หมวดหมู่:

medicine

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmedicine

 • การออกเสียง : hypostasis hypostasis [en]
 • การออกเสียง : trypsinogen trypsinogen [en]
 • การออกเสียง : xerostomia xerostomia [en]
 • การออกเสียง : Behçet Behçet [tr]
 • การออกเสียง : chelation chelation [en]
 • การออกเสียง : Bacillus anthracis Bacillus anthracis [en]
 • การออกเสียง : arteria aorta arteria aorta [es]
 • การออกเสียง : Ağrı Ağrı [tr]
 • การออกเสียง : carcinoma carcinoma [es]
 • การออกเสียง : prostatic hyperplasia prostatic hyperplasia [en]
 • การออกเสียง : extracorporeal extracorporeal [en]
 • การออกเสียง : acetone acetone [it]
 • การออกเสียง : mica mica [fr]
 • การออกเสียง : cysts cysts [en]
 • การออกเสียง : stye stye [en]
 • การออกเสียง : pseudoarthrosis pseudoarthrosis [en]
 • การออกเสียง : sperma sperma [de]
 • การออกเสียง : fibromyalgie fibromyalgie [nl]
 • การออกเสียง : ansa ansa [fi]
 • การออกเสียง : concentrator concentrator [en]
 • การออกเสียง : actinism actinism [en]
 • การออกเสียง : hyaluronan hyaluronan [en]
 • การออกเสียง : fundoscopy fundoscopy [en]
 • การออกเสียง : hallux valgus hallux valgus [en]
 • การออกเสียง : allergen allergen [en]
 • การออกเสียง : meningoencephalitis meningoencephalitis [en]
 • การออกเสียง : rifampin rifampin [en]
 • การออกเสียง : Cellulitis Cellulitis [en]
 • การออกเสียง : quadriplegic quadriplegic [en]
 • การออกเสียง : encephalopathies encephalopathies [en]
 • การออกเสียง : hemoroidy hemoroidy [pl]
 • การออกเสียง : cholecystitis cholecystitis [en]
 • การออกเสียง : first aid first aid [en]
 • การออกเสียง : radiogram radiogram [en]
 • การออกเสียง : endoscopist endoscopist [en]
 • การออกเสียง : gynandromorphic hermaphroditism gynandromorphic hermaphroditism [en]
 • การออกเสียง : phonocardiography phonocardiography [en]
 • การออกเสียง : 白血球 白血球 [zh]
 • การออกเสียง : epidemiologiczny epidemiologiczny [pl]
 • การออกเสียง : iron-deficiency anemia iron-deficiency anemia [en]
 • การออกเสียง : syncytial syncytial [en]
 • การออกเสียง : kinaesthetic kinaesthetic [en]
 • การออกเสียง : psychopathologist psychopathologist [en]
 • การออกเสียง : eruption eruption [en]
 • การออกเสียง : diastolic diastolic [en]
 • การออกเสียง : lanugo lanugo [pt]
 • การออกเสียง : bipolar disorder bipolar disorder [en]
 • การออกเสียง : nauseate nauseate [en]
 • การออกเสียง : icterícia icterícia [pt]
 • การออกเสียง : calcitonin calcitonin [en]
 • การออกเสียง : granulat granulat [de]
 • การออกเสียง : sickle cell anemia sickle cell anemia [en]
 • การออกเสียง : encephalitis encephalitis [en]
 • การออกเสียง : novocaine novocaine [en]
 • การออกเสียง : immunosorbent immunosorbent [en]
 • การออกเสียง : out-patient out-patient [en]
 • การออกเสียง : postherpetic neuralgia postherpetic neuralgia [en]
 • การออกเสียง : антисептик антисептик [tt]
 • การออกเสียง : nauseated nauseated [en]
 • การออกเสียง : gastrologist gastrologist [en]
 • การออกเสียง : Augmentin Augmentin [fr]
 • การออกเสียง : decubitus decubitus [en]
 • การออกเสียง : mydriasis mydriasis [en]
 • การออกเสียง : septic septic [en]
 • การออกเสียง : varicose varicose [en]
 • การออกเสียง : epidemiologic epidemiologic [en]
 • การออกเสียง : detritus detritus [en]
 • การออกเสียง : Asclepius Asclepius [en]
 • การออกเสียง : laparoscopic laparoscopic [en]
 • การออกเสียง : 血糖 血糖 [wuu]
 • การออกเสียง : thrush thrush [en]
 • การออกเสียง : elephantiasis elephantiasis [en]
 • การออกเสียง : hydrothorax hydrothorax [en]
 • การออกเสียง : aspirina aspirina [it]
 • การออกเสียง : euchromatin euchromatin [en]
 • การออกเสียง : lumbago lumbago [en]
 • การออกเสียง : Dekubitus Dekubitus [de]
 • การออกเสียง : ECG ECG [en]
 • การออกเสียง : cirrhous cirrhous [en]
 • การออกเสียง : Advil Advil [fr]
 • การออกเสียง : lymphocytic lymphocytic [en]
 • การออกเสียง : bacterium bacterium [en]
 • การออกเสียง : paroxysmal paroxysmal [en]
 • การออกเสียง : incontinence incontinence [en]
 • การออกเสียง : glomerulus glomerulus [en]
 • การออกเสียง : hemorrhagic hemorrhagic [en]
 • การออกเสียง : ectopic ectopic [en]
 • การออกเสียง : lupus erythematosus lupus erythematosus [en]
 • การออกเสียง : ultrasonography ultrasonography [en]
 • การออกเสียง : bolus bolus [ro]
 • การออกเสียง : anesthetic anesthetic [en]
 • การออกเสียง : cystoscopy cystoscopy [en]
 • การออกเสียง : sublingual sublingual [en]
 • การออกเสียง : heterologous heterologous [en]
 • การออกเสียง : licor licor [pt]
 • การออกเสียง : percutaneous percutaneous [en]
 • การออกเสียง : fobia fobia [it]
 • การออกเสียง : impetigo impetigo [en]
 • การออกเสียง : BRCA1 BRCA1 [en]
 • การออกเสียง : metoprolol metoprolol [pt]