คำ: rek

ใน:
rekการออกเสียงใน ดัตช์ [nl]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงrekในดัตช์

เสียงและภาษาบนแผนที่

rekการออกเสียงใน เยอรมัน [de]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงrekในเยอรมัน

rekอยู่ระหว่างการพิจารณาที่การออกเสียงใน:

สุ่มคำ: Verenigde Statenkankerwelterustenhijboterham