หมวดหมู่:

aggettivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงaggettivo

 • การออกเสียง : idiopatico idiopatico [it]
 • การออกเสียง : obbrobrioso obbrobrioso [it]
 • การออกเสียง : fuligginosa fuligginosa [it]
 • การออกเสียง : fecondo fecondo [it]
 • การออกเสียง : adnominale adnominale [it]
 • การออกเสียง : insincero insincero [pt]
 • การออกเสียง : buddistico buddistico [it]
 • การออกเสียง : monopartitico monopartitico [it]
 • การออกเสียง : bidirezionale bidirezionale [it]
 • การออกเสียง : semipermanente semipermanente [it]
 • การออกเสียง : mio mio [de]
 • การออกเสียง : agile agile [en]
 • การออกเสียง : risigillabile risigillabile [it]
 • การออกเสียง : escoriato escoriato [it]
 • การออกเสียง : egocentrico egocentrico [it]
 • การออกเสียง : semplici semplici [it]
 • การออกเสียง : multabile multabile [it]
 • บันทึกการออกเสียง : prolissimo prolissimo [] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : insostituibile insostituibile [it]
 • การออกเสียง : videoludico videoludico [it]
 • การออกเสียง : quadrettato quadrettato [it]
 • การออกเสียง : muscolosissimo muscolosissimo [it]
 • การออกเสียง : biricchino biricchino [it]
 • การออกเสียง : beethoveniano beethoveniano [it]
 • การออกเสียง : benevolentissimo benevolentissimo [it]
 • การออกเสียง : seriosissimo seriosissimo [it]
 • การออกเสียง : inafferrabile inafferrabile [it]
 • การออกเสียง : energivoro energivoro [it]
 • การออกเสียง : plurimillenario plurimillenario [it]
 • การออกเสียง : rocambolesco rocambolesco [es]
 • การออกเสียง : sobriacus sobriacus [la]
 • การออกเสียง : ufficiale ufficiale [it]
 • การออกเสียง : cavo cavo [it]
 • การออกเสียง : giovane giovane [it]
 • การออกเสียง : sano sano [es]
 • การออกเสียง : troppo troppo [it]
 • การออกเสียง : trienne trienne [it]
 • การออกเสียง : nominativi nominativi [la]
 • การออกเสียง : pauroso pauroso [it]
 • การออกเสียง : régia régia [it]
 • การออกเสียง : linguale linguale [it]
 • การออกเสียง : lesivo lesivo [es]
 • การออกเสียง : laido laido [it]
 • การออกเสียง : manuale manuale [it]
 • การออกเสียง : aperto aperto [it]
 • การออกเสียง : scaldarìn scaldarìn [vec]
 • การออกเสียง : sfracagnà sfracagnà [vec]
 • การออกเสียง : funesto funesto [es]
 • การออกเสียง : Solenne Solenne [it]
 • การออกเสียง : sovraccarico sovraccarico [it]
 • การออกเสียง : nascosto nascosto [it]
 • การออกเสียง : gnomico gnomico [it]
 • การออกเสียง : aspro aspro [fr]
 • การออกเสียง : dinamica dinamica [it]
 • การออกเสียง : vagabondo vagabondo [it]
 • การออกเสียง : grave grave [en]
 • การออกเสียง : mirando mirando [es]
 • การออกเสียง : obsoleto obsoleto [pt]
 • การออกเสียง : simpatico simpatico [it]
 • การออกเสียง : calorosa calorosa [pt]
 • การออกเสียง : attento attento [it]
 • การออกเสียง : laureati laureati [it]
 • การออกเสียง : geminata geminata [it]
 • การออกเสียง : bómbo bómbo [vec]
 • การออกเสียง : pattizio pattizio [it]
 • การออกเสียง : costituente costituente [it]
 • การออกเสียง : eteronomo eteronomo [it]
 • การออกเสียง : assisano assisano [it]
 • การออกเสียง : fortemarmino fortemarmino [it]
 • การออกเสียง : profilattico profilattico [it]
 • การออกเสียง : baggeo baggeo [it]
 • การออกเสียง : idolatra idolatra [it]
 • การออกเสียง : differita differita [it]
 • การออกเสียง : sesanoide sesanoide [it]
 • การออกเสียง : maggiore maggiore [it]
 • การออกเสียง : uomo uomo [it]
 • การออกเสียง : autopropulso autopropulso [it]
 • การออกเสียง : certo certo [pt]
 • การออกเสียง : schizoide schizoide [it]
 • การออกเสียง : libero libero [pl]
 • การออกเสียง : umoroso umoroso [it]
 • การออกเสียง : orbicolare orbicolare [it]
 • การออกเสียง : essere consapevole essere consapevole [it]
 • การออกเสียง : tonitruante tonitruante [pt]
 • การออกเสียง : lasciva lasciva [es]
 • การออกเสียง : signore signore [it]
 • การออกเสียง : velare velare [it]
 • การออกเสียง : scacchistica scacchistica [it]
 • การออกเสียง : spericolate spericolate [it]
 • การออกเสียง : spericolata spericolata [it]
 • การออกเสียง : incivili incivili [it]
 • การออกเสียง : stesse stesse [it]
 • การออกเสียง : distinta distinta [es]
 • การออกเสียง : magnate magnate [es]
 • การออกเสียง : pari pari [fi]
 • การออกเสียง : negro negro [es]
 • การออกเสียง : dilettante dilettante [en]
 • การออกเสียง : marron marron [fr]
 • การออกเสียง : ostici ostici [it]
 • การออกเสียง : stessi stessi [it]