หมวดหมู่:

France

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงFrance

 • การออกเสียง : orange
  orange [en]
 • การออกเสียง : champagne
  champagne [fr]
 • การออกเสียง : Paris
  Paris [fr]
 • การออกเสียง : Bourgogne
  Bourgogne [fr]
 • การออกเสียง : La vie en rose
  La vie en rose [fr]
 • การออกเสียง : Nantes
  Nantes [fr]
 • การออกเสียง : Veuve Clicquot
  Veuve Clicquot [fr]
 • การออกเสียง : Français
  Français [fr]
 • การออกเสียง : nice
  nice [en]
 • การออกเสียง : je parle
  je parle [fr]
 • การออกเสียง : Paris Saint-Germain
  Paris Saint-Germain [fr]
 • การออกเสียง : Aix-en-Provence
  Aix-en-Provence [fr]
 • การออกเสียง : Cannes
  Cannes [fr]
 • การออกเสียง : Seine
  Seine [fr]
 • การออกเสียง : Marseille
  Marseille [fr]
 • การออกเสียง : Lyon
  Lyon [fr]
 • การออกเสียง : Notre-Dame
  Notre-Dame [fr]
 • การออกเสียง : Claude Monet
  Claude Monet [fr]
 • การออกเสียง : Bully
  Bully [en]
 • การออกเสียง : Chantilly
  Chantilly [fr]
 • การออกเสียง : Arc de Triomphe
  Arc de Triomphe [fr]
 • การออกเสียง : Emmanuel Macron
  Emmanuel Macron [fr]
 • การออกเสียง : Le Creuset
  Le Creuset [fr]
 • การออกเสียง : Lille
  Lille [fr]
 • การออกเสียง : la tour Eiffel
  la tour Eiffel [fr]
 • การออกเสียง : constitution
  constitution [en]
 • การออกเสียง : Taittinger
  Taittinger [fr]
 • การออกเสียง : Musée du Louvre
  Musée du Louvre [fr]
 • การออกเสียง : Rhône
  Rhône [fr]
 • การออกเสียง : Toulouse
  Toulouse [fr]
 • การออกเสียง : Lourdes
  Lourdes [fr]
 • การออกเสียง : saxophone
  saxophone [en]
 • การออกเสียง : Bollinger
  Bollinger [en]
 • การออกเสียง : Fontainebleau
  Fontainebleau [fr]
 • การออกเสียง : Grenoble
  Grenoble [fr]
 • การออกเสียง : Brittany
  Brittany [en]
 • การออกเสียง : Nîmes
  Nîmes [fr]
 • การออกเสียง : Orléans
  Orléans [fr]
 • การออกเสียง : Evian
  Evian [fr]
 • การออกเสียง : Henri Matisse
  Henri Matisse [fr]
 • การออกเสียง : Place des Vosges
  Place des Vosges [fr]
 • การออกเสียง : Cassis
  Cassis [fr]
 • การออกเสียง : Menton
  Menton [fr]
 • การออกเสียง : Auguste Rodin
  Auguste Rodin [fr]
 • การออกเสียง : Les Invalides
  Les Invalides [fr]
 • การออกเสียง : Vichy
  Vichy [fr]
 • การออกเสียง : Biarritz
  Biarritz [fr]
 • การออกเสียง : Avignon
  Avignon [fr]
 • การออกเสียง : Lisieux
  Lisieux [fr]
 • การออกเสียง : Edgar Degas
  Edgar Degas [fr]
 • การออกเสียง : Dom Perignon
  Dom Perignon [fr]
 • การออกเสียง : Paul Cézanne
  Paul Cézanne [fr]
 • การออกเสียง : pain au chocolat
  pain au chocolat [fr]
 • การออกเสียง : La Côte d'Azur
  La Côte d'Azur [fr]
 • การออกเสียง : Provence
  Provence [en]
 • การออกเสียง : Loire
  Loire [fr]
 • การออกเสียง : Les Halles
  Les Halles [fr]
 • การออกเสียง : Calvados
  Calvados [fr]
 • การออกเสียง : Cher
  Cher [fr]
 • การออกเสียง : Chartres
  Chartres [fr]
 • การออกเสียง : Georges Seurat
  Georges Seurat [fr]
 • การออกเสียง : Dauphin
  Dauphin [fr]
 • การออกเสียง : cognac
  cognac [en]
 • การออกเสียง : Jardin des Tuileries
  Jardin des Tuileries [fr]
 • การออกเสียง : Dijon
  Dijon [fr]
 • การออกเสียง : Brest
  Brest [fr]
 • การออกเสียง : musée d'Orsay
  musée d'Orsay [fr]
 • การออกเสียง : confit
  confit [fr]
 • การออกเสียง : Notre dame de Paris
  Notre dame de Paris [fr]
 • การออกเสียง : La Grenouillère
  La Grenouillère [fr]
 • การออกเสียง : Piper-Heidsieck
  Piper-Heidsieck [fr]
 • การออกเสียง : Sèvres
  Sèvres [fr]
 • การออกเสียง : Moët&Chandon
  Moët&Chandon [fr]
 • การออกเสียง : villers bretonneux
  villers bretonneux [fr]
 • การออกเสียง : Nice (city)
  Nice (city) [en]
 • การออกเสียง : Lafayette
  Lafayette [en]
 • การออกเสียง : Armagnac
  Armagnac [fr]
 • การออกเสียง : Salpêtrière
  Salpêtrière [fr]
 • การออกเสียง : Napoleon
  Napoleon [en]
 • การออกเสียง : Chablis
  Chablis [fr]
 • การออกเสียง : Châteauneuf-du-Pape
  Châteauneuf-du-Pape [fr]
 • การออกเสียง : Pont Neuf
  Pont Neuf [fr]
 • การออกเสียง : Château de Versailles
  Château de Versailles [fr]
 • การออกเสียง : Dordogne
  Dordogne [fr]
 • การออกเสียง : Gare de Lyon
  Gare de Lyon [fr]
 • การออกเสียง : Sauvignon
  Sauvignon [fr]
 • การออกเสียง : Champs-Élysées
  Champs-Élysées [fr]
 • การออกเสียง : Aix-la-Chapelle
  Aix-la-Chapelle [fr]
 • การออกเสียง : Aix en provence
  Aix en provence [fr]
 • การออกเสียง : Île-de-France
  Île-de-France [fr]
 • การออกเสียง : musée des beaux arts
  musée des beaux arts [fr]
 • การออกเสียง : Herbes de Provence
  Herbes de Provence [fr]
 • การออกเสียง : Gare de l’Est
  Gare de l’Est [fr]
 • การออกเสียง : Montparnasse
  Montparnasse [fr]
 • การออกเสียง : comté
  comté [fr]
 • การออกเสียง : Saumur
  Saumur [fr]
 • การออกเสียง : Georges Clemenceau
  Georges Clemenceau [fr]
 • การออกเสียง : Perrier - Jouet
  Perrier - Jouet [fr]
 • การออกเสียง : musee d'orsay
  musee d'orsay [fr]
 • การออกเสียง : La Défense
  La Défense [fr]