เยอรมันสวิสคู่มือการออกเสียง

[Schwyzerdütsch]

สมัครเพื่อ เยอรมันสวิส ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 4.500.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 240
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 1.320
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 771
  • เยอรมันสวิส ภาพถ่ายจาก Cristo Vlahos
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด