หมวดหมู่:

aggettivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงaggettivo

 • การออกเสียง : perifrastico perifrastico [it]
 • การออกเสียง : perigenetico perigenetico [it]
 • การออกเสียง : perianale perianale [it]
 • การออกเสียง : perlaquale perlaquale [it]
 • การออกเสียง : peripatetico peripatetico [it]
 • การออกเสียง : perlato perlato [it]
 • การออกเสียง : peritoneale peritoneale [it]
 • การออกเสียง : periptero periptero [it]
 • การออกเสียง : peritoso peritoso [it]
 • การออกเสียง : periscopico periscopico [it]
 • การออกเสียง : perituro perituro [it]
 • การออกเสียง : perispomeno perispomeno [it]
 • การออกเสียง : periziale periziale [it]
 • การออกเสียง : peristaltico peristaltico [it]
 • การออกเสียง : perioculare perioculare [it]
 • การออกเสียง : perlaceo perlaceo [it]
 • การออกเสียง : peritale peritale [it]
 • การออกเสียง : parassiticida parassiticida [it]
 • การออกเสียง : parametrico parametrico [it]
 • การออกเสียง : parascolastico parascolastico [it]
 • การออกเสียง : parauniversitario parauniversitario [it]
 • การออกเสียง : paraplegico paraplegico [it]
 • การออกเสียง : parassitico parassitico [it]
 • การออกเสียง : paramilitare paramilitare [it]
 • การออกเสียง : parasimpatico parasimpatico [it]
 • การออกเสียง : parapolitico parapolitico [it]
 • การออกเสียง : parassitologico parassitologico [it]
 • การออกเสียง : paranasale paranasale [it]
 • การออกเสียง : parasimpaticolitico parasimpaticolitico [it]
 • การออกเสียง : parapsichico parapsichico [it]
 • การออกเสียง : parastatale parastatale [it]
 • การออกเสียง : parasimpaticometico parasimpaticometico [it]
 • การออกเสียง : parapsicologico parapsicologico [it]
 • การออกเสียง : parasubordinato parasubordinato [it]
 • การออกเสียง : parasintetico parasintetico [it]
 • การออกเสียง : paramagnetico paramagnetico [it]
 • การออกเสียง : parasalite parasalite [it]
 • การออกเสียง : paratattico paratattico [it]
 • การออกเสียง : paranormale paranormale [it]
 • การออกเสียง : paramedico paramedico [it]
 • การออกเสียง : paraschegge paraschegge [it]
 • การออกเสียง : parapettato parapettato [it]
 • การออกเสียง : paraguaiano paraguaiano [it]
 • การออกเสียง : parafarmaceutico parafarmaceutico [it]
 • การออกเสียง : paralizzato paralizzato [it]
 • การออกเสียง : paraclito paraclito [it]
 • การออกเสียง : paraguayano paraguayano [it]
 • การออกเสียง : parabile parabile [it]
 • การออกเสียง : parafernale parafernale [it]
 • การออกเสียง : parallattico parallattico [it]
 • การออกเสียง : paradigmatico paradigmatico [it]
 • การออกเสียง : parainfluenzale parainfluenzale [it]
 • การออกเสียง : parabolico parabolico [it]
 • การออกเสียง : parafrasare parafrasare [it]
 • การออกเสียง : parallelinervio parallelinervio [it]
 • การออกเสียง : paraipotattico paraipotattico [it]
 • การออกเสียง : paraboloidico paraboloidico [it]
 • การออกเสียง : parafrastico parafrastico [it]
 • การออกเสียง : paralogistico paralogistico [it]
 • การออกเสียง : paraletterario paraletterario [it]
 • การออกเสียง : paracadutistico paracadutistico [it]
 • การออกเสียง : paragogico paragogico [it]
 • การออกเสียง : paralinguistico paralinguistico [it]
 • การออกเสียง : paracentrico paracentrico [it]
 • การออกเสียง : paragonabile paragonabile [it]
 • การออกเสียง : paraelettrico paraelettrico [it]
 • การออกเสียง : paralitico paralitico [it]
 • การออกเสียง : paracleto paracleto [it]
 • การออกเสียง : parabancario parabancario [it]
 • การออกเสียง : parabellum parabellum [it]
 • การออกเสียง : unifogliato unifogliato [it]
 • การออกเสียง : uniproposizionale uniproposizionale [it]
 • การออกเสียง : unifamiliare unifamiliare [it]
 • การออกเสียง : unimodale unimodale [it]
 • การออกเสียง : unicolore unicolore [fr]
 • การออกเสียง : uniassico uniassico [it]
 • การออกเสียง : unisessuale unisessuale [it]
 • การออกเสียง : unificabile unificabile [it]
 • การออกเสียง : universalistico universalistico [it]
 • การออกเสียง : uninervio uninervio [it]
 • การออกเสียง : unicorde unicorde [it]
 • การออกเสียง : unitivo unitivo [pt]
 • การออกเสียง : unigenere unigenere [it]
 • การออกเสียง : unibile unibile [it]
 • การออกเสียง : unisessuato unisessuato [it]
 • การออกเสียง : unificativo unificativo [it]
 • การออกเสียง : uninominale uninominale [it]
 • การออกเสียง : unicorno unicorno [it]
 • การออกเสียง : unigenito unigenito [es]
 • การออกเสียง : unicamerale unicamerale [it]
 • การออกเสียง : unisex unisex [en]
 • การออกเสียง : unificato unificato [it]
 • การออกเสียง : univoco univoco [it]
 • การออกเสียง : uniovulare uniovulare [it]
 • การออกเสียง : unidimensionale unidimensionale [it]
 • การออกเสียง : unitore unitore [it]
 • การออกเสียง : unilaterale unilaterale [it]
 • การออกเสียง : unicellulare unicellulare [it]
 • การออกเสียง : unisillabo unisillabo [it]
 • การออกเสียง : unifilare unifilare [it]