BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy

พจนานุกรมการออกเสียงภาษาซาซากิ

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาซาซากิ

ภาษาซาซากิ : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

 • การออกเสียง : né
 • การออกเสียง : derya
  derya
 • การออกเสียง : Q
  Q
 • การออกเสียง : roj
  roj
 • การออกเสียง : hare
  hare
 • การออกเสียง : gan
  gan
 • การออกเสียง : can
  can
 • การออกเสียง : Ercan
  Ercan
 • การออกเสียง : nan
  nan
 • การออกเสียง : fayde
  fayde

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาซาซากิใช่ไหม