it] การออกเสียง : gallinaceo 0 โหวต
16/01/2011 gallinaccio [it] การออกเสียง : gallinaccio 0 โหวต
16/01/2011 gallico [it] การออกเสียง : gallico 0 โหวต
16/01/2011 gallicano [it] การออกเสียง : gallicano 0 โหวต
16/01/2011 gallicanesimo [it] การออกเสียง : gallicanesimo 0 โหวต
16/01/2011 galletta [it] การออกเสียง : galletta 0 โหวต
16/01/2011 gallego [it] การออกเสียง : gallego 0 โหวต
16/01/2011 galleggiamento [it] การออกเสียง : galleggiamento 0 โหวต
16/01/2011 galla [it] การออกเสียง : galla 0 โหวต
16/01/2011 galero [it] การออกเสียง : galero 0 โหวต
16/01/2011 galeopiteco [it] การออกเสียง : galeopiteco 0 โหวต
16/01/2011 galeone [it] การออกเสียง : galeone 0 โหวต
16/01/2011 galego [it] การออกเสียง : galego 0 โหวต
16/01/2011 galbulo [it] การออกเสียง : galbulo 0 โหวต
16/01/2011 galattoforo [it] การออกเสียง : galattoforo 0 โหวต
16/01/2011 galattico [it] การออกเสียง : galattico 0 โหวต
16/01/2011 galassia [it] การออกเสียง : galassia โดย shalafi81
16/01/2011 galantomismo [it] การออกเสียง : galantomismo 0 โหวต
16/01/2011 gal [it] การออกเสียง : gal 0 โหวต