คำ: composition

ใน:
compositionการออกเสียงใน อังกฤษ [en]
ˌkɒmpəˈzɪʃn̩

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงcompositionในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

Phrases - Definition - Synonyms
compositionการออกเสียงใน ฝรั่งเศส [fr]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงcompositionในฝรั่งเศส

สุ่มคำ: carbathFloridaEdinburghmilk