คำ: kamba

ใน:
kambaการออกเสียงใน ฮังการี [hu]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงkambaในฮังการี

เสียงและภาษาบนแผนที่

kambaการออกเสียงใน โชน่า [sn]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงkambaในโชน่า

kambaอยู่ระหว่างการพิจารณาที่การออกเสียงใน:

สุ่มคำ: Ferenc LisztSzegedtörülközőmárciusszámla