คำ: mache

macheการออกเสียงใน เยอรมัน [de]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงmacheในเยอรมัน

เสียงและภาษาบนแผนที่

macheการออกเสียงใน โปรตุเกส [pt]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงmacheในโปรตุเกส

macheการออกเสียงใน ฝรั่งเศส [fr]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงmacheในฝรั่งเศส

macheอยู่ระหว่างการพิจารณาที่การออกเสียงใน:

สุ่มคำ: ScheißeichMünchenFriedrich NietzscheTechnische Universität