พจนานุกรมการออกเสียงภาษาภาษากลาง

[Interlingua]

ติดตามการออกเสียงภาษาภาษากลาง

 • จำนวนผู้พูด: ์N/A
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 42
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 5.139
 • คำที่รอการออกเสียง: 6
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า otorhinolaryngologia otorhinolaryngologia
 • การออกเสียงคำว่า asylo asylo
 • การออกเสียงคำว่า electronic electronic
 • การออกเสียงคำว่า conferentias conferentias
 • การออกเสียงคำว่า reguarda reguarda
 • การออกเสียงคำว่า parolas parolas
 • การออกเสียงคำว่า libellula libellula
 • การออกเสียงคำว่า medievo medievo
 • การออกเสียงคำว่า imbecille imbecille
 • การออกเสียงคำว่า Pensatas Pensatas

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า siccitate siccitate
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า octopode octopode
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า cimice cimice
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า caoana caoana
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า scytha scytha
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า lunedi lunedi

ดูทั้งหมด