หมวดหมู่:

medicine

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmedicine

 • การออกเสียง : сатурнизм сатурнизм [tt]
 • การออกเสียง : os coxae os coxae [la]
 • การออกเสียง : optometrista optometrista [es]
 • การออกเสียง : Xarelto Xarelto [en]
 • การออกเสียง : anterolateral anterolateral [de]
 • การออกเสียง : induce induce [en]
 • การออกเสียง : Kaposi's sarcoma Kaposi's sarcoma [en]
 • การออกเสียง : birthwort birthwort [en]
 • การออกเสียง : эзофаготомия эзофаготомия [tt]
 • การออกเสียง : каверна каверна [tt]
 • การออกเสียง : Eukrasie Eukrasie [de]
 • การออกเสียง : apraxie apraxie [fr]
 • การออกเสียง : Rotlauf Rotlauf [de]
 • การออกเสียง : эзофагоскопия эзофагоскопия [ru]
 • การออกเสียง : фитотерапия фитотерапия [tt]
 • การออกเสียง : палилалия палилалия [tt]
 • การออกเสียง : tarsometatarsal tarsometatarsal [en]
 • การออกเสียง : кардиосклероз кардиосклероз [ru]
 • การออกเสียง : радиолог радиолог [ru]
 • การออกเสียง : микробиология микробиология [ru]
 • การออกเสียง : Nosologie Nosologie [fr]
 • การออกเสียง : педиатрия педиатрия [tt]
 • การออกเสียง : onkologia onkologia [pl]
 • การออกเสียง : histones histones [en]
 • การออกเสียง : ecocardiograma ecocardiograma [es]
 • การออกเสียง : Indapamida Indapamida [pt]
 • การออกเสียง : griseofulvina griseofulvina [pt]
 • การออกเสียง : lecznicza lecznicza [pl]
 • การออกเสียง : lymphangitis lymphangitis [en]
 • การออกเสียง : endosymbiont endosymbiont [en]
 • การออกเสียง : emmetropie emmetropie [nl]
 • การออกเสียง : betaxolol betaxolol [pt]
 • การออกเสียง : 粘膜 粘膜 [ja]
 • การออกเสียง : эготизм эготизм [tt]
 • การออกเสียง : абсанс абсанс [tt]
 • การออกเสียง : Bezold-Jarisch Bezold-Jarisch [de]
 • การออกเสียง : hypointens hypointens [de]
 • การออกเสียง : гемотоксин гемотоксин [ru]
 • การออกเสียง : абляция абляция [ru]
 • การออกเสียง : Disulfiram Disulfiram [en]
 • การออกเสียง : agranulocytoza agranulocytoza [pl]
 • การออกเสียง : Hypermethioninemia Hypermethioninemia [en]
 • การออกเสียง : toxikológia toxikológia [hu]
 • การออกเสียง : фасция фасция [ru]
 • การออกเสียง : urologia urologia [it]
 • การออกเสียง : Dermatomyositis Dermatomyositis [de]
 • การออกเสียง : pneumocystis carinii pneumocystis carinii [en]
 • การออกเสียง : патоген патоген [ru]
 • การออกเสียง : febuxostat febuxostat [en]
 • การออกเสียง : Rhonchus Rhonchus [de]
 • การออกเสียง : parasomnia parasomnia [en]
 • การออกเสียง : dispnea dispnea [it]
 • การออกเสียง : tobramicina tobramicina [pt]
 • การออกเสียง : interosseous interosseous [en]
 • การออกเสียง : атаксия атаксия [ru]
 • การออกเสียง : лабиринтит лабиринтит [tt]
 • การออกเสียง : gastroskop gastroskop [de]
 • การออกเสียง : frecuencia cardíaca frecuencia cardíaca [es]
 • การออกเสียง : Pyelocaliectasis Pyelocaliectasis [en]
 • การออกเสียง : asclepias asclepias [en]
 • การออกเสียง : リンパ節 リンパ節 [ja]
 • การออกเสียง : Globuli Globuli [de]
 • การออกเสียง : virolog virolog [tr]
 • การออกเสียง : anestesiologia anestesiologia [pt]
 • การออกเสียง : miosis miosis [en]
 • การออกเสียง : bronchodilator bronchodilator [en]
 • การออกเสียง : Schirmertest Schirmertest [de]
 • การออกเสียง : triturate triturate [en]
 • การออกเสียง : alkaptonuria alkaptonuria [en]
 • การออกเสียง : Motoneuron Motoneuron [de]
 • การออกเสียง : syfilis syfilis [cs]
 • การออกเสียง : эзофагоскоп эзофагоскоп [ru]
 • การออกเสียง : 絆創膏 絆創膏 [ja]
 • การออกเสียง : 左心室 左心室 [ja]
 • การออกเสียง : posterior spinal fusion posterior spinal fusion [en]
 • การออกเสียง : 咳喘息 咳喘息 [ja]
 • การออกเสียง : bronchoskop bronchoskop [cs]
 • การออกเสียง : fokal fokal [de]
 • การออกเสียง : pentamidine pentamidine [en]
 • การออกเสียง : остеопороз остеопороз [ru]
 • การออกเสียง : Gangrän Gangrän [de]
 • การออกเสียง : sideroblastic sideroblastic [en]
 • การออกเสียง : Schlupfwarze Schlupfwarze [de]
 • การออกเสียง : fibrositis fibrositis [en]
 • การออกเสียง : Endometriose Endometriose [de]
 • การออกเสียง : Chiropraktiker Chiropraktiker [de]
 • การออกเสียง : Torsten Sjögren Torsten Sjögren [sv]
 • การออกเสียง : clindamicina clindamicina [pt]
 • การออกเสียง : флебэктомия флебэктомия [tt]
 • การออกเสียง : amnio amnio [eo]
 • การออกเสียง : Gerstmann–Sträussler–Scheinker Gerstmann–Sträussler–Scheinker [de]
 • การออกเสียง : optometria optometria [fi]
 • การออกเสียง : HRT HRT [en]
 • การออกเสียง : Esmarch Esmarch [en]
 • การออกเสียง : triprolidina triprolidina [pt]
 • การออกเสียง : resorcinol resorcinol [pt]
 • การออกเสียง : serosanguineous serosanguineous [en]
 • การออกเสียง : Acebutolol Acebutolol [de]
 • การออกเสียง : doxepina doxepina [pt]
 • การออกเสียง : paraneoplastisch paraneoplastisch [de]