หมวดหมู่:

medicine

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmedicine

 • การออกเสียง : symptom symptom [en]
 • การออกเสียง : inflammation inflammation [en]
 • การออกเสียง : torsade de pointes torsade de pointes [fr]
 • การออกเสียง : ibuprofen ibuprofen [en]
 • การออกเสียง : perinuclear perinuclear [en]
 • การออกเสียง : penumbra penumbra [en]
 • การออกเสียง : amoxicillin amoxicillin [en]
 • การออกเสียง : эпидемия эпидемия [ru]
 • การออกเสียง : endocrinology endocrinology [en]
 • การออกเสียง : myotonic myotonic [en]
 • การออกเสียง : faeces faeces [en]
 • การออกเสียง : lump lump [en]
 • การออกเสียง : crema crema [it]
 • การออกเสียง : vaccinate vaccinate [en]
 • การออกเสียง : heterogenous heterogenous [en]
 • การออกเสียง : пациент пациент [ru]
 • การออกเสียง : isotretinoin isotretinoin [en]
 • การออกเสียง : enzyme enzyme [en]
 • การออกเสียง : dimethyl sulfoxide dimethyl sulfoxide [en]
 • การออกเสียง : haematologist haematologist [en]
 • การออกเสียง : macrocytic macrocytic [en]
 • การออกเสียง : antinuclear antinuclear [es]
 • การออกเสียง : propofol propofol [pt]
 • การออกเสียง : doctored doctored [en]
 • การออกเสียง : torsades de pointes torsades de pointes [en]
 • การออกเสียง : encephalopathy encephalopathy [en]
 • การออกเสียง : escitalopram escitalopram [en]
 • การออกเสียง : keratosis keratosis [en]
 • การออกเสียง : cyclobenzaprine cyclobenzaprine [en]
 • การออกเสียง : arteria arteria [es]
 • การออกเสียง : hypodermic hypodermic [en]
 • การออกเสียง : cefalea cefalea [es]
 • การออกเสียง : Parkinson's Parkinson's [en]
 • การออกเสียง : tunneled catheter tunneled catheter [en]
 • การออกเสียง : anatomie anatomie [yi]
 • การออกเสียง : педераст педераст [bg]
 • การออกเสียง : chitin chitin [en]
 • การออกเสียง : talc talc [fr]
 • การออกเสียง : vaginal vaginal [en]
 • การออกเสียง : proliferator-activated proliferator-activated [en]
 • การออกเสียง : prosopagnosia prosopagnosia [en]
 • การออกเสียง : CPR CPR [en]
 • การออกเสียง : sympatholysis sympatholysis [en]
 • การออกเสียง : farmaceuta farmaceuta [pt]
 • การออกเสียง : angiofibroma angiofibroma [en]
 • การออกเสียง : cryoablation cryoablation [en]
 • การออกเสียง : diagnostic diagnostic [en]
 • การออกเสียง : sanguine sanguine [en]
 • การออกเสียง : микстура микстура [ru]
 • การออกเสียง : plantar plantar [es]
 • การออกเสียง : genes genes [en]
 • การออกเสียง : Science Museum Science Museum [en]
 • การออกเสียง : tincture tincture [en]
 • การออกเสียง : Roentgen Roentgen [en]
 • การออกเสียง : bacteria bacteria [en]
 • การออกเสียง : pancreaticojejunostomy pancreaticojejunostomy [en]
 • การออกเสียง : neural neural [en]
 • การออกเสียง : adrenalina adrenalina [es]
 • การออกเสียง : Ayurveda Ayurveda [sa]
 • การออกเสียง : isthmus isthmus [en]
 • การออกเสียง : spasmodic dysphonia spasmodic dysphonia [en]
 • การออกเสียง : serce serce [pl]
 • การออกเสียง : excoriate excoriate [en]
 • การออกเสียง : cycloheximide cycloheximide [en]
 • การออกเสียง : resynchronization resynchronization [en]
 • การออกเสียง : Bol Bol [fr]
 • การออกเสียง : epidural epidural [en]
 • การออกเสียง : calamine lotion calamine lotion [en]
 • การออกเสียง : dysphonia dysphonia [en]
 • การออกเสียง : aerosol aerosol [en]
 • การออกเสียง : lacerate lacerate [en]
 • การออกเสียง : preventive preventive [en]
 • การออกเสียง : Elizabeth Blackburn Elizabeth Blackburn [en]
 • การออกเสียง : 統合失調症 統合失調症 [ja]
 • การออกเสียง : 低血圧 低血圧 [ja]
 • การออกเสียง : laryngitis laryngitis [en]
 • การออกเสียง : adrenal adrenal [en]
 • การออกเสียง : diclofenac diclofenac [en]
 • การออกเสียง : Peyer’s patch Peyer’s patch [en]
 • การออกเสียง : endotracheal endotracheal [en]
 • การออกเสียง : traumatize traumatize [en]
 • การออกเสียง : antydepresyjny antydepresyjny [pl]
 • การออกเสียง : transesophageal transesophageal [en]
 • การออกเสียง : anaesthesia anaesthesia [en]
 • การออกเสียง : adrenalin adrenalin [en]
 • การออกเสียง : stethoscope stethoscope [en]
 • การออกเสียง : neuronal neuronal [es]
 • การออกเสียง : percusión percusión [es]
 • การออกเสียง : tertian tertian [en]
 • การออกเสียง : pregnancy pregnancy [en]
 • การออกเสียง : атеросклероз атеросклероз [ru]
 • การออกเสียง : lumbar lumbar [en]
 • การออกเสียง : Yankauer Yankauer [en]
 • การออกเสียง : trypsinogen trypsinogen [en]
 • การออกเสียง : hypostasis hypostasis [en]
 • การออกเสียง : ischemic ischemic [en]
 • การออกเสียง : arteria aorta arteria aorta [es]
 • การออกเสียง : xerostomia xerostomia [en]
 • การออกเสียง : prostatic hyperplasia prostatic hyperplasia [en]
 • การออกเสียง : symptôme symptôme [fr]