หมวดหมู่:

WL

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงWL

 • การออกเสียง : in
  in [en]
 • การออกเสียง : YouTube
  YouTube [en]
 • การออกเสียง : ich
  ich [de]
 • การออกเสียง : hallo
  hallo [de]
 • การออกเสียง : am
  am [en]
 • การออกเสียง : was
  was [en]
 • การออกเสียง : du
  du [fr]
 • การออกเสียง : war
  war [en]
 • การออกเสียง : plus
  plus [en]
 • การออกเสียง : um
  um [pt]
 • การออกเสียง : der
  der [de]
 • การออกเสียง : sprechen
  sprechen [de]
 • การออกเสียง : und
  und [de]
 • การออกเสียง : über
  über [de]
 • การออกเสียง : problem
  problem [en]
 • การออกเสียง : sie
  sie [de]
 • การออกเสียง : 2
  2 [de]
 • การออกเสียง : die
  die [en]
 • การออกเสียง : durch
  durch [de]
 • การออกเสียง : an
  an [en]
 • การออกเสียง : Danke
  Danke [de]
 • การออกเสียง : gehen
  gehen [de]
 • การออกเสียง : mich
  mich [de]
 • การออกเสียง : cut
  cut [en]
 • การออกเสียง : situation
  situation [en]
 • การออกเสียง : ihr
  ihr [de]
 • การออกเสียง : plan
  plan [en]
 • การออกเสียง : moment
  moment [en]
 • การออกเสียง : 5
  5 [en]
 • การออกเสียง : machen
  machen [de]
 • การออกเสียง : detail
  detail [en]
 • การออกเสียง : ja
  ja [de]
 • การออกเสียง : auch
  auch [de]
 • การออกเสียง : so
  so [en]
 • การออกเสียง : nicht
  nicht [de]
 • การออกเสียง : bin
  bin [en]
 • การออกเสียง : video
  video [en]
 • การออกเสียง : können
  können [de]
 • การออกเสียง : sehr
  sehr [de]
 • การออกเสียง : sein
  sein [de]
 • การออกเสียง : eine
  eine [de]
 • การออกเสียง : wir
  wir [de]
 • การออกเสียง : stand
  stand [en]
 • การออกเสียง : für
  für [de]
 • การออกเสียง : das
  das [de]
 • การออกเสียง : möchte
  möchte [de]
 • การออกเสียง : jetzt
  jetzt [de]
 • การออกเสียง : wie
  wie [de]
 • การออกเสียง : ist
  ist [de]
 • การออกเสียง : tag
  tag [en]
 • การออกเสียง : viel
  viel [de]
 • การออกเสียง : werden
  werden [de]
 • การออกเสียง : sehen
  sehen [de]
 • การออกเสียง : mal
  mal [fr]
 • การออกเสียง : schon
  schon [de]
 • การออกเสียง : Wochenende
  Wochenende [de]
 • การออกเสียง : Basel
  Basel [de]
 • การออกเสียง : dem
  dem [de]
 • การออกเสียง : Zeit
  Zeit [de]
 • การออกเสียง : null
  null [de]
 • การออกเสียง : manchmal
  manchmal [de]
 • การออกเสียง : da
  da [de]
 • การออกเสียง : wer
  wer [de]
 • การออกเสียง : geht
  geht [de]
 • การออกเสียง : leben
  leben [de]
 • การออกเสียง : Schweiz
  Schweiz [de]
 • การออกเสียง : sind
  sind [de]
 • การออกเสียง : gut
  gut [de]
 • การออกเสียง : aber
  aber [de]
 • การออกเสียง : sage
  sage [en]
 • การออกเสียง : Mann
  Mann [de]
 • การออกเสียง : heute
  heute [de]
 • การออกเสียง : na
  na [de]
 • การออกเสียง : ein
  ein [de]
 • การออกเสียง : liked
  liked [en]
 • การออกเสียง : schlecht
  schlecht [de]
 • การออกเสียง : nichts
  nichts [de]
 • การออกเสียง : immer
  immer [de]
 • การออกเสียง : extra
  extra [en]
 • การออกเสียง : Liebe
  Liebe [de]
 • การออกเสียง : ihre
  ihre [de]
 • การออกเสียง : dir
  dir [de]
 • การออกเสียง : banal
  banal [en]
 • การออกเสียง : von
  von [de]
 • การออกเสียง : channel
  channel [en]
 • การออกเสียง : dich
  dich [de]
 • การออกเสียง : wenig
  wenig [de]
 • การออกเสียง : stehen
  stehen [de]
 • การออกเสียง : 2017
  2017 [en]
 • การออกเสียง : aus
  aus [de]
 • การออกเสียง : euch
  euch [de]
 • การออกเสียง : mir
  mir [de]
 • การออกเสียง : warum
  warum [de]
 • การออกเสียง : auf
  auf [de]
 • การออกเสียง : haben
  haben [de]
 • การออกเสียง : fake
  fake [en]
 • การออกเสียง : bis
  bis [de]
 • การออกเสียง : nie
  nie [de]
 • การออกเสียง : oder
  oder [de]
 • การออกเสียง : Bali
  Bali [en]