แอฟริกาคู่มือการออกเสียง

[Afrikaans]

สมัครเพื่อ แอฟริกา ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 13.200.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 414
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 5.469
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 775
  • แอฟริกา ภาพถ่ายจาก Vaiz Ha
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด