คำ: Lourdes

ใน:
Lourdesการออกเสียงใน ฝรั่งเศส [fr]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงLourdesในฝรั่งเศส

เสียงและภาษาบนแผนที่

Lourdesการออกเสียงใน สเปน [es]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงLourdesในสเปน

สุ่มคำ: GoogleGoogleGoogleGoogleGoogle