พจนานุกรมการออกเสียงภาษาอินเทอร์ลิงกวา

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาอินเทอร์ลิงกวา

ภาษาอินเทอร์ลิงกวา : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : Daniel Daniel
  • การออกเสียง : German German
  • การออกเสียง : supreme supreme
  • การออกเสียง : io io
  • การออกเสียง : menu menu
  • การออกเสียง : Michael Michael
  • การออกเสียง : film film
  • การออกเสียง : nuclear nuclear
  • การออกเสียง : Q Q
  • การออกเสียง : cathedral cathedral

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาอินเทอร์ลิงกวาใช่ไหม