หมวดหมู่:

aggettivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงaggettivo

 • การออกเสียง : geniale geniale [it]
 • การออกเสียง : metabólico metabólico [es]
 • การออกเสียง : indistruttibile indistruttibile [it]
 • การออกเสียง : semitendinoso semitendinoso [pt]
 • การออกเสียง : antitrust antitrust [en]
 • การออกเสียง : mousseux mousseux [fr]
 • การออกเสียง : magnate magnate [en]
 • การออกเสียง : fallimentare fallimentare [it]
 • การออกเสียง : remoto remoto [es]
 • การออกเสียง : moderato moderato [it]
 • การออกเสียง : tortuoso tortuoso [pt]
 • การออกเสียง : istigato istigato [it]
 • การออกเสียง : vigile vigile [it]
 • การออกเสียง : fobico fobico [it]
 • การออกเสียง : informale informale [it]
 • การออกเสียง : punteggiato punteggiato [it]
 • การออกเสียง : alpestre alpestre [pt]
 • การออกเสียง : crepuscolare crepuscolare [it]
 • การออกเสียง : superstizioso superstizioso [it]
 • การออกเสียง : classico classico [it]
 • การออกเสียง : Benedetto Benedetto [it]
 • การออกเสียง : profondo profondo [it]
 • การออกเสียง : agro agro [it]
 • การออกเสียง : semimetallico semimetallico [it]
 • การออกเสียง : aeriforme aeriforme [it]
 • การออกเสียง : splendido splendido [it]
 • การออกเสียง : analitico analitico [it]
 • การออกเสียง : rubacuori rubacuori [it]
 • การออกเสียง : leggiero leggiero [it]
 • การออกเสียง : vertiginoso vertiginoso [pt]
 • การออกเสียง : principale principale [it]
 • การออกเสียง : fanciulla fanciulla [it]
 • การออกเสียง : esorbitante esorbitante [it]
 • การออกเสียง : fievole fievole [it]
 • การออกเสียง : ontologico ontologico [it]
 • การออกเสียง : cattivo cattivo [it]
 • การออกเสียง : antinfiammatorio antinfiammatorio [it]
 • การออกเสียง : complice complice [it]
 • การออกเสียง : comodo comodo [it]
 • การออกเสียง : paramagnetico paramagnetico [it]
 • การออกเสียง : persistente persistente [es]
 • การออกเสียง : sfumato sfumato [it]
 • การออกเสียง : disgiunto disgiunto [it]
 • การออกเสียง : inatteso inatteso [it]
 • การออกเสียง : asfittico asfittico [it]
 • การออกเสียง : salubre salubre [it]
 • การออกเสียง : perplesso perplesso [it]
 • การออกเสียง : obliquo obliquo [it]
 • การออกเสียง : volto volto [eo]
 • การออกเสียง : florido florido [pt]
 • การออกเสียง : moroso moroso [es]
 • การออกเสียง : perspicace perspicace [fr]
 • การออกเสียง : porcino porcino [es]
 • การออกเสียง : designato designato [it]
 • การออกเสียง : logico logico [it]
 • การออกเสียง : ideologico ideologico [it]
 • การออกเสียง : temerario temerario [es]
 • การออกเสียง : psicosomatico psicosomatico [it]
 • การออกเสียง : sfortunato sfortunato [it]
 • การออกเสียง : interno interno [pt]
 • การออกเสียง : roboante roboante [it]
 • การออกเสียง : duttile duttile [it]
 • การออกเสียง : superfluo superfluo [es]
 • การออกเสียง : acqueo acqueo [it]
 • การออกเสียง : collante collante [fr]
 • การออกเสียง : ionizzante ionizzante [it]
 • การออกเสียง : salace salace [it]
 • การออกเสียง : Modesto Modesto [gl]
 • การออกเสียง : romantico romantico [it]
 • การออกเสียง : ceroso ceroso [es]
 • การออกเสียง : multistrato multistrato [it]
 • การออกเสียง : spettrale spettrale [it]
 • การออกเสียง : concupiscente concupiscente [es]
 • การออกเสียง : prezzolato prezzolato [it]
 • การออกเสียง : formato formato [es]
 • การออกเสียง : rugoso rugoso [es]
 • การออกเสียง : tredicesima tredicesima [it]
 • การออกเสียง : notturno notturno [it]
 • การออกเสียง : fuori fuori [it]
 • การออกเสียง : doloroso doloroso [pt]
 • การออกเสียง : stagnante stagnante [fr]
 • การออกเสียง : sventurato sventurato [it]
 • การออกเสียง : eterno eterno [es]
 • การออกเสียง : ameno ameno [pt]
 • การออกเสียง : valente valente [pt]
 • การออกเสียง : discorde discorde [fr]
 • การออกเสียง : tristo tristo [it]
 • การออกเสียง : sociale sociale [it]
 • การออกเสียง : disorganizzato disorganizzato [it]
 • การออกเสียง : inverso inverso [pt]
 • การออกเสียง : stupido stupido [it]
 • การออกเสียง : salvifico salvifico [la]
 • การออกเสียง : inconciliabile inconciliabile [it]
 • การออกเสียง : unisex unisex [en]
 • การออกเสียง : aquilino aquilino [es]
 • การออกเสียง : immenso immenso [it]
 • การออกเสียง : stentoreo stentoreo [it]
 • การออกเสียง : campagnolo campagnolo [it]
 • การออกเสียง : tecnico tecnico [it]
 • การออกเสียง : materiale materiale [it]