หมวดหมู่:

aggettivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงaggettivo

 • การออกเสียง : contadino contadino [it]
 • การออกเสียง : honoris causa honoris causa [it]
 • การออกเสียง : genuino genuino [es]
 • การออกเสียง : multiplo multiplo [it]
 • การออกเสียง : babbeo babbeo [it]
 • การออกเสียง : compagno compagno [it]
 • การออกเสียง : estero estero [it]
 • การออกเสียง : patente patente [it]
 • การออกเสียง : desiderato desiderato [it]
 • การออกเสียง : robusto robusto [es]
 • การออกเสียง : asciutto asciutto [it]
 • การออกเสียง : antiallergico antiallergico [it]
 • การออกเสียง : pacato pacato [pt]
 • การออกเสียง : antisociale antisociale [it]
 • การออกเสียง : vivente vivente [pt]
 • การออกเสียง : sassone sassone [it]
 • การออกเสียง : manifesto manifesto [en]
 • การออกเสียง : terrestre terrestre [es]
 • การออกเสียง : fulminante fulminante [es]
 • การออกเสียง : gremito gremito [it]
 • การออกเสียง : incoerente incoerente [pt]
 • การออกเสียง : preoccupato preoccupato [it]
 • การออกเสียง : bizantino bizantino [it]
 • การออกเสียง : pantanoso pantanoso [pt]
 • การออกเสียง : cotto cotto [it]
 • การออกเสียง : socio socio [es]
 • การออกเสียง : guida guida [sv]
 • การออกเสียง : comune comune [it]
 • การออกเสียง : intrecciato intrecciato [it]
 • การออกเสียง : illustre illustre [it]
 • การออกเสียง : cartaceo cartaceo [it]
 • การออกเสียง : sindacabile sindacabile [it]
 • การออกเสียง : elusivo elusivo [es]
 • การออกเสียง : allusivo allusivo [it]
 • การออกเสียง : venefico venefico [it]
 • การออกเสียง : nemico nemico [it]
 • การออกเสียง : parente parente [it]
 • การออกเสียง : efficiente efficiente [it]
 • การออกเสียง : tipico tipico [it]
 • การออกเสียง : iperboreo iperboreo [it]
 • การออกเสียง : aperto aperto [it]
 • การออกเสียง : tozzo tozzo [it]
 • การออกเสียง : tenace tenace [pt]
 • การออกเสียง : benefico benefico [it]
 • การออกเสียง : Fausto Fausto [es]
 • การออกเสียง : atroce atroce [fr]
 • การออกเสียง : inquietante inquietante [es]
 • การออกเสียง : allucinogeno allucinogeno [it]
 • การออกเสียง : accentato accentato [it]
 • การออกเสียง : solito solito [es]
 • การออกเสียง : anglosassone anglosassone [it]
 • การออกเสียง : multistadio multistadio [it]
 • การออกเสียง : staccato staccato [en]
 • การออกเสียง : multinazionale multinazionale [it]
 • การออกเสียง : samaritano samaritano [pt]
 • การออกเสียง : confuso confuso [es]
 • การออกเสียง : argenteo argenteo [it]
 • การออกเสียง : semiautopropulso semiautopropulso [it]
 • การออกเสียง : alternativo alternativo [es]
 • การออกเสียง : risoluto risoluto [it]
 • การออกเสียง : nefasto nefasto [es]
 • การออกเสียง : contuso contuso [es]
 • การออกเสียง : coglione coglione [it]
 • การออกเสียง : avvocato avvocato [it]
 • การออกเสียง : avulso avulso [pt]
 • การออกเสียง : desiderabile desiderabile [it]
 • การออกเสียง : sanguinario sanguinario [es]
 • การออกเสียง : pari pari [fi]
 • การออกเสียง : anodino anodino [it]
 • การออกเสียง : scuro scuro [it]
 • การออกเสียง : mozzo mozzo [it]
 • การออกเสียง : inquieto inquieto [es]
 • การออกเสียง : pimpante pimpante [it]
 • การออกเสียง : precedente precedente [it]
 • การออกเสียง : antistatico antistatico [it]
 • การออกเสียง : onestà onestà [it]
 • การออกเสียง : curvo curvo [it]
 • การออกเสียง : meno meno [it]
 • การออกเสียง : brioso brioso [pt]
 • การออกเสียง : opimo opimo [es]
 • การออกเสียง : compito compito [it]
 • การออกเสียง : assestato assestato [it]
 • การออกเสียง : distinta distinta [es]
 • การออกเสียง : interpunto interpunto [it]
 • การออกเสียง : chimico chimico [it]
 • การออกเสียง : semplice semplice [it]
 • การออกเสียง : ciarliero ciarliero [it]
 • การออกเสียง : faccia di bronzo faccia di bronzo [it]
 • การออกเสียง : supplice supplice [fr]
 • การออกเสียง : flagrante flagrante [pt]
 • การออกเสียง : imperialista imperialista [es]
 • การออกเสียง : draconiano draconiano [pt]
 • การออกเสียง : riservato riservato [it]
 • การออกเสียง : anormale anormale [fr]
 • การออกเสียง : fastidioso fastidioso [it]
 • การออกเสียง : sferoidale sferoidale [it]
 • การออกเสียง : cruciale cruciale [fr]
 • การออกเสียง : risentito risentito [it]
 • การออกเสียง : subalterno subalterno [pt]
 • การออกเสียง : suscettibile suscettibile [it]