หมวดหมู่:

aggettivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงaggettivo

 • การออกเสียงคำว่า semplici semplici [it]
 • การออกเสียงคำว่า multabile multabile [it]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า prolissimo prolissimo [] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า insostituibile insostituibile [it]
 • การออกเสียงคำว่า videoludico videoludico [it]
 • การออกเสียงคำว่า quadrettato quadrettato [it]
 • การออกเสียงคำว่า muscolosissimo muscolosissimo [it]
 • การออกเสียงคำว่า biricchino biricchino [it]
 • การออกเสียงคำว่า beethoveniano beethoveniano [it]
 • การออกเสียงคำว่า benevolentissimo benevolentissimo [it]
 • การออกเสียงคำว่า seriosissimo seriosissimo [it]
 • การออกเสียงคำว่า inafferrabile inafferrabile [it]
 • การออกเสียงคำว่า energivoro energivoro [it]
 • การออกเสียงคำว่า plurimillenario plurimillenario [it]
 • การออกเสียงคำว่า rocambolesco rocambolesco [es]
 • การออกเสียงคำว่า sobriacus sobriacus [la]
 • การออกเสียงคำว่า ufficiale ufficiale [it]
 • การออกเสียงคำว่า cavo cavo [it]
 • การออกเสียงคำว่า giovane giovane [it]
 • การออกเสียงคำว่า sano sano [es]
 • การออกเสียงคำว่า troppo troppo [it]
 • การออกเสียงคำว่า trienne trienne [it]
 • การออกเสียงคำว่า nominativi nominativi [la]
 • การออกเสียงคำว่า pauroso pauroso [it]
 • การออกเสียงคำว่า régia régia [it]
 • การออกเสียงคำว่า linguale linguale [it]
 • การออกเสียงคำว่า lesivo lesivo [es]
 • การออกเสียงคำว่า laido laido [it]
 • การออกเสียงคำว่า manuale manuale [it]
 • การออกเสียงคำว่า aperto aperto [it]
 • การออกเสียงคำว่า scaldarìn scaldarìn [vec]
 • การออกเสียงคำว่า sfracagnà sfracagnà [vec]
 • การออกเสียงคำว่า funesto funesto [es]
 • การออกเสียงคำว่า Solenne Solenne [it]
 • การออกเสียงคำว่า sovraccarico sovraccarico [it]
 • การออกเสียงคำว่า nascosto nascosto [it]
 • การออกเสียงคำว่า gnomico gnomico [it]
 • การออกเสียงคำว่า aspro aspro [fr]
 • การออกเสียงคำว่า dinamica dinamica [it]
 • การออกเสียงคำว่า vagabondo vagabondo [it]
 • การออกเสียงคำว่า grave grave [en]
 • การออกเสียงคำว่า mirando mirando [es]
 • การออกเสียงคำว่า obsoleto obsoleto [pt]
 • การออกเสียงคำว่า simpatico simpatico [it]
 • การออกเสียงคำว่า calorosa calorosa [pt]
 • การออกเสียงคำว่า attento attento [it]
 • การออกเสียงคำว่า laureati laureati [it]
 • การออกเสียงคำว่า geminata geminata [it]
 • การออกเสียงคำว่า bómbo bómbo [vec]
 • การออกเสียงคำว่า pattizio pattizio [it]
 • การออกเสียงคำว่า costituente costituente [it]
 • การออกเสียงคำว่า eteronomo eteronomo [it]
 • การออกเสียงคำว่า assisano assisano [it]
 • การออกเสียงคำว่า fortemarmino fortemarmino [it]
 • การออกเสียงคำว่า profilattico profilattico [it]
 • การออกเสียงคำว่า baggeo baggeo [it]
 • การออกเสียงคำว่า idolatra idolatra [it]
 • การออกเสียงคำว่า differita differita [it]
 • การออกเสียงคำว่า sesanoide sesanoide [it]
 • การออกเสียงคำว่า maggiore maggiore [it]
 • การออกเสียงคำว่า uomo uomo [it]
 • การออกเสียงคำว่า autopropulso autopropulso [it]
 • การออกเสียงคำว่า certo certo [pt]
 • การออกเสียงคำว่า schizoide schizoide [it]
 • การออกเสียงคำว่า libero libero [pl]
 • การออกเสียงคำว่า umoroso umoroso [it]
 • การออกเสียงคำว่า orbicolare orbicolare [it]
 • การออกเสียงคำว่า essere consapevole essere consapevole [it]
 • การออกเสียงคำว่า tonitruante tonitruante [pt]
 • การออกเสียงคำว่า lasciva lasciva [es]
 • การออกเสียงคำว่า signore signore [it]
 • การออกเสียงคำว่า velare velare [it]
 • การออกเสียงคำว่า scacchistica scacchistica [it]
 • การออกเสียงคำว่า spericolate spericolate [it]
 • การออกเสียงคำว่า spericolata spericolata [it]
 • การออกเสียงคำว่า incivili incivili [it]
 • การออกเสียงคำว่า stesse stesse [it]
 • การออกเสียงคำว่า distinta distinta [es]
 • การออกเสียงคำว่า magnate magnate [es]
 • การออกเสียงคำว่า pari pari [fi]
 • การออกเสียงคำว่า negro negro [es]
 • การออกเสียงคำว่า dilettante dilettante [en]
 • การออกเสียงคำว่า marron marron [fr]
 • การออกเสียงคำว่า ostici ostici [it]
 • การออกเสียงคำว่า stessi stessi [it]
 • การออกเสียงคำว่า extraterrestre extraterrestre [es]
 • การออกเสียงคำว่า sgamato sgamato [it]
 • การออกเสียงคำว่า lui lui [fr]
 • การออกเสียงคำว่า straricco straricco [it]
 • การออกเสียงคำว่า motorie motorie [it]
 • การออกเสียงคำว่า amore amore [it]
 • การออกเสียงคำว่า pusillo pusillo [it]
 • การออกเสียงคำว่า vieto vieto [it]
 • การออกเสียงคำว่า vero vero [it]
 • การออกเสียงคำว่า nasale nasale [de]
 • การออกเสียงคำว่า accesi accesi [it]
 • การออกเสียงคำว่า pretèrito pretèrito [it]
 • การออกเสียงคำว่า sbandata sbandata [it]
 • การออกเสียงคำว่า necrófago necrófago [pt]
 • การออกเสียงคำว่า gréso gréso [vec]