คำ: Peugeot

ใน:
การออกเสียงคำว่า Peugeot ในภาษา ฝรั่งเศส [fr]
pø.ʒo

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้ หรือออกเสียงด้วยสำเสียงที่ต่างจากนี้ได้หรือไม่ ออกเสียงคำว่า Peugeot ในภาษาฝรั่งเศส

ภาษาและสำเนียงบนแผนที่

การออกเสียงคำว่า Peugeot ในภาษา ดัตช์ [nl]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้ หรือออกเสียงด้วยสำเสียงที่ต่างจากนี้ได้หรือไม่ ออกเสียงคำว่า Peugeot ในภาษาดัตช์

การออกเสียงคำว่า Peugeot ในภาษา โปรตุเกส [pt]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้ หรือออกเสียงด้วยสำเสียงที่ต่างจากนี้ได้หรือไม่ ออกเสียงคำว่า Peugeot ในภาษาโปรตุเกส

การออกเสียงคำว่า Peugeot ในภาษา อังกฤษ [en]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้ หรือออกเสียงด้วยสำเสียงที่ต่างจากนี้ได้หรือไม่ ออกเสียงคำว่า Peugeot ในภาษาอังกฤษ

การออกเสียงคำว่า Peugeot ในภาษา เยอรมัน [de]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้ หรือออกเสียงด้วยสำเสียงที่ต่างจากนี้ได้หรือไม่ ออกเสียงคำว่า Peugeot ในภาษาเยอรมัน

การออกเสียงคำว่า Peugeot ในภาษา อิตาลี [it]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้ หรือออกเสียงด้วยสำเสียงที่ต่างจากนี้ได้หรือไม่ ออกเสียงคำว่า Peugeot ในภาษาอิตาลี

การออกเสียงคำว่า Peugeot ในภาษา สวีดิช [sv]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้ หรือออกเสียงด้วยสำเสียงที่ต่างจากนี้ได้หรือไม่ ออกเสียงคำว่า Peugeot ในภาษาสวีดิช

การออกเสียงคำว่า Peugeot ในภาษา สเปน [es]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้ หรือออกเสียงด้วยสำเสียงที่ต่างจากนี้ได้หรือไม่ ออกเสียงคำว่า Peugeot ในภาษาสเปน

สุ่มคำ: un70ouiêtrehomme