คำ: ledig

ใน:
ledigการออกเสียงใน เยอรมัน [de]
ˈleːdɪç

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงledigในเยอรมัน

เสียงและภาษาบนแผนที่

ledigการออกเสียงใน สวีดิช [sv]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงledigในสวีดิช

ledigการออกเสียงใน เดนมาร์ก [da]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงledigในเดนมาร์ก

ledigการออกเสียงใน นอร์เวย์ [no]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงledigในนอร์เวย์

สุ่มคำ: StadtKirchegesundheitObjektAktiengesellschaft