หมวดหมู่:

France

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงFrance

 • การออกเสียง : orange orange [en]
 • การออกเสียง : champagne champagne [fr]
 • การออกเสียง : Paris Paris [fr]
 • การออกเสียง : Bourgogne Bourgogne [fr]
 • การออกเสียง : La vie en rose La vie en rose [fr]
 • การออกเสียง : Nantes Nantes [fr]
 • การออกเสียง : Veuve Clicquot Veuve Clicquot [fr]
 • การออกเสียง : Français Français [fr]
 • การออกเสียง : nice nice [en]
 • การออกเสียง : je parle je parle [fr]
 • การออกเสียง : Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain [fr]
 • การออกเสียง : Aix-en-Provence Aix-en-Provence [fr]
 • การออกเสียง : Cannes Cannes [fr]
 • การออกเสียง : Seine Seine [fr]
 • การออกเสียง : Marseille Marseille [fr]
 • การออกเสียง : Lyon Lyon [fr]
 • การออกเสียง : Notre-Dame Notre-Dame [fr]
 • การออกเสียง : Bully Bully [en]
 • การออกเสียง : Claude Monet Claude Monet [fr]
 • การออกเสียง : Chantilly Chantilly [fr]
 • การออกเสียง : Arc de Triomphe Arc de Triomphe [fr]
 • การออกเสียง : constitution constitution [en]
 • การออกเสียง : Emmanuel Macron Emmanuel Macron [fr]
 • การออกเสียง : la tour Eiffel la tour Eiffel [fr]
 • การออกเสียง : Lille Lille [fr]
 • การออกเสียง : Le Creuset Le Creuset [fr]
 • การออกเสียง : Taittinger Taittinger [fr]
 • การออกเสียง : Musée du Louvre Musée du Louvre [fr]
 • การออกเสียง : Rhône Rhône [fr]
 • การออกเสียง : Toulouse Toulouse [fr]
 • การออกเสียง : saxophone saxophone [en]
 • การออกเสียง : Lourdes Lourdes [fr]
 • การออกเสียง : Brittany Brittany [en]
 • การออกเสียง : Fontainebleau Fontainebleau [fr]
 • การออกเสียง : Grenoble Grenoble [fr]
 • การออกเสียง : Nîmes Nîmes [fr]
 • การออกเสียง : Bollinger Bollinger [en]
 • การออกเสียง : Orléans Orléans [fr]
 • การออกเสียง : Henri Matisse Henri Matisse [fr]
 • การออกเสียง : Cassis Cassis [fr]
 • การออกเสียง : Les Invalides Les Invalides [fr]
 • การออกเสียง : Place des Vosges Place des Vosges [fr]
 • การออกเสียง : Menton Menton [fr]
 • การออกเสียง : Biarritz Biarritz [fr]
 • การออกเสียง : Avignon Avignon [fr]
 • การออกเสียง : Auguste Rodin Auguste Rodin [fr]
 • การออกเสียง : Lisieux Lisieux [fr]
 • การออกเสียง : Vichy Vichy [fr]
 • การออกเสียง : Edgar Degas Edgar Degas [fr]
 • การออกเสียง : Dom Perignon Dom Perignon [fr]
 • การออกเสียง : La Côte d'Azur La Côte d'Azur [fr]
 • การออกเสียง : Paul Cézanne Paul Cézanne [fr]
 • การออกเสียง : Provence Provence [fr]
 • การออกเสียง : Cher Cher [fr]
 • การออกเสียง : Les Halles Les Halles [fr]
 • การออกเสียง : Loire Loire [fr]
 • การออกเสียง : Chartres Chartres [fr]
 • การออกเสียง : Calvados Calvados [fr]
 • การออกเสียง : Georges Seurat Georges Seurat [fr]
 • การออกเสียง : Dauphin Dauphin [fr]
 • การออกเสียง : cognac cognac [en]
 • การออกเสียง : Jardin des Tuileries Jardin des Tuileries [fr]
 • การออกเสียง : pain au chocolat pain au chocolat [fr]
 • การออกเสียง : Evian Evian [fr]
 • การออกเสียง : confit confit [fr]
 • การออกเสียง : Brest Brest [fr]
 • การออกเสียง : Notre dame de Paris Notre dame de Paris [fr]
 • การออกเสียง : Dijon Dijon [fr]
 • การออกเสียง : musée d'Orsay musée d'Orsay [fr]
 • การออกเสียง : La Grenouillère La Grenouillère [fr]
 • การออกเสียง : villers bretonneux villers bretonneux [fr]
 • การออกเสียง : Moët&Chandon Moët&Chandon [fr]
 • การออกเสียง : Armagnac Armagnac [fr]
 • การออกเสียง : Piper-Heidsieck Piper-Heidsieck [fr]
 • การออกเสียง : Sèvres Sèvres [fr]
 • การออกเสียง : Lafayette Lafayette [en]
 • การออกเสียง : Nice (city) Nice (city) [en]
 • การออกเสียง : Napoleon Napoleon [en]
 • การออกเสียง : Salpêtrière Salpêtrière [fr]
 • การออกเสียง : Pont Neuf Pont Neuf [fr]
 • การออกเสียง : Château de Versailles Château de Versailles [fr]
 • การออกเสียง : Châteauneuf-du-Pape Châteauneuf-du-Pape [fr]
 • การออกเสียง : Chablis Chablis [fr]
 • การออกเสียง : Gare de Lyon Gare de Lyon [fr]
 • การออกเสียง : Dordogne Dordogne [fr]
 • การออกเสียง : Champs-Élysées Champs-Élysées [fr]
 • การออกเสียง : Aix-la-Chapelle Aix-la-Chapelle [fr]
 • การออกเสียง : Sauvignon Sauvignon [fr]
 • การออกเสียง : Herbes de Provence Herbes de Provence [fr]
 • การออกเสียง : Île-de-France Île-de-France [fr]
 • การออกเสียง : Aix en provence Aix en provence [fr]
 • การออกเสียง : musée des beaux arts musée des beaux arts [fr]
 • การออกเสียง : Saumur Saumur [fr]
 • การออกเสียง : restoration restoration [en]
 • การออกเสียง : Perrier - Jouet Perrier - Jouet [fr]
 • การออกเสียง : Montparnasse Montparnasse [fr]
 • การออกเสียง : Georges Clemenceau Georges Clemenceau [fr]
 • การออกเสียง : Gare de l’Est Gare de l’Est [fr]
 • การออกเสียง : La Défense La Défense [fr]
 • การออกเสียง : comté comté [fr]