หมวดหมู่:

medicine

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmedicine

 • การออกเสียง : detemir detemir [en]
 • การออกเสียง : doktor doktor [de]
 • การออกเสียง : kaszel kaszel [pl]
 • การออกเสียง : afta afta [it]
 • การออกเสียง : Trichomonas vaginalis Trichomonas vaginalis [en]
 • การออกเสียง : placenta previa placenta previa [en]
 • การออกเสียง : Tetrabenazine Tetrabenazine [en]
 • การออกเสียง : innervation innervation [de]
 • การออกเสียง : chromostereopsis chromostereopsis [en]
 • การออกเสียง : lekarze lekarze [pl]
 • การออกเสียง : Valgusstellung Valgusstellung [de]
 • การออกเสียง : coproporphyrin coproporphyrin [en]
 • การออกเสียง : tolvaptan tolvaptan [en]
 • บันทึกการออกเสียง : conivaptan conivaptan [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : granuloma inguinale granuloma inguinale [en]
 • การออกเสียง : pulsus paradoxus pulsus paradoxus [en]
 • การออกเสียง : pulsus alternans pulsus alternans [en]
 • การออกเสียง : pulsus bisferiens pulsus bisferiens [en]
 • การออกเสียง : Pulsus bigeminus Pulsus bigeminus [en]
 • การออกเสียง : diagnoza diagnoza [pl]
 • การออกเสียง : Anakinra Anakinra [de]
 • การออกเสียง : Abatacept Abatacept [en]
 • บันทึกการออกเสียง : tocilizumab tocilizumab [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : serce serce [pl]
 • การออกเสียง : Zystektomie Zystektomie [de]
 • การออกเสียง : Megaureter Megaureter [de]
 • การออกเสียง : Ureterostomie Ureterostomie [de]
 • การออกเสียง : przebadanie przebadanie [pl]
 • การออกเสียง : Akustikneurinom Akustikneurinom [de]
 • การออกเสียง : pain pain [en]
 • การออกเสียง : anewryzm anewryzm [pl]
 • การออกเสียง : ivacaftor ivacaftor [en]
 • การออกเสียง : Dekubitus Dekubitus [de]
 • การออกเสียง : magnèsia efervescent magnèsia efervescent [ca]
 • การออกเสียง : hyoid hyoid [en]
 • การออกเสียง : Hyoiderfassung Hyoiderfassung [de]
 • การออกเสียง : Dysarthrie Dysarthrie [de]
 • การออกเสียง : apraxie apraxie [fr]
 • การออกเสียง : simeprevir simeprevir [en]
 • การออกเสียง : telaprevir telaprevir [en]
 • การออกเสียง : ventriculosubgaleal shunt ventriculosubgaleal shunt [en]
 • บันทึกการออกเสียง : Louis Ignarro Louis Ignarro [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ulipristal ulipristal [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : Von Gierke's disease Von Gierke's disease [en]
 • การออกเสียง : жара (ед. ч.) жара (ед. ч.) [ru]
 • การออกเสียง : menopauza menopauza [pl]
 • การออกเสียง : lekarskie lekarskie [pl]
 • การออกเสียง : gastroscopist gastroscopist [en]
 • การออกเสียง : chylothorax chylothorax [de]
 • การออกเสียง : polymyxin polymyxin [en]
 • การออกเสียง : Blutbolusmarkierung Blutbolusmarkierung [de]
 • การออกเสียง : Frühphasensekretionsdefekt Frühphasensekretionsdefekt [de]
 • การออกเสียง : Trimenon Trimenon [de]
 • การออกเสียง : zarazki zarazki [pl]
 • การออกเสียง : Ganglion pterygopalatinum Ganglion pterygopalatinum [de]
 • การออกเสียง : Diprobase Diprobase [en]
 • การออกเสียง : polymyalgia rheumatica polymyalgia rheumatica [en]
 • การออกเสียง : pilocarpine pilocarpine [en]
 • การออกเสียง : Bronchophonie Bronchophonie [de]
 • การออกเสียง : Ägophonie Ägophonie [de]
 • การออกเสียง : Acceleransreizung Acceleransreizung [de]
 • การออกเสียง : Sternogoniometer Sternogoniometer [de]
 • การออกเสียง : Stethometer Stethometer [de]
 • การออกเสียง : keratosis keratosis [en]
 • การออกเสียง : percuss percuss [en]
 • การออกเสียง : сцинтиграфия сцинтиграфия [tt]
 • การออกเสียง : exanthem exanthem [de]
 • การออกเสียง : hydroxychloroquine hydroxychloroquine [en]
 • การออกเสียง : rheometer rheometer [en]
 • การออกเสียง : alphafetoprotein alphafetoprotein [en]
 • การออกเสียง : purpuric purpuric [en]
 • การออกเสียง : hydrops fetalis hydrops fetalis [en]
 • การออกเสียง : nitazoxanide nitazoxanide [en]
 • การออกเสียง : toksoplazmoza toksoplazmoza [pl]
 • การออกเสียง : wągrzyca wągrzyca [pl]
 • การออกเสียง : Pneumotachograph Pneumotachograph [de]
 • การออกเสียง : Infektexazerbation Infektexazerbation [de]
 • การออกเสียง : bronchodilator bronchodilator [en]
 • การออกเสียง : Postbronchodilationsspirometrie Postbronchodilationsspirometrie [de]
 • การออกเสียง : Pleurodese Pleurodese [de]
 • การออกเสียง : Fassthorax Fassthorax [de]
 • การออกเสียง : Sputumproduktion Sputumproduktion [de]
 • การออกเสียง : Hämoptoe Hämoptoe [de]
 • การออกเสียง : Obstruktivemphysem Obstruktivemphysem [de]
 • การออกเสียง : Bronchiolitis Bronchiolitis [en]
 • การออกเสียง : Bronchoprovokation Bronchoprovokation [de]
 • การออกเสียง : Bronchospasmolyse Bronchospasmolyse [de]
 • การออกเสียง : Bronchospasmolysetest Bronchospasmolysetest [de]
 • การออกเสียง : Ganzkörperplethysmographie Ganzkörperplethysmographie [de]
 • การออกเสียง : Plethysmographie Plethysmographie [de]
 • การออกเสียง : Hypogeusie Hypogeusie [de]
 • การออกเสียง : Dysgeusie Dysgeusie [de]
 • การออกเสียง : Neurootologie Neurootologie [de]
 • การออกเสียง : szyszynka szyszynka [pl]
 • การออกเสียง : neuroza neuroza [pl]
 • การออกเสียง : Paget's disease Paget's disease [en]
 • การออกเสียง : jaglica jaglica [pl]
 • การออกเสียง : zaleczenie zaleczenie [pl]
 • การออกเสียง : dysfagia dysfagia [pl]
 • การออกเสียง : obturation obturation [en]