พจนานุกรมการออกเสียงภาษาเยอรมันสวิส

[Schwyzerdütsch]

ติดตามการออกเสียงภาษาเยอรมันสวิส

 • จำนวนผู้พูด: 4.500.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 250
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 1.354
 • คำที่รอการออกเสียง: 780
 • เยอรมันสวิส ภาพถ่ายจาก Cristo Vlahos
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า Dimitri Oberlin Dimitri Oberlin
 • การออกเสียงคำว่า Philipp Köhn Philipp Köhn
 • การออกเสียงคำว่า Diego Benaglio Diego Benaglio
 • การออกเสียงคำว่า chur chur
 • การออกเสียงคำว่า müsli müsli
 • การออกเสียงคำว่า Fäaschtbänkler Fäaschtbänkler
 • การออกเสียงคำว่า Guete Abig Guete Abig
 • การออกเสียงคำว่า Guete Morgen Guete Morgen
 • การออกเสียงคำว่า hoi zämme hoi zämme
 • การออกเสียงคำว่า zämme zämme

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Kurt Koch Kurt Koch
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Chiara Banchini Chiara Banchini
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Schweizer Fussballnationalmannschaft Schweizer Fussballnationalmannschaft
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Yvon Mvogo Yvon Mvogo
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Fabio Coltorti Fabio Coltorti
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Davide Callà Davide Callà
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Dominik Robin Schmid Dominik Robin Schmid
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Neftali Manzambi Neftali Manzambi
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Raphael Wicky Raphael Wicky
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Mirko Salvi Mirko Salvi

ดูทั้งหมด