หมวดหมู่:

medicine

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmedicine

 • การออกเสียง : Rilpivirine Rilpivirine [en]
 • การออกเสียง : Pathologie Pathologie [de]
 • การออกเสียง : poultice poultice [en]
 • การออกเสียง : Softgel Softgel [en]
 • การออกเสียง : allergia allergia [it]
 • การออกเสียง : aeroallergen aeroallergen [de]
 • การออกเสียง : bioscopy bioscopy [en]
 • การออกเสียง : intrathecal intrathecal [en]
 • การออกเสียง : кардиология кардиология [ru]
 • การออกเสียง : supraventricular tachycardia supraventricular tachycardia [en]
 • การออกเสียง : Osgood-Schlatter disease Osgood-Schlatter disease [en]
 • การออกเสียง : التشريح التشريح [ar]
 • การออกเสียง : dermatologia dermatologia [it]
 • การออกเสียง : intramuscular intramuscular [en]
 • การออกเสียง : genu varum genu varum [en]
 • การออกเสียง : apoptosis apoptosis [en]
 • การออกเสียง : glucuronidation glucuronidation [en]
 • การออกเสียง : febril febril [pt]
 • การออกเสียง : cauda equina syndrome cauda equina syndrome [en]
 • การออกเสียง : uvulopalatopharyngoplasty uvulopalatopharyngoplasty [en]
 • การออกเสียง : бактериоз бактериоз [ru]
 • การออกเสียง : diabetes insipidus diabetes insipidus [pt]
 • การออกเสียง : roseola roseola [en]
 • การออกเสียง : Darmkatarrh Darmkatarrh [de]
 • การออกเสียง : Osler-Weber-Rendu syndrome Osler-Weber-Rendu syndrome [en]
 • การออกเสียง : Rhagade Rhagade [de]
 • การออกเสียง : бандаж бандаж [ru]
 • การออกเสียง : labyrinthitis labyrinthitis [en]
 • การออกเสียง : логотерапия логотерапия [ru]
 • การออกเสียง : Papillennekrose Papillennekrose [de]
 • การออกเสียง : liniment liniment [fr]
 • การออกเสียง : герпес герпес [ru]
 • การออกเสียง : Chirurgin Chirurgin [de]
 • การออกเสียง : intubate intubate [en]
 • การออกเสียง : neurochirurgie neurochirurgie [de]
 • การออกเสียง : hemianopia hemianopia [en]
 • การออกเสียง : vestigial vestigial [en]
 • การออกเสียง : Syndrom Syndrom [cs]
 • การออกเสียง : poparzenie poparzenie [pl]
 • การออกเสียง : levetiracetam levetiracetam [en]
 • การออกเสียง : Peutz-Jeghers syndrome Peutz-Jeghers syndrome [en]
 • การออกเสียง : pathologisch pathologisch [de]
 • การออกเสียง : onkologi onkologi [sv]
 • การออกเสียง : polycythemia polycythemia [en]
 • การออกเสียง : theobromine theobromine [en]
 • การออกเสียง : struvite struvite [en]
 • การออกเสียง : toxicology toxicology [en]
 • การออกเสียง : scanning scanning [en]
 • การออกเสียง : 血小板 血小板 [ja]
 • การออกเสียง : helminths helminths [en]
 • การออกเสียง : Charcot-Marie-Tooth disease Charcot-Marie-Tooth disease [en]
 • การออกเสียง : dronabinol dronabinol [en]
 • การออกเสียง : purpuric purpuric [en]
 • การออกเสียง : immunogenetic immunogenetic [en]
 • การออกเสียง : nasogastric gavage nasogastric gavage [en]
 • การออกเสียง : acetona acetona [ca]
 • การออกเสียง : nadwrażliwość nadwrażliwość [pl]
 • การออกเสียง : borborygmus borborygmus [en]
 • การออกเสียง : eozynofilia eozynofilia [pl]
 • การออกเสียง : frenologia frenologia [it]
 • การออกเสียง : hematolog hematolog [pl]
 • การออกเสียง : 木兰 木兰 [zh]
 • การออกเสียง : strangury strangury [en]
 • การออกเสียง : pollicis pollicis [en]
 • การออกเสียง : doping doping [it]
 • การออกเสียง : saturación de oxígeno saturación de oxígeno [es]
 • การออกเสียง : окклюзия окклюзия [tt]
 • การออกเสียง : эпилептик эпилептик [ru]
 • การออกเสียง : aortoiliac aortoiliac [en]
 • การออกเสียง : Recist Recist [en]
 • การออกเสียง : urologie urologie [cs]
 • การออกเสียง : くすり くすり [ja]
 • การออกเสียง : encephalograph encephalograph [en]
 • การออกเสียง : anti-allergic anti-allergic [en]
 • การออกเสียง : pharmacopoeia pharmacopoeia [en]
 • การออกเสียง : imiquimod imiquimod [en]
 • การออกเสียง : elektrokardiogram elektrokardiogram [pl]
 • การออกเสียง : os coxae os coxae [la]
 • การออกเสียง : Montelukast Montelukast [en]
 • การออกเสียง : hepatologist hepatologist [en]
 • การออกเสียง : Dupuytren's contracture Dupuytren's contracture [en]
 • การออกเสียง : gonioscopy gonioscopy [en]
 • การออกเสียง : anestesista anestesista [es]
 • การออกเสียง : drogas drogas [es]
 • การออกเสียง : rheumatoid rheumatoid [en]
 • การออกเสียง : emolisi emolisi [it]
 • การออกเสียง : quetiapine quetiapine [en]
 • การออกเสียง : гастроэнтерит гастроэнтерит [ru]
 • การออกเสียง : atypia atypia [en]
 • การออกเสียง : оофорит оофорит [tt]
 • การออกเสียง : tubocurarine tubocurarine [en]
 • การออกเสียง : neurocirurgião neurocirurgião [pt]
 • การออกเสียง : dorsalis pedis dorsalis pedis [en]
 • การออกเสียง : bisphosphonate bisphosphonate [en]
 • การออกเสียง : degenerative degenerative [en]
 • การออกเสียง : radiografia radiografia [it]
 • การออกเสียง : stomatolog stomatolog [ro]
 • การออกเสียง : achilles tendonitis achilles tendonitis [en]
 • การออกเสียง : homolateral homolateral [en]
 • การออกเสียง : аспирин аспирин [ru]