หมวดหมู่:

medicine

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmedicine

 • การออกเสียง : linea alba linea alba [en]
 • การออกเสียง : lamotrigine lamotrigine [en]
 • การออกเสียง : pomada pomada [es]
 • การออกเสียง : cystoscopy cystoscopy [en]
 • การออกเสียง : Simulant Simulant [cs]
 • การออกเสียง : stridor stridor [en]
 • การออกเสียง : Pyeloplasty Pyeloplasty [en]
 • การออกเสียง : dopamin dopamin [de]
 • การออกเสียง : neonatology neonatology [en]
 • การออกเสียง : Extrauteringravidität Extrauteringravidität [de]
 • การออกเสียง : escayola escayola [es]
 • การออกเสียง : corrugate corrugate [en]
 • การออกเสียง : percutaneous percutaneous [en]
 • การออกเสียง : ventral ventral [en]
 • การออกเสียง : anesthetic anesthetic [en]
 • การออกเสียง : hemochromatosis hemochromatosis [en]
 • การออกเสียง : splenectomy splenectomy [en]
 • การออกเสียง : streptomycin streptomycin [en]
 • การออกเสียง : 喘息 喘息 [zh]
 • การออกเสียง : nadgarstek nadgarstek [pl]
 • การออกเสียง : бактериофаг бактериофаг [ru]
 • การออกเสียง : laborant laborant [nl]
 • การออกเสียง : Augmentin Augmentin [fr]
 • การออกเสียง : paroxysmal paroxysmal [en]
 • การออกเสียง : бактериолог бактериолог [ru]
 • การออกเสียง : Asclepius Asclepius [en]
 • การออกเสียง : 疼痛 疼痛 [zh]
 • การออกเสียง : miotic miotic [en]
 • การออกเสียง : iontophoresis iontophoresis [en]
 • การออกเสียง : patologia patologia [pt]
 • การออกเสียง : cryptococcosis cryptococcosis [en]
 • การออกเสียง : Prostata Prostata [cs]
 • การออกเสียง : propranolol propranolol [en]
 • การออกเสียง : Trichomonas vaginalis Trichomonas vaginalis [en]
 • การออกเสียง : 不整脈 不整脈 [ja]
 • การออกเสียง : BRCA1 BRCA1 [en]
 • การออกเสียง : xarop xarop [ca]
 • การออกเสียง : tracer tracer [fr]
 • การออกเสียง : сцинтиграфия сцинтиграфия [tt]
 • การออกเสียง : Bronchiolitis Bronchiolitis [en]
 • การออกเสียง : diazepam diazepam [en]
 • การออกเสียง : pediatria pediatria [it]
 • การออกเสียง : ligation ligation [en]
 • การออกเสียง : polip polip [pl]
 • การออกเสียง : Haemochromatosis Haemochromatosis [en]
 • การออกเสียง : plasmocyte plasmocyte [fr]
 • การออกเสียง : parageusia parageusia [en]
 • การออกเสียง : foramen ovale foramen ovale [en]
 • การออกเสียง : диагноз диагноз [ru]
 • การออกเสียง : nostrum nostrum [la]
 • การออกเสียง : Omron Omron [ja]
 • การออกเสียง : epidemiolog epidemiolog [pl]
 • การออกเสียง : Candida Candida [pt]
 • การออกเสียง : ventricular fibrillation ventricular fibrillation [en]
 • การออกเสียง : syncytial syncytial [en]
 • การออกเสียง : ZNS ZNS [de]
 • การออกเสียง : nephrotic nephrotic [en]
 • การออกเสียง : Peter Medawar Peter Medawar [en]
 • การออกเสียง : farmakologia farmakologia [pl]
 • การออกเสียง : abortus abortus [de]
 • การออกเสียง : orthopedics orthopedics [en]
 • การออกเสียง : respirator respirator [en]
 • การออกเสียง : shingles shingles [en]
 • การออกเสียง : Pathologin Pathologin [de]
 • การออกเสียง : hypertrophy hypertrophy [en]
 • การออกเสียง : fasciotomy fasciotomy [en]
 • การออกเสียง : Cetirizin Cetirizin [de]
 • การออกเสียง : Pseudomonas Pseudomonas [la]
 • การออกเสียง : diltiazem diltiazem [pt]
 • การออกเสียง : paraganglioma paraganglioma [en]
 • การออกเสียง : oftalmologia oftalmologia [pt]
 • การออกเสียง : neuropathic neuropathic [en]
 • การออกเสียง : fluvoxamine fluvoxamine [en]
 • การออกเสียง : digitalis digitalis [de]
 • การออกเสียง : Sertoli Sertoli [it]
 • การออกเสียง : gastroenterologia gastroenterologia [it]
 • การออกเสียง : nonmaleficence nonmaleficence [en]
 • การออกเสียง : wylew wylew [pl]
 • การออกเสียง : herpes genital herpes genital [es]
 • การออกเสียง : Heberden Heberden [en]
 • การออกเสียง : Tretinoin Tretinoin [de]
 • การออกเสียง : bakcyl bakcyl [pl]
 • การออกเสียง : Ayurvedic Ayurvedic [en]
 • การออกเสียง : Ischämie Ischämie [de]
 • การออกเสียง : colina colina [es]
 • การออกเสียง : 局所麻酔 局所麻酔 [ja]
 • การออกเสียง : cytomegalovirus cytomegalovirus [en]
 • การออกเสียง : Ricola Ricola [de]
 • การออกเสียง : krew krew [pl]
 • การออกเสียง : Osteosarkom Osteosarkom [de]
 • การออกเสียง : eosinophilia eosinophilia [en]
 • การออกเสียง : arrhythmic arrhythmic [en]
 • การออกเสียง : cicatrizing cicatrizing [en]
 • การออกเสียง : extravasation extravasation [fr]
 • การออกเสียง : nebulizer nebulizer [en]
 • การออกเสียง : myositis myositis [en]
 • การออกเสียง : Rilpivirine Rilpivirine [en]
 • การออกเสียง : metronidazole metronidazole [en]
 • การออกเสียง : Pathologie Pathologie [de]
 • การออกเสียง : poultice poultice [en]