พจนานุกรมการออกเสียงภาษานอร์เวย์

[Norsk bokmål]

ติดตามการออกเสียงภาษานอร์เวย์

 • จำนวนผู้พูด: 5.000.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 1.636
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 21.192
 • คำที่รอการออกเสียง: 6.004
 • นอร์เวย์ ภาพถ่ายจาก Sten Dueland
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า forslag forslag
 • การออกเสียงคำว่า låssmed låssmed
 • การออกเสียงคำว่า Spiserør Spiserør
 • การออกเสียงคำว่า helseforsikringen helseforsikringen
 • การออกเสียงคำว่า slippers slippers
 • การออกเสียงคำว่า kulden kulden
 • การออกเสียงคำว่า Korsett Korsett
 • การออกเสียงคำว่า jumpsuit jumpsuit
 • การออกเสียงคำว่า brandy brandy
 • การออกเสียงคำว่า juss juss

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า vidløftig vidløftig
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Kopula Kopula
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Grønnerød Grønnerød
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Nørbech Nørbech
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ønska ønska
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า å slå av å slå av
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า føl føl
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า har følt har følt
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า NES NES
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า havelle havelle

ดูทั้งหมด