หมวดหมู่:

Japanese origin

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงJapanese origin

 • การออกเสียง : Kawaii Kawaii [ja]
 • การออกเสียง : kamikaze kamikaze [ja]
 • การออกเสียง : 津波 津波 [ja]
 • การออกเสียง : Origami Origami [ja]
 • การออกเสียง : kimono kimono [en]
 • การออกเสียง : hentai hentai [ja]
 • การออกเสียง : ahoge ahoge [ja]
 • การออกเสียง : zen zen [en]
 • การออกเสียง : ecchi ecchi [en]
 • การออกเสียง : awasete awasete [ja]
 • การออกเสียง : Shōjo Shōjo [ja]
 • การออกเสียง : randori randori [ja]
 • การออกเสียง : Wagamama Wagamama [en]
 • การออกเสียง : Shibe Shibe [en]
 • การออกเสียง : jandals jandals [en]
 • การออกเสียง : karakiri karakiri [it]
 • การออกเสียง : juto juto [pt]
 • การออกเสียง : samouraï samouraï [fr]
 • การออกเสียง : shotacon shotacon [en]
 • การออกเสียง : ekiden ekiden [ja]
 • การออกเสียง : つなみ つなみ [ja]
 • การออกเสียง : shintoïste shintoïste [fr]
 • การออกเสียง : karatéka karatéka [fr]
 • การออกเสียง : karoushi karoushi [ja]
 • การออกเสียง : lolicon lolicon [en]
 • การออกเสียง : shonen shonen [en]
 • การออกเสียง : szogun szogun [pl]
 • การออกเสียง : Bushidō Bushidō [fr]
 • การออกเสียง : obi strip obi strip [en]