หมวดหมู่:

aggettivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงaggettivo

 • การออกเสียง : parallattico parallattico [it]
 • การออกเสียง : parallelinervio parallelinervio [it]
 • การออกเสียง : paralogistico paralogistico [it]
 • การออกเสียง : parabancario parabancario [it]
 • การออกเสียง : parabellum parabellum [it]
 • การออกเสียง : uniassico uniassico [it]
 • การออกเสียง : unibile unibile [it]
 • การออกเสียง : unicamerale unicamerale [it]
 • การออกเสียง : unicellulare unicellulare [it]
 • การออกเสียง : unicellulato unicellulato [it]
 • การออกเสียง : unicolore unicolore [fr]
 • การออกเสียง : unicorde unicorde [it]
 • การออกเสียง : unicorno unicorno [it]
 • การออกเสียง : unidimensionale unidimensionale [it]
 • การออกเสียง : unidirezionale unidirezionale [it]
 • การออกเสียง : unidose unidose [it]
 • การออกเสียง : unifamiliare unifamiliare [it]
 • การออกเสียง : unificabile unificabile [it]
 • การออกเสียง : unificativo unificativo [it]
 • การออกเสียง : unificato unificato [it]
 • การออกเสียง : unifilare unifilare [it]
 • การออกเสียง : unifloro unifloro [pt]
 • การออกเสียง : unifogliato unifogliato [it]
 • การออกเสียง : unigenere unigenere [it]
 • การออกเสียง : unigenito unigenito [es]
 • การออกเสียง : unilaterale unilaterale [it]
 • การออกเสียง : unilatero unilatero [it]
 • การออกเสียง : unimandatario unimandatario [it]
 • การออกเสียง : unimodale unimodale [it]
 • การออกเสียง : uninervio uninervio [it]
 • การออกเสียง : uninominale uninominale [it]
 • การออกเสียง : uniovulare uniovulare [it]
 • การออกเสียง : uniparo uniparo [it]
 • การออกเสียง : unipolare unipolare [it]
 • การออกเสียง : uniproposizionale uniproposizionale [it]
 • การออกเสียง : unisessuale unisessuale [it]
 • การออกเสียง : unisessuato unisessuato [it]
 • การออกเสียง : unisex unisex [en]
 • การออกเสียง : unisillabo unisillabo [it]
 • การออกเสียง : unisono unisono [it]
 • การออกเสียง : unitariano unitariano [it]
 • การออกเสียง : unitivo unitivo [pt]
 • การออกเสียง : unitore unitore [it]
 • การออกเสียง : univalente univalente [pt]
 • การออกเสียง : univalve univalve [pt]
 • การออกเสียง : universalistico universalistico [it]
 • การออกเสียง : univoco univoco [it]
 • การออกเสียง : unnico unnico [it]
 • การออกเสียง : semitendinoso semitendinoso [pt]
 • การออกเสียง : semiternaria semiternaria [it]
 • การออกเสียง : semitico semitico [it]
 • การออกเสียง : semitondo semitondo [it]
 • การออกเสียง : semitonico semitonico [it]
 • การออกเสียง : semiufficiale semiufficiale [it]
 • การออกเสียง : semivestito semivestito [it]
 • การออกเสียง : semivivo semivivo [it]
 • การออกเสียง : semivocalico semivocalico [it]
 • การออกเสียง : semivuoto semivuoto [it]
 • การออกเสียง : semolato semolato [it]
 • การออกเสียง : semoloso semoloso [it]
 • การออกเสียง : sempiterno sempiterno [pt]
 • การออกเสียง : semplicione semplicione [it]
 • การออกเสียง : semplicista semplicista [it]
 • การออกเสียง : semplificativo semplificativo [it]
 • การออกเสียง : sempreverde sempreverde [it]
 • การออกเสียง : senapato senapato [it]
 • การออกเสียง : seminaristico seminaristico [it]
 • การออกเสียง : seminativo seminativo [it]
 • การออกเสียง : seminato seminato [it]
 • การออกเสียง : seminfermo seminfermo [it]
 • การออกเสียง : seminifero seminifero [it]
 • การออกเสียง : seminomade seminomade [it]
 • การออกเสียง : semintero semintero [it]
 • การออกเสียง : seminudo seminudo [it]
 • การออกเสียง : semiocclusivo semiocclusivo [it]
 • การออกเสียง : semiologico semiologico [it]
 • การออกเสียง : semionciale semionciale [it]
 • การออกเสียง : semiopaco semiopaco [it]
 • การออกเสียง : semioscuro semioscuro [it]
 • การออกเสียง : semiotico semiotico [it]
 • การออกเสียง : semiovale semiovale [it]
 • การออกเสียง : semipagano semipagano [it]
 • การออกเสียง : semiparassita semiparassita [it]
 • การออกเสียง : semiperiferico semiperiferico [it]
 • การออกเสียง : semipermeabile semipermeabile [it]
 • การออกเสียง : semipieno semipieno [it]
 • การออกเสียง : semipoetico semipoetico [it]
 • การออกเสียง : semipresidenziale semipresidenziale [it]
 • การออกเสียง : semiprofessionista semiprofessionista [it]
 • การออกเสียง : semipubblico semipubblico [it]
 • การออกเสียง : semiquinaria semiquinaria [it]
 • การออกเสียง : semiraffinato semiraffinato [it]
 • การออกเสียง : semirigido semirigido [it]
 • การออกเสียง : semirotondo semirotondo [it]
 • การออกเสียง : semiscoperto semiscoperto [it]
 • การออกเสียง : semisecco semisecco [it]
 • การออกเสียง : semisecolare semisecolare [it]
 • การออกเสียง : semiselvaggio semiselvaggio [it]
 • การออกเสียง : semiserio semiserio [it]
 • การออกเสียง : semisettenaria semisettenaria [it]