พจนานุกรมการออกเสียงภาษาซาซากิ

[Zazaki]

ติดตามการออกเสียงภาษาซาซากิ

 • จำนวนผู้พูด: 2.500.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 16
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 958
 • คำที่รอการออกเสียง: 154
 • ซาซากิ ภาพถ่ายจาก Jan Sefti
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า ewro ewro
 • การออกเสียงคำว่า warway warway
 • การออกเสียงคำว่า wes u war be wes u war be
 • การออกเสียงคำว่า bext bext
 • การออกเสียงคำว่า Sewa sıma xêr bo Sewa sıma xêr bo
 • การออกเสียงคำว่า boy boy
 • การออกเสียงคำว่า Xizir Xizir
 • การออกเสียงคำว่า kerdene kerdene
 • การออกเสียงคำว่า zûre zûre
 • การออกเสียงคำว่า arêweş arêweş

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า serek serek
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Kirmanjki Kirmanjki
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า warekeyna warekeyna
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า birakeyna birakeyna
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า wareza wareza
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า biraza biraza
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Westa Westa
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า deman kerdiş deman kerdiş
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า deman deman
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า resnayîş resnayîş

ดูทั้งหมด