หมวดหมู่:

medicine

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmedicine

 • การออกเสียง : nausea nausea [en]
 • การออกเสียง : pasta pasta [en]
 • การออกเสียง : pain pain [en]
 • การออกเสียง : tablet tablet [en]
 • การออกเสียง : apothecary apothecary [en]
 • การออกเสียง : abdomen abdomen [en]
 • การออกเสียง : Sjögren Sjögren [sv]
 • การออกเสียง : melancholy melancholy [en]
 • การออกเสียง : rue rue [fr]
 • การออกเสียง : test test [en]
 • การออกเสียง : euthanasia euthanasia [en]
 • การออกเสียง : paper paper [en]
 • การออกเสียง : cardiovascular cardiovascular [en]
 • การออกเสียง : gene gene [en]
 • การออกเสียง : Guillain-Barré Guillain-Barré [fr]
 • การออกเสียง : abdominal abdominal [en]
 • การออกเสียง : stroke stroke [en]
 • การออกเสียง : psicologia psicologia [it]
 • การออกเสียง : triglycerides triglycerides [en]
 • การออกเสียง : vaccination vaccination [en]
 • การออกเสียง : Alzheimer Alzheimer [fr]
 • การออกเสียง : abrasion abrasion [en]
 • การออกเสียง : medicina medicina [it]
 • การออกเสียง : surgery surgery [en]
 • การออกเสียง : surgeon surgeon [en]
 • การออกเสียง : Remdesivir Remdesivir [en]
 • การออกเสียง : tetanus tetanus [en]
 • การออกเสียง : anaesthetic anaesthetic [en]
 • การออกเสียง : electroencefalograma electroencefalograma [es]
 • การออกเสียง : remedy remedy [en]
 • การออกเสียง : coronavirus coronavirus [en]
 • การออกเสียง : prostate prostate [en]
 • การออกเสียง : gel gel [en]
 • การออกเสียง : cava cava [it]
 • การออกเสียง : cancer cancer [en]
 • การออกเสียง : neuralgia neuralgia [en]
 • การออกเสียง : licorice licorice [en]
 • การออกเสียง : diagnostics diagnostics [en]
 • การออกเสียง : syringe syringe [en]
 • การออกเสียง : virally virally [en]
 • การออกเสียง : paracetamol paracetamol [en]
 • การออกเสียง : viral viral [en]
 • การออกเสียง : examination examination [en]
 • การออกเสียง : sarsaparilla sarsaparilla [en]
 • การออกเสียง : transversion transversion [en]
 • การออกเสียง : Henoch-Schönlein purpura Henoch-Schönlein purpura [en]
 • การออกเสียง : torsade de pointes torsade de pointes [fr]
 • การออกเสียง : haemoglobin haemoglobin [en]
 • การออกเสียง : small intestine small intestine [en]
 • การออกเสียง : doktor doktor [de]
 • การออกเสียง : relief relief [en]
 • การออกเสียง : constipation constipation [en]
 • การออกเสียง : screening screening [en]
 • การออกเสียง : concha concha [es]
 • การออกเสียง : pastilla pastilla [es]
 • การออกเสียง : stethoscope stethoscope [en]
 • การออกเสียง : neurology neurology [en]
 • การออกเสียง : anaesthesiologist anaesthesiologist [en]
 • การออกเสียง : ovulation ovulation [en]
 • การออกเสียง : torsades de pointes torsades de pointes [en]
 • การออกเสียง : vial vial [en]
 • การออกเสียง : ischemia ischemia [en]
 • การออกเสียง : phlegmatic phlegmatic [en]
 • การออกเสียง : enzymatic enzymatic [en]
 • การออกเสียง : liquorice liquorice [en]
 • การออกเสียง : anemia anemia [pt]
 • การออกเสียง : bypass bypass [en]
 • การออกเสียง : syndrome syndrome [en]
 • การออกเสียง : volar volar [es]
 • การออกเสียง : veterinary surgeon veterinary surgeon [en]
 • การออกเสียง : rigor mortis rigor mortis [en]
 • การออกเสียง : myelosuppression myelosuppression [en]
 • การออกเสียง : Ayurveda Ayurveda [sa]
 • การออกเสียง : intubation intubation [en]
 • การออกเสียง : symptom symptom [en]
 • การออกเสียง : diagnostician diagnostician [en]
 • การออกเสียง : Delirium Tremens Delirium Tremens [en]
 • การออกเสียง : tumor tumor [en]
 • การออกเสียง : symptôme symptôme [fr]
 • การออกเสียง : allopurinol allopurinol [en]
 • การออกเสียง : ibuprofen ibuprofen [en]
 • การออกเสียง : castor castor [es]
 • การออกเสียง : saturnine saturnine [en]
 • การออกเสียง : Nephrolithiasis Nephrolithiasis [en]
 • การออกเสียง : cadaver cadaver [en]
 • การออกเสียง : 赤血球 赤血球 [ja]
 • การออกเสียง : undigested undigested [en]
 • การออกเสียง : Tylenol Tylenol [en]
 • การออกเสียง : eutanasia eutanasia [es]
 • การออกเสียง : lancet lancet [en]
 • การออกเสียง : bone marrow bone marrow [en]
 • การออกเสียง : Roentgen Roentgen [en]
 • การออกเสียง : Yankauer Yankauer [en]
 • การออกเสียง : ultrasound ultrasound [en]
 • การออกเสียง : Chvostek's sign Chvostek's sign [en]
 • การออกเสียง : plaster-cast plaster-cast [en]
 • การออกเสียง : clonidine clonidine [en]
 • การออกเสียง : oscillometric oscillometric [en]
 • การออกเสียง : immunological immunological [en]
 • การออกเสียง : infected infected [en]