พจนานุกรมการออกเสียงภาษาอินเทอร์ลิงกวา

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาอินเทอร์ลิงกวา

ภาษาอินเทอร์ลิงกวา : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : Australia Australia
  • การออกเสียง : Michael Michael
  • การออกเสียง : anello anello
  • การออกเสียง : lumine lumine
  • การออกเสียง : Mexico Mexico
  • การออกเสียง : io io
  • การออกเสียง : international international
  • การออกเสียง : Dante Dante
  • การออกเสียง : Russia Russia
  • การออกเสียง : supreme supreme

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาอินเทอร์ลิงกวาใช่ไหม