หมวดหมู่:

aggettivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงaggettivo

 • การออกเสียง : mobile
  mobile [en]
 • การออกเสียง : pollo
  pollo [es]
 • การออกเสียง : verde
  verde [it]
 • การออกเสียง : poco
  poco [es]
 • การออกเสียง : sexy
  sexy [en]
 • การออกเสียง : idiota
  idiota [pt]
 • การออกเสียง : bastante
  bastante [es]
 • การออกเสียง : padre
  padre [es]
 • การออกเสียง : cielo
  cielo [it]
 • การออกเสียง : uno
  uno [es]
 • การออกเสียง : maestro
  maestro [es]
 • การออกเสียง : bolognese
  bolognese [it]
 • การออกเสียง : madre
  madre [es]
 • การออกเสียง : triste
  triste [fr]
 • การออกเสียง : brillante
  brillante [es]
 • การออกเสียง : alabastrino
  alabastrino [es]
 • การออกเสียง : negro
  negro [es]
 • การออกเสียง : marron
  marron [fr]
 • การออกเสียง : agile
  agile [en]
 • การออกเสียง : alto
  alto [es]
 • การออกเสียง : importante
  importante [fr]
 • การออกเสียง : fresco
  fresco [it]
 • การออกเสียง : caro
  caro [it]
 • การออกเสียง : amore
  amore [it]
 • การออกเสียง : gelato
  gelato [it]
 • การออกเสียง : primo
  primo [es]
 • การออกเสียง : lui
  lui [fr]
 • การออกเสียง : pronto
  pronto [pt]
 • การออกเสียง : vivo
  vivo [it]
 • การออกเสียง : nord
  nord [fr]
 • การออกเสียง : oscuro
  oscuro [es]
 • การออกเสียง : grave
  grave [en]
 • การออกเสียง : extra
  extra [en]
 • การออกเสียง : professional
  professional [en]
 • การออกเสียง : avaro
  avaro [es]
 • การออกเสียง : grigio
  grigio [it]
 • การออกเสียง : moglie
  moglie [it]
 • การออกเสียง : lindo
  lindo [es]
 • การออกเสียง : ateo
  ateo [gl]
 • การออกเสียง : allegro
  allegro [it]
 • การออกเสียง : sordo
  sordo [es]
 • การออกเสียง : argentino
  argentino [es]
 • การออกเสียง : quinto
  quinto [es]
 • การออกเสียง : religioso
  religioso [es]
 • การออกเสียง : macchiato
  macchiato [it]
 • การออกเสียง : bello
  bello [es]
 • การออกเสียง : sublime
  sublime [en]
 • การออกเสียง : snob
  snob [fr]
 • การออกเสียง : extraterrestre
  extraterrestre [es]
 • การออกเสียง : medio
  medio [es]
 • การออกเสียง : interessante
  interessante [pt]
 • การออกเสียง : inglese
  inglese [it]
 • การออกเสียง : duro
  duro [es]
 • การออกเสียง : pedante
  pedante [es]
 • การออกเสียง : amante
  amante [it]
 • การออกเสียง : paziente
  paziente [it]
 • การออกเสียง : aleatorio
  aleatorio [it]
 • การออกเสียง : alpino
  alpino [it]
 • การออกเสียง : uomo
  uomo [it]
 • การออกเสียง : immune
  immune [en]
 • การออกเสียง : recalcitrante
  recalcitrante [it]
 • การออกเสียง : charmant
  charmant [fr]
 • การออกเสียง : certo
  certo [la]
 • การออกเสียง : tronco
  tronco [es]
 • การออกเสียง : difficile
  difficile [fr]
 • การออกเสียง : cuore
  cuore [it]
 • การออกเสียง : fascista
  fascista [es]
 • การออกเสียง : raro
  raro [es]
 • การออกเสียง : comprensivo
  comprensivo [es]
 • การออกเสียง : largo
  largo [it]
 • การออกเสียง : frizzante
  frizzante [it]
 • การออกเสียง : ingenuo
  ingenuo [it]
 • การออกเสียง : azzurro
  azzurro [it]
 • การออกเสียง : insignificante
  insignificante [es]
 • การออกเสียง : italiano
  italiano [it]
 • การออกเสียง : buono
  buono [it]
 • การออกเสียง : gai
  gai [fr]
 • การออกเสียง : presente
  presente [es]
 • การออกเสียง : acceso
  acceso [it]
 • การออกเสียง : profano
  profano [es]
 • การออกเสียง : mediocre
  mediocre [en]
 • การออกเสียง : adolescente
  adolescente [es]
 • การออกเสียง : cioccolato
  cioccolato [it]
 • การออกเสียง : fondo
  fondo [es]
 • การออกเสียง : cieco
  cieco [it]
 • การออกเสียง : tipo
  tipo [pt]
 • การออกเสียง : cosmopolita
  cosmopolita [it]
 • การออกเสียง : infausto
  infausto [es]
 • การออกเสียง : presunto
  presunto [pt]
 • การออกเสียง : molto
  molto [it]
 • การออกเสียง : morale
  morale [en]
 • การออกเสียง : nativo
  nativo [es]
 • การออกเสียง : stronzo
  stronzo [it]
 • การออกเสียง : ingrato
  ingrato [pt]
 • การออกเสียง : fratello
  fratello [it]
 • การออกเสียง : blu
  blu [it]
 • การออกเสียง : sbagliato
  sbagliato [it]
 • การออกเสียง : antivirus
  antivirus [en]
 • การออกเสียง : contento
  contento [es]
 • การออกเสียง : corto
  corto [es]