ภาษากลางคู่มือการออกเสียง

[Interlingua]

สมัครเพื่อ ภาษากลาง ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: ์N/A
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 41
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 5.122
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 4
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด