คำ: Bende

Bendeการออกเสียงใน ตุรกี [tr]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงBendeในตุรกี

เสียงและภาษาบนแผนที่

Bendeการออกเสียงใน ฝรั่งเศส [fr]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงBendeในฝรั่งเศส

Bendeการออกเสียงใน ดัตช์ [nl]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงBendeในดัตช์

Bendeอยู่ระหว่างการพิจารณาที่การออกเสียงใน:

สุ่มคำ: İlkay GündoğanÇekoslavakyalılaştıramadıklarımızdaninci sözlükağabeyimekşi sözlük