หมวดหมู่:

aggettivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงaggettivo

 • การออกเสียง : altruista altruista [es]
 • การออกเสียง : poderoso poderoso [es]
 • การออกเสียง : infinito infinito [es]
 • การออกเสียง : delirante delirante [pt]
 • การออกเสียง : positivo positivo [es]
 • การออกเสียง : laico laico [es]
 • การออกเสียง : sollecito sollecito [it]
 • การออกเสียง : prosaico prosaico [es]
 • การออกเสียง : critico critico [it]
 • การออกเสียง : edule edule [it]
 • การออกเสียง : detto detto [it]
 • การออกเสียง : mesto mesto [it]
 • การออกเสียง : vago vago [es]
 • การออกเสียง : edera edera [it]
 • การออกเสียง : severo severo [it]
 • การออกเสียง : miserando miserando [it]
 • การออกเสียง : disperso disperso [es]
 • การออกเสียง : prepotente prepotente [es]
 • การออกเสียง : amabile amabile [it]
 • การออกเสียง : impudico impudico [pt]
 • การออกเสียง : virtuoso virtuoso [en]
 • การออกเสียง : civile civile [it]
 • การออกเสียง : glabro glabro [it]
 • การออกเสียง : normale normale [it]
 • การออกเสียง : corrosivo corrosivo [pt]
 • การออกเสียง : preponderante preponderante [pt]
 • การออกเสียง : demoníaco demoníaco [es]
 • การออกเสียง : evidente evidente [es]
 • การออกเสียง : simpatico simpatico [it]
 • การออกเสียง : denso denso [es]
 • การออกเสียง : famoso famoso [es]
 • การออกเสียง : retrovirale retrovirale [de]
 • การออกเสียง : misericordioso misericordioso [es]
 • การออกเสียง : damasceno damasceno [es]
 • การออกเสียง : negroide negroide [pt]
 • การออกเสียง : concreto concreto [es]
 • การออกเสียง : mondiale mondiale [fr]
 • การออกเสียง : sinistro sinistro [it]
 • การออกเสียง : passato passato [it]
 • การออกเสียง : integrante integrante [pt]
 • การออกเสียง : mero mero [es]
 • การออกเสียง : monetario monetario [it]
 • การออกเสียง : signore signore [it]
 • การออกเสียง : amaro amaro [it]
 • การออกเสียง : doppio doppio [it]
 • การออกเสียง : pomposo pomposo [es]
 • การออกเสียง : pervinca pervinca [pt]
 • การออกเสียง : metropolitano metropolitano [es]
 • การออกเสียง : lungo lungo [it]
 • การออกเสียง : greco greco [es]
 • การออกเสียง : napolitano napolitano [es]
 • การออกเสียง : incompetente incompetente [es]
 • การออกเสียง : austríaco austríaco [es]
 • การออกเสียง : pazzo pazzo [it]
 • การออกเสียง : asiatico asiatico [es]
 • การออกเสียง : glicemico glicemico [it]
 • การออกเสียง : imberbe imberbe [es]
 • การออกเสียง : postremo postremo [la]
 • การออกเสียง : neutro neutro [pt]
 • การออกเสียง : precoce precoce [pt]
 • การออกเสียง : oca oca [it]
 • การออกเสียง : Cupido Cupido [es]
 • การออกเสียง : colmo colmo [es]
 • การออกเสียง : coerente coerente [pt]
 • การออกเสียง : lustro lustro [la]
 • การออกเสียง : noto noto [it]
 • การออกเสียง : virale virale [pt]
 • การออกเสียง : merlo merlo [it]
 • การออกเสียง : cetriolo cetriolo [it]
 • การออกเสียง : soave soave [it]
 • การออกเสียง : attonito attonito [it]
 • การออกเสียง : dissonante dissonante [pt]
 • การออกเสียง : obsoleto obsoleto [pt]
 • การออกเสียง : ferino ferino [pt]
 • การออกเสียง : carino carino [it]
 • การออกเสียง : affettuoso affettuoso [it]
 • การออกเสียง : intramoenia intramoenia [it]
 • การออกเสียง : volitivo volitivo [es]
 • การออกเสียง : ceruleo ceruleo [it]
 • การออกเสียง : lieve lieve [it]
 • การออกเสียง : honoris causa honoris causa [it]
 • การออกเสียง : perlaceo perlaceo [it]
 • การออกเสียง : astuto astuto [it]
 • การออกเสียง : discontinuo discontinuo [it]
 • การออกเสียง : suino suino [it]
 • การออกเสียง : desueto desueto [it]
 • การออกเสียง : intermediario intermediario [es]
 • การออกเสียง : conciso conciso [pt]
 • การออกเสียง : femminile femminile [it]
 • การออกเสียง : desto desto [sv]
 • การออกเสียง : insigne insigne [es]
 • การออกเสียง : orgoglioso orgoglioso [it]
 • การออกเสียง : bieco bieco [it]
 • การออกเสียง : illeciti illeciti [it]
 • การออกเสียง : decano decano [es]
 • การออกเสียง : sprecato sprecato [it]
 • การออกเสียง : intenso intenso [es]
 • การออกเสียง : misterioso misterioso [es]
 • การออกเสียง : vacuo vacuo [la]
 • การออกเสียง : nutritivo nutritivo [pt]