คำ: hentai

hentaiการออกเสียงใน อังกฤษ [en]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงhentaiในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

hentaiการออกเสียงใน ญี่ปุ่น [ja]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงhentaiในญี่ปุ่น

hentaiอยู่ระหว่างการพิจารณาที่การออกเสียงใน:

สุ่มคำ: carbathFloridaEdinburghmilk