• การออกเสียงคำว่า glycosylamines glycosylamines [en]
 • การออกเสียงคำว่า heterocycle heterocycle [en]
 • การออกเสียงคำว่า heterocyclic aromatic organic compound heterocyclic aromatic organic compound [en]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ribofurabose ribofurabose [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า Makrohämaturie Makrohämaturie [de]
 • การออกเสียงคำว่า Verbrauchskoagulopathie Verbrauchskoagulopathie [de]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า SCID SCID [] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า Deoxyadenosine triphosphate Deoxyadenosine triphosphate [en]
 • การออกเสียงคำว่า ADA deficiency ADA deficiency [en]
 • การออกเสียงคำว่า Severe combined immunodeficiency SCID Severe combined immunodeficiency SCID [en]
 • การออกเสียงคำว่า deoxyadenosine deoxyadenosine [en]
 • การออกเสียงคำว่า meto meto [ca]
 • การออกเสียงคำว่า hydroxycarbamide hydroxycarbamide [en]
 • การออกเสียงคำว่า zaraźliwość chorób zaraźliwość chorób [pl]
 • การออกเสียงคำว่า szerzenie się chorób szerzenie się chorób [pl]
 • การออกเสียงคำว่า choroba brudnych rąk choroba brudnych rąk [pl]
 • การออกเสียงคำว่า Ansatztendopathie Ansatztendopathie [de]
 • การออกเสียงคำว่า Insertionstendopathie Insertionstendopathie [de]
 • การออกเสียงคำว่า substantia innominata substantia innominata [en]
 • การออกเสียงคำว่า Lagerungsnystagmus Lagerungsnystagmus [de]
 • การออกเสียงคำว่า ارنڈی کا تیل ارنڈی کا تیل [ur]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า گلقند گلقند [ur] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า Sjögren Sjögren [sv]
 • การออกเสียงคำว่า diagnostician diagnostician [en]
 • การออกเสียงคำว่า Hypomagnesiurie Hypomagnesiurie [de]
 • การออกเสียงคำว่า Alzheimer Alzheimer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า serositis serositis [ca]
 • การออกเสียงคำว่า Guttate psoriasis Guttate psoriasis [en]
 • การออกเสียงคำว่า microstomia microstomia [en]
 • การออกเสียงคำว่า anticancer chemotherapy anticancer chemotherapy [en]