หมวดหมู่:

aggettivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงaggettivo

 • การออกเสียง : mobile mobile [en]
 • การออกเสียง : pollo pollo [es]
 • การออกเสียง : verde verde [it]
 • การออกเสียง : poco poco [es]
 • การออกเสียง : sexy sexy [en]
 • การออกเสียง : idiota idiota [pt]
 • การออกเสียง : bastante bastante [es]
 • การออกเสียง : padre padre [es]
 • การออกเสียง : maestro maestro [es]
 • การออกเสียง : cielo cielo [it]
 • การออกเสียง : uno uno [es]
 • การออกเสียง : madre madre [es]
 • การออกเสียง : bolognese bolognese [it]
 • การออกเสียง : triste triste [fr]
 • การออกเสียง : brillante brillante [es]
 • การออกเสียง : alabastrino alabastrino [es]
 • การออกเสียง : negro negro [es]
 • การออกเสียง : marron marron [fr]
 • การออกเสียง : importante importante [fr]
 • การออกเสียง : alto alto [es]
 • การออกเสียง : fresco fresco [it]
 • การออกเสียง : agile agile [en]
 • การออกเสียง : caro caro [it]
 • การออกเสียง : amore amore [it]
 • การออกเสียง : primo primo [es]
 • การออกเสียง : pronto pronto [pt]
 • การออกเสียง : oscuro oscuro [es]
 • การออกเสียง : lui lui [fr]
 • การออกเสียง : vivo vivo [it]
 • การออกเสียง : gelato gelato [it]
 • การออกเสียง : nord nord [fr]
 • การออกเสียง : grave grave [en]
 • การออกเสียง : extra extra [en]
 • การออกเสียง : avaro avaro [es]
 • การออกเสียง : ateo ateo [gl]
 • การออกเสียง : lindo lindo [es]
 • การออกเสียง : professional professional [en]
 • การออกเสียง : sordo sordo [es]
 • การออกเสียง : moglie moglie [it]
 • การออกเสียง : argentino argentino [es]
 • การออกเสียง : allegro allegro [it]
 • การออกเสียง : religioso religioso [es]
 • การออกเสียง : grigio grigio [it]
 • การออกเสียง : quinto quinto [es]
 • การออกเสียง : snob snob [fr]
 • การออกเสียง : sublime sublime [en]
 • การออกเสียง : bello bello [es]
 • การออกเสียง : extraterrestre extraterrestre [es]
 • การออกเสียง : medio medio [es]
 • การออกเสียง : interessante interessante [pt]
 • การออกเสียง : inglese inglese [it]
 • การออกเสียง : duro duro [es]
 • การออกเสียง : pedante pedante [es]
 • การออกเสียง : aleatorio aleatorio [it]
 • การออกเสียง : amante amante [it]
 • การออกเสียง : paziente paziente [it]
 • การออกเสียง : alpino alpino [it]
 • การออกเสียง : recalcitrante recalcitrante [it]
 • การออกเสียง : tronco tronco [es]
 • การออกเสียง : comprensivo comprensivo [es]
 • การออกเสียง : macchiato macchiato [it]
 • การออกเสียง : fascista fascista [es]
 • การออกเสียง : raro raro [es]
 • การออกเสียง : ingenuo ingenuo [it]
 • การออกเสียง : charmant charmant [fr]
 • การออกเสียง : certo certo [la]
 • การออกเสียง : insignificante insignificante [es]
 • การออกเสียง : immune immune [en]
 • การออกเสียง : largo largo [it]
 • การออกเสียง : uomo uomo [it]
 • การออกเสียง : difficile difficile [fr]
 • การออกเสียง : presente presente [es]
 • การออกเสียง : profano profano [es]
 • การออกเสียง : italiano italiano [it]
 • การออกเสียง : cuore cuore [it]
 • การออกเสียง : gai gai [fr]
 • การออกเสียง : adolescente adolescente [es]
 • การออกเสียง : acceso acceso [it]
 • การออกเสียง : buono buono [it]
 • การออกเสียง : fondo fondo [es]
 • การออกเสียง : tipo tipo [pt]
 • การออกเสียง : infausto infausto [es]
 • การออกเสียง : presunto presunto [pt]
 • การออกเสียง : mediocre mediocre [en]
 • การออกเสียง : frizzante frizzante [it]
 • การออกเสียง : nativo nativo [es]
 • การออกเสียง : ingrato ingrato [pt]
 • การออกเสียง : cosmopolita cosmopolita [it]
 • การออกเสียง : azzurro azzurro [it]
 • การออกเสียง : cieco cieco [it]
 • การออกเสียง : molto molto [it]
 • การออกเสียง : contento contento [es]
 • การออกเสียง : morale morale [en]
 • การออกเสียง : adiposo adiposo [pt]
 • การออกเสียง : fratello fratello [it]
 • การออกเสียง : blu blu [it]
 • การออกเสียง : corto corto [es]
 • การออกเสียง : competitivo competitivo [es]
 • การออกเสียง : destino destino [es]
 • การออกเสียง : stronzo stronzo [it]