หมวดหมู่:

medicine

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmedicine

 • การออกเสียง : Hypogonadismus Hypogonadismus [de]
 • การออกเสียง : Thoracic Outlet Syndrome Thoracic Outlet Syndrome [en]
 • การออกเสียง : Sarcoma botryoides Sarcoma botryoides [en]
 • การออกเสียง : PTSD PTSD [en]
 • การออกเสียง : Methylenetetrahydrofolate Methylenetetrahydrofolate [en]
 • การออกเสียง : Mischkollagenose Mischkollagenose [de]
 • การออกเสียง : Berberine Berberine [en]
 • การออกเสียง : lenticule lenticule [en]
 • การออกเสียง : toxanemia toxanemia [en]
 • การออกเสียง : epiglottitis epiglottitis [de]
 • การออกเสียง : McBurney McBurney [en]
 • การออกเสียง : krwiaki krwiaki [pl]
 • การออกเสียง : bladder calculi bladder calculi [en]
 • การออกเสียง : Panodil Panodil [da]
 • การออกเสียง : Cervicalgia Cervicalgia [en]
 • การออกเสียง : ter die sumendum ter die sumendum [en]
 • การออกเสียง : bis die bis die [en]
 • การออกเสียง : omni die omni die [en]
 • การออกเสียง : mikrokapsułka mikrokapsułka [pl]
 • การออกเสียง : Nichtsteroidales Antirheumatikum Nichtsteroidales Antirheumatikum [de]
 • การออกเสียง : NSAR NSAR [de]
 • การออกเสียง : sphygmomanometerisch sphygmomanometerisch [de]
 • การออกเสียง : Arteriolonekrose Arteriolonekrose [de]
 • การออกเสียง : fibrinoid fibrinoid [de]
 • การออกเสียง : 의학 의학 [ko]
 • การออกเสียง : respiracyjny respiracyjny [pl]
 • การออกเสียง : rhinosinusitis rhinosinusitis [de]
 • การออกเสียง : cidofovir cidofovir [pt]
 • การออกเสียง : exophytär exophytär [de]
 • การออกเสียง : Gallertkern Gallertkern [de]
 • การออกเสียง : Faserring Faserring [de]
 • การออกเสียง : argatroban argatroban [en]
 • การออกเสียง : årstidsbunden depression årstidsbunden depression [sv]
 • การออกเสียง : аутофагия аутофагия [tt]
 • การออกเสียง : oligoclonal oligoclonal [en]
 • การออกเสียง : conus conus [en]
 • การออกเสียง : hydantoin hydantoin [en]
 • การออกเสียง : Edinger Westphal Nucleus Edinger Westphal Nucleus [en]
 • การออกเสียง : supratentorially supratentorially [en]
 • การออกเสียง : preprocedural preprocedural [en]
 • การออกเสียง : postprocedural postprocedural [en]
 • การออกเสียง : periprocedural periprocedural [en]
 • การออกเสียง : choreoathetoid choreoathetoid [en]
 • การออกเสียง : internuclear internuclear [en]
 • การออกเสียง : Uhthoff phenomenon Uhthoff phenomenon [en]
 • การออกเสียง : homonomous homonomous [en]
 • การออกเสียง : hippocampi hippocampi [en]
 • การออกเสียง : gangliolysis gangliolysis [en]
 • การออกเสียง : innominata innominata [en]
 • การออกเสียง : Brown Séquard syndrome Brown Séquard syndrome [en]
 • การออกเสียง : primidone primidone [en]
 • การออกเสียง : thalamotomy thalamotomy [en]
 • การออกเสียง : Carbachol Carbachol [de]
 • การออกเสียง : scatterers scatterers [en]
 • การออกเสียง : Hämosiderose Hämosiderose [de]
 • การออกเสียง : Marjolin's ulcer Marjolin's ulcer [en]
 • การออกเสียง : ophthalmoscopic ophthalmoscopic [en]
 • การออกเสียง : valganciclovir valganciclovir [pt]
 • การออกเสียง : photopsia photopsia [en]
 • การออกเสียง : keratotic keratotic [en]
 • การออกเสียง : Albuminocytologic Dissociation Albuminocytologic Dissociation [en]
 • การออกเสียง : lenticulostriate lenticulostriate [en]
 • บันทึกการออกเสียง : Dejerine Roussy Syndrome Dejerine Roussy Syndrome [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : festinating festinating [en]
 • การออกเสียง : oscillopsia oscillopsia [en]
 • การออกเสียง : spondylotic spondylotic [en]
 • การออกเสียง : syringobulbia syringobulbia [en]
 • การออกเสียง : hyperattenuation hyperattenuation [en]
 • การออกเสียง : copathogens copathogens [en]
 • การออกเสียง : transluminal transluminal [en]
 • การออกเสียง : Herpes Zoster Ophthalmicus Herpes Zoster Ophthalmicus [en]
 • การออกเสียง : carbogen carbogen [en]
 • การออกเสียง : trabeculectomy trabeculectomy [en]
 • การออกเสียง : Schiotz Tonometer Schiotz Tonometer [en]
 • การออกเสียง : dyschromatopsia dyschromatopsia [en]
 • การออกเสียง : phymatous phymatous [en]
 • การออกเสียง : papulopastular papulopastular [en]
 • การออกเสียง : folliculopilosebaceous folliculopilosebaceous [en]
 • การออกเสียง : serosanguineous serosanguineous [en]
 • การออกเสียง : umbilication umbilication [en]
 • การออกเสียง : podophyllotoxin podophyllotoxin [en]
 • การออกเสียง : sporotrichosis sporotrichosis [en]
 • การออกเสียง : orthodromic orthodromic [en]
 • การออกเสียง : arteritic arteritic [en]
 • การออกเสียง : nonarteritic nonarteritic [en]
 • การออกเสียง : tetrofosmin tetrofosmin [en]
 • การออกเสียง : Wenckebach Block Wenckebach Block [en]
 • การออกเสียง : Mobitz AV Block Mobitz AV Block [en]
 • การออกเสียง : Ronchopathie Ronchopathie [de]
 • การออกเสียง : incidentaloma incidentaloma [en]
 • บันทึกการออกเสียง : Bivalirudin Bivalirudin [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : edoxaban edoxaban [en]
 • การออกเสียง : hypertrophies hypertrophies [en]
 • การออกเสียง : thionamide thionamide [en]
 • การออกเสียง : akinesis akinesis [en]
 • การออกเสียง : kussmaul's sign kussmaul's sign [en]
 • การออกเสียง : Hollenhorst plaques Hollenhorst plaques [en]
 • การออกเสียง : HFpEF HFpEF [en]
 • การออกเสียง : Leriche's syndrome Leriche's syndrome [en]
 • การออกเสียง : physical exam physical exam [en]