คำ: lecture

ใน:
lectureการออกเสียงใน อังกฤษ [en]
ˈlektʃə(r)

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงlectureในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

Phrases - Definition - Synonyms
lectureการออกเสียงใน ฝรั่งเศส [fr]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงlectureในฝรั่งเศส

สุ่มคำ: youradvertisementEnglandFranceforever