คำ: Marlene

ใน:
Marleneการออกเสียงใน อังกฤษ [en]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงMarleneในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

Marleneการออกเสียงใน สวีดิช [sv]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงMarleneในสวีดิช

สุ่มคำ: dognuclearinterestingbeautifulwhat