หมวดหมู่:

aggettivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงaggettivo

 • การออกเสียง : originale originale [it]
 • การออกเสียง : paradiso paradiso [vec]
 • การออกเสียง : fastidioso fastidioso [it]
 • การออกเสียง : scienziato scienziato [it]
 • การออกเสียง : cruciale cruciale [fr]
 • การออกเสียง : imperialista imperialista [es]
 • การออกเสียง : anormale anormale [fr]
 • การออกเสียง : draconiano draconiano [pt]
 • การออกเสียง : urbano urbano [es]
 • การออกเสียง : sferoidale sferoidale [it]
 • การออกเสียง : antico antico [it]
 • การออกเสียง : diritto diritto [it]
 • การออกเสียง : suscettibile suscettibile [it]
 • การออกเสียง : inaudito inaudito [es]
 • การออกเสียง : risentito risentito [it]
 • การออกเสียง : imbecille imbecille [it]
 • การออกเสียง : subalterno subalterno [pt]
 • การออกเสียง : perditempo perditempo [it]
 • การออกเสียง : succube succube [fr]
 • การออกเสียง : evasivo evasivo [es]
 • การออกเสียง : duale duale [it]
 • การออกเสียง : accostabile accostabile [it]
 • การออกเสียง : indicibile indicibile [it]
 • การออกเสียง : animo animo [es]
 • การออกเสียง : biunivoco biunivoco [it]
 • การออกเสียง : sonnolento sonnolento [it]
 • การออกเสียง : troglodita troglodita [pt]
 • การออกเสียง : lontano lontano [it]
 • การออกเสียง : sceso sceso [it]
 • การออกเสียง : spumante spumante [it]
 • การออกเสียง : eterosessuale eterosessuale [it]
 • การออกเสียง : quieto quieto [es]
 • การออกเสียง : tenero tenero [it]
 • การออกเสียง : tranquillo tranquillo [it]
 • การออกเสียง : effimero effimero [it]
 • การออกเสียง : vasto vasto [pt]
 • การออกเสียง : correlato correlato [pt]
 • การออกเสียง : molesto molesto [es]
 • การออกเสียง : favorito favorito [es]
 • การออกเสียง : pietoso pietoso [it]
 • การออกเสียง : antropoide antropoide [es]
 • การออกเสียง : pastorale pastorale [it]
 • การออกเสียง : lapidario lapidario [es]
 • การออกเสียง : probabile probabile [it]
 • การออกเสียง : nervoso nervoso [it]
 • การออกเสียง : inurbano inurbano [pt]
 • การออกเสียง : scalognato scalognato [it]
 • การออกเสียง : sovralimentato sovralimentato [it]
 • การออกเสียง : stancante stancante [it]
 • การออกเสียง : gregoriano gregoriano [es]
 • การออกเสียง : indiscreto indiscreto [es]
 • การออกเสียง : serafico serafico [it]
 • การออกเสียง : inclito inclito [it]
 • การออกเสียง : inoperabile inoperabile [it]
 • การออกเสียง : lussuoso lussuoso [it]
 • การออกเสียง : gnocco gnocco [it]
 • การออกเสียง : edulcorante edulcorante [es]
 • การออกเสียง : vacante vacante [es]
 • การออกเสียง : ignorante ignorante [fr]
 • การออกเสียง : analfabeta analfabeta [it]
 • การออกเสียง : modulare modulare [it]
 • การออกเสียง : tricolore tricolore [fr]
 • การออกเสียง : magnifico magnifico [it]
 • การออกเสียง : perso perso [it]
 • การออกเสียง : stecchito stecchito [it]
 • การออกเสียง : dolciastro dolciastro [it]
 • การออกเสียง : appiccicoso appiccicoso [it]
 • การออกเสียง : spurio spurio [it]
 • การออกเสียง : ambiguo ambiguo [es]
 • การออกเสียง : deplorevole deplorevole [it]
 • การออกเสียง : maniaco maniaco [es]
 • การออกเสียง : distinto distinto [es]
 • การออกเสียง : ultimo ultimo [it]
 • การออกเสียง : Fortunato Fortunato [pt]
 • การออกเสียง : benvenuto benvenuto [it]
 • การออกเสียง : sacrale sacrale [it]
 • การออกเสียง : cacciatora cacciatora [it]
 • การออกเสียง : fantasmatico fantasmatico [it]
 • การออกเสียง : altrettanto altrettanto [it]
 • การออกเสียง : colpito colpito [it]
 • การออกเสียง : intermedio intermedio [es]
 • การออกเสียง : seghettato seghettato [it]
 • การออกเสียง : operativo operativo [es]
 • การออกเสียง : salame salame [it]
 • การออกเสียง : truffaldino truffaldino [it]
 • การออกเสียง : eloquente eloquente [pt]
 • การออกเสียง : centenario centenario [es]
 • การออกเสียง : recente recente [it]
 • การออกเสียง : indistruttibile indistruttibile [it]
 • การออกเสียง : multilustre multilustre [it]
 • การออกเสียง : morto morto [it]
 • การออกเสียง : metabólico metabólico [es]
 • การออกเสียง : semitendinoso semitendinoso [pt]
 • การออกเสียง : silvestre silvestre [ca]
 • การออกเสียง : vibrato vibrato [it]
 • การออกเสียง : rivale rivale [de]
 • การออกเสียง : fallimentare fallimentare [it]
 • การออกเสียง : istigato istigato [it]
 • การออกเสียง : tortuoso tortuoso [pt]
 • การออกเสียง : fobico fobico [it]