หมวดหมู่:

aggettivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงaggettivo

 • การออกเสียง : aio aio [eu]
 • การออกเสียง : migliore migliore [it]
 • การออกเสียง : paramagnetico paramagnetico [it]
 • การออกเสียง : geniale geniale [it]
 • การออกเสียง : vertiginoso vertiginoso [pt]
 • การออกเสียง : raso raso [pt]
 • การออกเสียง : antinfiammatorio antinfiammatorio [it]
 • การออกเสียง : evasivo evasivo [es]
 • การออกเสียง : antitrust antitrust [en]
 • การออกเสียง : asfittico asfittico [it]
 • การออกเสียง : persistente persistente [es]
 • การออกเสียง : perplesso perplesso [it]
 • การออกเสียง : inatteso inatteso [it]
 • การออกเสียง : antico antico [it]
 • การออกเสียง : quieto quieto [es]
 • การออกเสียง : obliquo obliquo [it]
 • การออกเสียง : affascinante affascinante [it]
 • การออกเสียง : designato designato [it]
 • การออกเสียง : ideologico ideologico [it]
 • การออกเสียง : florido florido [pt]
 • การออกเสียง : classico classico [it]
 • การออกเสียง : psicosomatico psicosomatico [it]
 • การออกเสียง : roboante roboante [it]
 • การออกเสียง : porcino porcino [es]
 • การออกเสียง : morto morto [it]
 • การออกเสียง : moroso moroso [es]
 • การออกเสียง : tranquillo tranquillo [it]
 • การออกเสียง : temerario temerario [es]
 • การออกเสียง : ionizzante ionizzante [it]
 • การออกเสียง : profondo profondo [it]
 • การออกเสียง : logico logico [it]
 • การออกเสียง : ceroso ceroso [es]
 • การออกเสียง : collante collante [fr]
 • การออกเสียง : tricolore tricolore [fr]
 • การออกเสียง : multistrato multistrato [it]
 • การออกเสียง : magnate magnate [en]
 • การออกเสียง : spettrale spettrale [it]
 • การออกเสียง : disgiunto disgiunto [it]
 • การออกเสียง : prezzolato prezzolato [it]
 • การออกเสียง : duttile duttile [it]
 • การออกเสียง : splendido splendido [it]
 • การออกเสียง : argentato argentato [it]
 • การออกเสียง : interno interno [pt]
 • การออกเสียง : Benedetto Benedetto [it]
 • การออกเสียง : magnifico magnifico [it]
 • การออกเสียง : concupiscente concupiscente [es]
 • การออกเสียง : formato formato [es]
 • การออกเสียง : complice complice [it]
 • การออกเสียง : romantico romantico [it]
 • การออกเสียง : centenario centenario [es]
 • การออกเสียง : salace salace [it]
 • การออกเสียง : sfortunato sfortunato [it]
 • การออกเสียง : volto volto [eo]
 • การออกเสียง : tredicesima tredicesima [it]
 • การออกเสียง : vigile vigile [it]
 • การออกเสียง : discorde discorde [fr]
 • การออกเสียง : inconciliabile inconciliabile [it]
 • การออกเสียง : inverso inverso [pt]
 • การออกเสียง : disorganizzato disorganizzato [it]
 • การออกเสียง : tristo tristo [it]
 • การออกเสียง : stentoreo stentoreo [it]
 • การออกเสียง : sventurato sventurato [it]
 • การออกเสียง : notturno notturno [it]
 • การออกเสียง : miracolistico miracolistico [it]
 • การออกเสียง : Modesto Modesto [gl]
 • การออกเสียง : antigas antigas [pt]
 • การออกเสียง : perspicace perspicace [fr]
 • การออกเสียง : insensato insensato [pt]
 • การออกเสียง : rugoso rugoso [es]
 • การออกเสียง : salvifico salvifico [it]
 • การออกเสียง : avanguardia avanguardia [it]
 • การออกเสียง : pantagruelico pantagruelico [it]
 • การออกเสียง : mutevole mutevole [it]
 • การออกเสียง : superfluo superfluo [it]
 • การออกเสียง : indolente indolente [pt]
 • การออกเสียง : immenso immenso [it]
 • การออกเสียง : insorto insorto [it]
 • การออกเสียง : aquilino aquilino [es]
 • การออกเสียง : scoglionato scoglionato [it]
 • การออกเสียง : sensato sensato [it]
 • การออกเสียง : materiale materiale [it]
 • การออกเสียง : brianzolo brianzolo [it]
 • การออกเสียง : diviso diviso [it]
 • การออกเสียง : comodo comodo [it]
 • การออกเสียง : anemico anemico [it]
 • การออกเสียง : Fluminense Fluminense [pt]
 • การออกเสียง : ameno ameno [pt]
 • การออกเสียง : doloroso doloroso [pt]
 • การออกเสียง : tecnico tecnico [it]
 • การออกเสียง : salame salame [it]
 • การออกเสียง : indeciso indeciso [es]
 • การออกเสียง : vibrato vibrato [it]
 • การออกเสียง : meditativo meditativo [it]
 • การออกเสียง : antecedente antecedente [it]
 • การออกเสียง : proprio proprio [it]
 • การออกเสียง : schematico schematico [it]
 • การออกเสียง : montano montano [it]
 • การออกเสียง : gramo gramo [it]
 • การออกเสียง : ignaro ignaro [es]
 • การออกเสียง : peripatetico peripatetico [it]