หมวดหมู่:

medicine

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmedicine

 • การออกเสียง : nausea
  nausea [en]
 • การออกเสียง : pasta
  pasta [en]
 • การออกเสียง : pain
  pain [en]
 • การออกเสียง : tablet
  tablet [en]
 • การออกเสียง : abdomen
  abdomen [en]
 • การออกเสียง : apothecary
  apothecary [en]
 • การออกเสียง : Sjögren
  Sjögren [sv]
 • การออกเสียง : melancholy
  melancholy [en]
 • การออกเสียง : rue
  rue [fr]
 • การออกเสียง : test
  test [en]
 • การออกเสียง : paper
  paper [en]
 • การออกเสียง : euthanasia
  euthanasia [en]
 • การออกเสียง : cardiovascular
  cardiovascular [en]
 • การออกเสียง : Guillain-Barré
  Guillain-Barré [fr]
 • การออกเสียง : gene
  gene [en]
 • การออกเสียง : abdominal
  abdominal [en]
 • การออกเสียง : stroke
  stroke [en]
 • การออกเสียง : psicologia
  psicologia [it]
 • การออกเสียง : Alzheimer
  Alzheimer [fr]
 • การออกเสียง : triglycerides
  triglycerides [en]
 • การออกเสียง : vaccination
  vaccination [en]
 • การออกเสียง : abrasion
  abrasion [en]
 • การออกเสียง : surgery
  surgery [en]
 • การออกเสียง : medicina
  medicina [it]
 • การออกเสียง : surgeon
  surgeon [en]
 • การออกเสียง : Remdesivir
  Remdesivir [en]
 • การออกเสียง : tetanus
  tetanus [en]
 • การออกเสียง : anaesthetic
  anaesthetic [en]
 • การออกเสียง : electroencefalograma
  electroencefalograma [es]
 • การออกเสียง : remedy
  remedy [en]
 • การออกเสียง : coronavirus
  coronavirus [en]
 • การออกเสียง : cava
  cava [it]
 • การออกเสียง : cancer
  cancer [en]
 • การออกเสียง : prostate
  prostate [en]
 • การออกเสียง : gel
  gel [en]
 • การออกเสียง : licorice
  licorice [en]
 • การออกเสียง : neuralgia
  neuralgia [en]
 • การออกเสียง : syringe
  syringe [en]
 • การออกเสียง : diagnostics
  diagnostics [en]
 • การออกเสียง : virally
  virally [en]
 • การออกเสียง : paracetamol
  paracetamol [en]
 • การออกเสียง : viral
  viral [en]
 • การออกเสียง : examination
  examination [en]
 • การออกเสียง : sarsaparilla
  sarsaparilla [en]
 • การออกเสียง : Henoch-Schönlein purpura
  Henoch-Schönlein purpura [en]
 • การออกเสียง : torsade de pointes
  torsade de pointes [fr]
 • การออกเสียง : transversion
  transversion [en]
 • การออกเสียง : small intestine
  small intestine [en]
 • การออกเสียง : haemoglobin
  haemoglobin [en]
 • การออกเสียง : doktor
  doktor [de]
 • การออกเสียง : relief
  relief [en]
 • การออกเสียง : constipation
  constipation [en]
 • การออกเสียง : stethoscope
  stethoscope [en]
 • การออกเสียง : concha
  concha [es]
 • การออกเสียง : screening
  screening [en]
 • การออกเสียง : pastilla
  pastilla [es]
 • การออกเสียง : torsades de pointes
  torsades de pointes [en]
 • การออกเสียง : neurology
  neurology [en]
 • การออกเสียง : anaesthesiologist
  anaesthesiologist [en]
 • การออกเสียง : ovulation
  ovulation [en]
 • การออกเสียง : vial
  vial [en]
 • การออกเสียง : ischemia
  ischemia [en]
 • การออกเสียง : phlegmatic
  phlegmatic [en]
 • การออกเสียง : enzymatic
  enzymatic [en]
 • การออกเสียง : Ayurveda
  Ayurveda [sa]
 • การออกเสียง : liquorice
  liquorice [en]
 • การออกเสียง : syndrome
  syndrome [en]
 • การออกเสียง : bypass
  bypass [en]
 • การออกเสียง : anemia
  anemia [pt]
 • การออกเสียง : volar
  volar [es]
 • การออกเสียง : rigor mortis
  rigor mortis [en]
 • การออกเสียง : veterinary surgeon
  veterinary surgeon [en]
 • การออกเสียง : symptom
  symptom [en]
 • การออกเสียง : myelosuppression
  myelosuppression [en]
 • การออกเสียง : ibuprofen
  ibuprofen [en]
 • การออกเสียง : intubation
  intubation [en]
 • การออกเสียง : symptôme
  symptôme [fr]
 • การออกเสียง : tumor
  tumor [en]
 • การออกเสียง : Delirium Tremens
  Delirium Tremens [en]
 • การออกเสียง : diagnostician
  diagnostician [en]
 • การออกเสียง : allopurinol
  allopurinol [en]
 • การออกเสียง : castor
  castor [es]
 • การออกเสียง : cadaver
  cadaver [en]
 • การออกเสียง : saturnine
  saturnine [en]
 • การออกเสียง : Nephrolithiasis
  Nephrolithiasis [en]
 • การออกเสียง : 赤血球
  赤血球 [ja]
 • การออกเสียง : undigested
  undigested [en]
 • การออกเสียง : Chvostek's sign
  Chvostek's sign [en]
 • การออกเสียง : Roentgen
  Roentgen [en]
 • การออกเสียง : Tylenol
  Tylenol [en]
 • การออกเสียง : Yankauer
  Yankauer [en]
 • การออกเสียง : lancet
  lancet [en]
 • การออกเสียง : eutanasia
  eutanasia [es]
 • การออกเสียง : bone marrow
  bone marrow [en]
 • การออกเสียง : ultrasound
  ultrasound [en]
 • การออกเสียง : plaster-cast
  plaster-cast [en]
 • การออกเสียง : clonidine
  clonidine [en]
 • การออกเสียง : amoxicillin
  amoxicillin [en]
 • การออกเสียง : infected
  infected [en]
 • การออกเสียง : syphilis
  syphilis [en]