ภาษากลางคู่มือการออกเสียง

[Interlingua]

สมัครเพื่อ ภาษากลาง ร่วมอ่านออกเสียง

 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: ์N/A
 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 42
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 5.122
 • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 16
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ
 • castello การออกเสียง castello
 • libro de cocina การออกเสียง libro de cocina
 • conjuncto การออกเสียง conjuncto
 • natural การออกเสียง natural
 • reputation การออกเสียง reputation
 • nitrogeno การออกเสียง nitrogeno
 • divertimento การออกเสียง divertimento
 • abbordage การออกเสียง abbordage
 • geniculo การออกเสียง geniculo
 • naturalistic การออกเสียง naturalistic

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ refrigerator refrigerator
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ siccitate siccitate
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ octopode octopode
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Virgine Virgine
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ imbecille imbecille
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ cimice cimice
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ caoana caoana
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ hallo hallo
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ asylo asylo
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ libellula libellula

ดูทั้งหมด