คำ: Seine

ใน:
Seineการออกเสียงใน ฝรั่งเศส [fr]
sɛn

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงSeineในฝรั่งเศส

เสียงและภาษาบนแผนที่

Seineการออกเสียงใน เยอรมัน [de]
ˈzaɪ̯nə

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงSeineในเยอรมัน

Seineการออกเสียงใน อังกฤษ [en]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงSeineในอังกฤษ

Seineการออกเสียงใน ดัตช์ [nl]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงSeineในดัตช์

สุ่มคำ: GoogleGoogleGoogleGoogleGoogle