คำ: replica

ใน:
replicaการออกเสียงใน อังกฤษ [en]
ˈreplɪkə

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงreplicaในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

Phrases - Definition - Synonyms
replicaการออกเสียงใน เยอรมัน [de]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงreplicaในเยอรมัน

replicaการออกเสียงใน อิตาลี [it]
'rɛplika

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงreplicaในอิตาลี

replicaการออกเสียงใน ดัตช์ [nl]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงreplicaในดัตช์

สุ่มคำ: youradvertisementEnglandFranceforever