พจนานุกรมการออกเสียงภาษาแอฟริกา

[Afrikaans]

ติดตามการออกเสียงภาษาแอฟริกา

 • จำนวนผู้พูด: 13.200.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 442
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 5.633
 • คำที่รอการออกเสียง: 852
 • แอฟริกา ภาพถ่ายจาก Vaiz Ha
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า Bo-kaap Bo-kaap
 • การออกเสียงคำว่า Shosholoza Meyl Shosholoza Meyl
 • การออกเสียงคำว่า heelmaak heelmaak
 • การออกเสียงคำว่า 120 120
 • การออกเสียงคำว่า heelpad heelpad
 • การออกเสียงคำว่า 13 13
 • การออกเสียงคำว่า 10 10
 • การออกเสียงคำว่า 15 15
 • การออกเสียงคำว่า 12 12
 • การออกเสียงคำว่า 14 14

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า sooibrand sooibrand
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า hardlywig hardlywig
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า opgeblaas opgeblaas
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bout bout
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Snyman Snyman
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า rokerige rokerige
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า omlyn omlyn
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า versteur versteur
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า vibreer vibreer
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า teug teug

ดูทั้งหมด