หมวดหมู่:

Adjektiv

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงAdjektiv

 • การออกเสียง : butter butter [en]
 • การออกเสียง : national national [en]
 • การออกเสียง : queer queer [en]
 • การออกเสียง : absurd absurd [en]
 • การออกเสียง : Klein Klein [de]
 • การออกเสียง : lustig lustig [de]
 • การออกเสียง : fertig fertig [de]
 • การออกเสียง : plump plump [en]
 • การออกเสียง : blank blank [en]
 • การออกเสียง : fatal fatal [en]
 • การออกเสียง : dunkel dunkel [de]
 • การออกเสียง : billig billig [de]
 • การออกเสียง : ledig ledig [de]
 • การออกเสียง : unheimlich unheimlich [de]
 • การออกเสียง : kort kort [sv]
 • การออกเสียง : enkel enkel [de]
 • การออกเสียง : langweilig langweilig [de]
 • การออกเสียง : anständig anständig [de]
 • การออกเสียง : ung ung [da]
 • การออกเสียง : böse böse [de]
 • การออกเสียง : len len [cs]
 • การออกเสียง : zonal zonal [en]
 • การออกเสียง : saftig saftig [de]
 • การออกเสียง : ny ny [hu]
 • การออกเสียง : het het [af]
 • การออกเสียง : egentlig egentlig [da]
 • การออกเสียง : trocken trocken [de]
 • การออกเสียง : misfornøyd misfornøyd [no]
 • การออกเสียง : stor stor [da]
 • การออกเสียง : rak rak [sv]
 • การออกเสียง : abnorm abnorm [sv]
 • การออกเสียง : spontan spontan [de]
 • การออกเสียง : rolig rolig [sv]
 • การออกเสียง : trist trist [de]
 • การออกเสียง : naturlig naturlig [sv]
 • การออกเสียง : tung tung [da]
 • การออกเสียง : sorgsam sorgsam [de]
 • การออกเสียง : nydelig nydelig [no]
 • การออกเสียง : feucht feucht [de]
 • การออกเสียง : aktiv aktiv [de]
 • การออกเสียง : glatt glatt [de]
 • การออกเสียง : relativ relativ [de]
 • การออกเสียง : süchtig süchtig [de]
 • การออกเสียง : oren oren [cy]
 • การออกเสียง : stum stum [no]
 • การออกเสียง : dialektal dialektal [de]
 • การออกเสียง : hohe hohe [de]
 • การออกเสียง : minutiös minutiös [de]
 • การออกเสียง : zusätzlich zusätzlich [de]
 • การออกเสียง : stram stram [sv]
 • การออกเสียง : wolkig wolkig [de]
 • การออกเสียง : lebhaft lebhaft [de]
 • การออกเสียง : gläsern gläsern [de]
 • การออกเสียง : kall kall [sv]
 • การออกเสียง : manuell manuell [de]
 • การออกเสียง : giftig giftig [sv]
 • การออกเสียง : herlig herlig [da]
 • การออกเสียง : stabil stabil [de]
 • การออกเสียง : religiös religiös [de]
 • การออกเสียง : romantisch romantisch [de]
 • การออกเสียง : fantastisk fantastisk [sv]
 • การออกเสียง : revolutionär revolutionär [sv]
 • การออกเสียง : sowjetisch sowjetisch [de]
 • การออกเสียง : närrisch närrisch [de]
 • การออกเสียง : transitiv transitiv [de]
 • การออกเสียง : liten liten [no]
 • การออกเสียง : universell universell [de]
 • การออกเสียง : sval sval [sv]
 • การออกเสียง : wahnsinnig wahnsinnig [de]
 • การออกเสียง : roskindad roskindad [sv]
 • การออกเสียง : stressig stressig [de]
 • การออกเสียง : rhythmisch rhythmisch [de]
 • การออกเสียง : ständig ständig [de]
 • การออกเสียง : stilla stilla [sv]
 • การออกเสียง : pythagoreisch pythagoreisch [de]
 • การออกเสียง : kantig kantig [de]
 • การออกเสียง : alvorlig alvorlig [no]
 • การออกเสียง : makellos makellos [de]
 • การออกเสียง : barsk barsk [sv]
 • การออกเสียง : dramatisk dramatisk [sv]
 • การออกเสียง : populär populär [de]
 • การออกเสียง : normala normala [sv]
 • การออกเสียง : vanskelig vanskelig [no]
 • การออกเสียง : fattig fattig [sv]
 • การออกเสียง : svartsjuk svartsjuk [sv]
 • การออกเสียง : tøff tøff [no]
 • การออกเสียง : farlig farlig [da]
 • การออกเสียง : seg seg [sv]
 • การออกเสียง : blodig blodig [sv]
 • การออกเสียง : låg låg [da]
 • การออกเสียง : provocerande provocerande [sv]
 • การออกเสียง : erfaren erfaren [sv]
 • การออกเสียง : generell generell [de]
 • การออกเสียง : rask rask [da]
 • การออกเสียง : perversa perversa [es]
 • การออกเสียง : klassisk klassisk [da]
 • การออกเสียง : emotiv emotiv [da]
 • การออกเสียง : ricocheting ricocheting [en]
 • การออกเสียง : multifaktoriell multifaktoriell [de]
 • การออกเสียง : essentiell essentiell [de]