หมวดหมู่:

medicine

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmedicine

 • การออกเสียง : epithelialization epithelialization [en]
 • การออกเสียง : vagal vagal [pt]
 • การออกเสียง : New England Journal of Medicine New England Journal of Medicine [en]
 • การออกเสียง : neurologi neurologi [sv]
 • การออกเสียง : porphyria cutanea tarda porphyria cutanea tarda [en]
 • การออกเสียง : mastalgia mastalgia [pt]
 • การออกเสียง : 双氧水 双氧水 [zh]
 • การออกเสียง : cavitary cavitary [en]
 • การออกเสียง : glukoneogeneza glukoneogeneza [pl]
 • การออกเสียง : oncologia oncologia [pt]
 • การออกเสียง : офтальмоскопия офтальмоскопия [tt]
 • การออกเสียง : магнитотерапия магнитотерапия [tt]
 • การออกเสียง : Nephrologin Nephrologin [de]
 • การออกเสียง : metionina metionina [pt]
 • การออกเสียง : ortopedi ortopedi [sv]
 • การออกเสียง : primipara primipara [it]
 • การออกเสียง : fluorouracil fluorouracil [en]
 • การออกเสียง : teratogen teratogen [en]
 • การออกเสียง : Dermograf Dermograf [de]
 • การออกเสียง : analepsis analepsis [en]
 • การออกเสียง : rectal rectal [fr]
 • การออกเสียง : osteopenia osteopenia [en]
 • การออกเสียง : тератология тератология [ru]
 • การออกเสียง : podologia podologia [pt]
 • การออกเสียง : fluoroquinolone fluoroquinolone [en]
 • การออกเสียง : farmakologi farmakologi [sv]
 • การออกเสียง : абдукция абдукция [ru]
 • การออกเสียง : гемодиализ гемодиализ [tt]
 • การออกเสียง : радиотерапия радиотерапия [ru]
 • การออกเสียง : parenteral parenteral [en]
 • การออกเสียง : 膵臓 膵臓 [ja]
 • การออกเสียง : spironolactone spironolactone [en]
 • การออกเสียง : pneumologia pneumologia [it]
 • การออกเสียง : blepharitis blepharitis [en]
 • การออกเสียง : echovirus echovirus [en]
 • การออกเสียง : scintigraphy scintigraphy [en]
 • การออกเสียง : onkolog onkolog [sv]
 • การออกเสียง : Prader-Willi syndrome Prader-Willi syndrome [en]
 • การออกเสียง : diplopie diplopie [nl]
 • การออกเสียง : autoinmune autoinmune [es]
 • การออกเสียง : Arznei Arznei [de]
 • การออกเสียง : teratogeno teratogeno [it]
 • การออกเสียง : pompe pompe [fr]
 • การออกเสียง : agas agas [ilo]
 • การออกเสียง : Toxikologie Toxikologie [de]
 • การออกเสียง : quadratus quadratus [en]
 • การออกเสียง : pachydermie pachydermie [fr]
 • การออกเสียง : кардиограф кардиограф [ru]
 • การออกเสียง : cholangiopancreatography cholangiopancreatography [en]
 • การออกเสียง : 冷え症 冷え症 [ja]
 • การออกเสียง : homeoboxes homeoboxes [en]
 • การออกเสียง : adenopathy adenopathy [en]
 • การออกเสียง : szczepionka szczepionka [pl]
 • การออกเสียง : chemioterapia chemioterapia [it]
 • การออกเสียง : Allodynie Allodynie [de]
 • การออกเสียง : Erysipel Erysipel [de]
 • การออกเสียง : 右心房 右心房 [zh]
 • การออกเสียง : hydatidiform hydatidiform [en]
 • การออกเสียง : electrocardiograma electrocardiograma [es]
 • การออกเสียง : фасцинация фасцинация [tt]
 • การออกเสียง : Spirometer Spirometer [de]
 • การออกเสียง : granulocytoza granulocytoza [pl]
 • การออกเสียง : atropina atropina [pt]
 • การออกเสียง : radiolog radiolog [sl]
 • การออกเสียง : cefaclor cefaclor [pt]
 • การออกเสียง : luetisch luetisch [nl]
 • การออกเสียง : ablepsie ablepsie [ro]
 • การออกเสียง : trastuzumab trastuzumab [en]
 • การออกเสียง : asphyxie asphyxie [fr]
 • การออกเสียง : epinefrina epinefrina [pt]
 • การออกเสียง : Erythema ab igne Erythema ab igne [la]
 • การออกเสียง : intumesce intumesce [en]
 • การออกเสียง : acetonemia acetonemia [it]
 • การออกเสียง : Blutkörperchen Blutkörperchen [de]
 • การออกเสียง : aleve aleve [es]
 • การออกเสียง : dyspepsia dyspepsia [en]
 • การออกเสียง : intranasal intranasal [en]
 • การออกเสียง : achondroplasie achondroplasie [fr]
 • การออกเสียง : injectable injectable [fr]
 • การออกเสียง : рахитик рахитик [ru]
 • การออกเสียง : бактериостаз бактериостаз [tt]
 • การออกเสียง : Mers-Virus Mers-Virus [de]
 • การออกเสียง : spinnbarkeit spinnbarkeit [en]
 • การออกเสียง : migrena migrena [pl]
 • การออกเสียง : bariatrisch bariatrisch [de]
 • การออกเสียง : slit lamp slit lamp [en]
 • การออกเสียง : гипертония гипертония [ru]
 • การออกเสียง : lipodystrophy lipodystrophy [en]
 • การออกเสียง : ларинголог ларинголог [tt]
 • การออกเสียง : kemoterapija kemoterapija [sl]
 • การออกเสียง : granuloma inguinale granuloma inguinale [en]
 • การออกเสียง : сепсис сепсис [ru]
 • การออกเสียง : genetiker genetiker [sv]
 • การออกเสียง : neurologisch neurologisch [de]
 • การออกเสียง : паралич паралич [ru]
 • การออกเสียง : Jarisch-Herxheimer-Reaktion Jarisch-Herxheimer-Reaktion [de]
 • การออกเสียง : preincubation preincubation [en]
 • การออกเสียง : jajniki jajniki [pl]
 • การออกเสียง : сфигмография сфигмография [ru]
 • การออกเสียง : сатурнизм сатурнизм [tt]