หมวดหมู่:

aggettivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงaggettivo

 • การออกเสียง : cameriere cameriere [it]
 • การออกเสียง : professore professore [it]
 • การออกเสียง : riccio riccio [it]
 • การออกเสียง : caldo caldo [it]
 • การออกเสียง : germano germano [pt]
 • การออกเสียง : vero vero [it]
 • การออกเสียง : garbo garbo [pt]
 • การออกเสียง : rapace rapace [fr]
 • การออกเสียง : cavaliere cavaliere [it]
 • การออกเสียง : inerme inerme [es]
 • การออกเสียง : straniero straniero [it]
 • การออกเสียง : significante significante [es]
 • การออกเสียง : costoso costoso [es]
 • การออกเสียง : grosso grosso [pt]
 • การออกเสียง : individuo individuo [es]
 • การออกเสียง : machiavellico machiavellico [it]
 • การออกเสียง : erudito erudito [es]
 • การออกเสียง : irritante irritante [es]
 • การออกเสียง : affidabile affidabile [it]
 • การออกเสียง : taciturno taciturno [it]
 • การออกเสียง : furioso furioso [it]
 • การออกเสียง : fraterno fraterno [pt]
 • การออกเสียง : violento violento [es]
 • การออกเสียง : davvero davvero [it]
 • การออกเสียง : meraviglioso meraviglioso [it]
 • การออกเสียง : vivido vivido [es]
 • การออกเสียง : felino felino [pt]
 • การออกเสียง : scandinavo scandinavo [it]
 • การออกเสียง : antagonista antagonista [pt]
 • การออกเสียง : africano africano [pt]
 • การออกเสียง : profuso profuso [es]
 • การออกเสียง : mato mato [fi]
 • การออกเสียง : austero austero [es]
 • การออกเสียง : regio regio [la]
 • การออกเสียง : pistola pistola [es]
 • การออกเสียง : nascosto nascosto [it]
 • การออกเสียง : basso basso [it]
 • การออกเสียง : irrisorio irrisorio [it]
 • การออกเสียง : essere essere [it]
 • การออกเสียง : fiera fiera [es]
 • การออกเสียง : abrasivo abrasivo [es]
 • การออกเสียง : negativo negativo [es]
 • การออกเสียง : preciso preciso [it]
 • การออกเสียง : bambino bambino [it]
 • การออกเสียง : ristretto ristretto [it]
 • การออกเสียง : fortuito fortuito [es]
 • การออกเสียง : cervello cervello [it]
 • การออกเสียง : sorprendente sorprendente [es]
 • การออกเสียง : uniforme uniforme [ia]
 • การออกเสียง : indecente indecente [es]
 • การออกเสียง : assassino assassino [it]
 • การออกเสียง : fantasmagórico fantasmagórico [pt]
 • การออกเสียง : inerente inerente [it]
 • การออกเสียง : potente potente [pt]
 • การออกเสียง : ragazzo ragazzo [it]
 • การออกเสียง : ridicolo ridicolo [it]
 • การออกเสียง : Tizio Tizio [it]
 • การออกเสียง : veloce veloce [it]
 • การออกเสียง : folle folle [fr]
 • การออกเสียง : marito marito [it]
 • การออกเสียง : residuo residuo [es]
 • การออกเสียง : ozioso ozioso [it]
 • การออกเสียง : terreno terreno [it]
 • การออกเสียง : vecchio vecchio [it]
 • การออกเสียง : pallido pallido [it]
 • การออกเสียง : eccitante eccitante [it]
 • การออกเสียง : grandioso grandioso [it]
 • การออกเสียง : invece invece [it]
 • การออกเสียง : membro membro [it]
 • การออกเสียง : piccolo piccolo [it]
 • การออกเสียง : eminente eminente [pt]
 • การออกเสียง : calloso calloso [es]
 • การออกเสียง : prominente prominente [de]
 • การออกเสียง : prudente prudente [es]
 • การออกเสียง : vigente vigente [es]
 • การออกเสียง : esposto esposto [it]
 • การออกเสียง : enorme enorme [it]
 • การออกเสียง : elegante elegante [es]
 • การออกเสียง : imposto imposto [eo]
 • การออกเสียง : mezzo mezzo [it]
 • การออกเสียง : impertinente impertinente [it]
 • การออกเสียง : irrimediabile irrimediabile [it]
 • การออกเสียง : medo medo [pt]
 • การออกเสียง : deficiente deficiente [es]
 • การออกเสียง : lapalissiano lapalissiano [it]
 • การออกเสียง : diocesano diocesano [it]
 • การออกเสียง : emigrante emigrante [es]
 • การออกเสียง : bucólico bucólico [es]
 • การออกเสียง : franco franco [es]
 • การออกเสียง : indecoroso indecoroso [pt]
 • การออกเสียง : arcigno arcigno [it]
 • การออกเสียง : maggiore maggiore [it]
 • การออกเสียง : libero libero [pl]
 • การออกเสียง : libertino libertino [es]
 • การออกเสียง : ultrarapido ultrarapido [it]
 • การออกเสียง : cauto cauto [es]
 • การออกเสียง : inconsolabile inconsolabile [it]
 • การออกเสียง : adesivo adesivo [it]
 • การออกเสียง : estremo estremo [it]
 • การออกเสียง : finito finito [it]