หมวดหมู่:

nyelv

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnyelv

 • การออกเสียงคำว่า papel papel [es]
 • การออกเสียงคำว่า kot kot [pl]
 • การออกเสียงคำว่า tem tem [pt]
 • การออกเสียงคำว่า vai vai [pt]
 • การออกเสียงคำว่า kawa kawa [pl]
 • การออกเสียงคำว่า mari mari [fr]
 • การออกเสียงคำว่า TVA TVA [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Brunei Brunei [de]
 • การออกเสียงคำว่า trio trio [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Telugu Telugu [te]
 • การออกเสียงคำว่า inger inger [sv]
 • การออกเสียงคำว่า fang fang [ca]
 • การออกเสียงคำว่า Moses Moses [en]
 • การออกเสียงคำว่า ona ona [tr]
 • การออกเสียงคำว่า gallego gallego [es]
 • การออกเสียงคำว่า Ruanda Ruanda [es]
 • การออกเสียงคำว่า Tonga Tonga [en]
 • การออกเสียงคำว่า cham cham [de]
 • การออกเสียงคำว่า cornish cornish [en]
 • การออกเสียงคำว่า ga ga [nl]
 • การออกเสียงคำว่า Kongo Kongo [pl]
 • การออกเสียงคำว่า meri meri [fi]
 • การออกเสียงคำว่า Zulu Zulu [en]
 • การออกเสียงคำว่า ladino ladino [es]
 • การออกเสียงคำว่า Baule Baule [it]
 • การออกเสียงคำว่า pular pular [pt]
 • การออกเสียงคำว่า Thai Thai [en]
 • การออกเสียงคำว่า li li [it]
 • การออกเสียงคำว่า marka marka [tr]
 • การออกเสียงคำว่า Mande Mande [en]
 • การออกเสียงคำว่า bobo bobo [pl]
 • การออกเสียงคำว่า kuna kuna [pl]
 • การออกเสียงคำว่า venda venda [pt]
 • การออกเสียงคำว่า Kurd Kurd [en]
 • การออกเสียงคำว่า spanyol spanyol [hu]
 • การออกเสียงคำว่า edo edo [hu]
 • การออกเสียงคำว่า gogo gogo [fr]
 • การออกเสียงคำว่า moho moho [es]
 • การออกเสียงคำว่า kono kono [ja]
 • การออกเสียงคำว่า haja haja [pt]
 • การออกเสียงคำว่า galla galla [es]
 • การออกเสียงคำว่า abe abe [da]
 • การออกเสียงคำว่า lolo lolo [tl]
 • การออกเสียงคำว่า toma toma [it]
 • การออกเสียงคำว่า lau lau [eu]
 • การออกเสียงคำว่า avar avar [ca]
 • การออกเสียงคำว่า beja beja [pt]
 • การออกเสียงคำว่า garo garo [pt]
 • การออกเสียงคำว่า afar afar [en]
 • การออกเสียงคำว่า paja paja [es]
 • การออกเสียงคำว่า nama nama [ms]
 • การออกเสียงคำว่า papu papu [fi]
 • การออกเสียงคำว่า Arab Arab [ind]
 • การออกเสียงคำว่า Arapaho Arapaho [hu]
 • การออกเสียงคำว่า micmac micmac [en]
 • การออกเสียงคำว่า vu vu [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Bambara Bambara [en]
 • การออกเสียงคำว่า kui kui [et]
 • การออกเสียงคำว่า Rif Rif [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Rai Rai [fr]
 • การออกเสียงคำว่า hakka hakka [hak]
 • การออกเสียงคำว่า Chamorro Chamorro [cs]
 • การออกเสียงคำว่า lengyel lengyel [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Oneida Oneida [en]
 • การออกเสียงคำว่า fon fon [yi]
 • การออกเสียงคำว่า kung kung [sv]
 • การออกเสียงคำว่า koi koi [fi]
 • การออกเสียงคำว่า chan chan [gl]
 • การออกเสียงคำว่า teda teda [lmo]
 • การออกเสียงคำว่า csiga csiga [hu]
 • การออกเสียงคำว่า lombard lombard [pl]
 • การออกเสียงคำว่า nahuatl nahuatl [cs]
 • การออกเสียงคำว่า agni agni [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Nez Perce Nez Perce [en]
 • การออกเสียงคำว่า Limba Limba [ro]
 • การออกเสียงคำว่า koman koman [ht]
 • การออกเสียงคำว่า naga naga [tl]
 • การออกเสียงคำว่า lett lett [sv]
 • การออกเสียงคำว่า maithili maithili [de]
 • การออกเสียงคำว่า lobi lobi [ind]
 • การออกเสียงคำว่า negrito negrito [pt]
 • การออกเสียงคำว่า koreai koreai [hu]
 • การออกเสียงคำว่า magar magar [ast]
 • การออกเสียงคำว่า Adige Adige [it]
 • การออกเสียงคำว่า angol angol [hu]
 • การออกเสียงคำว่า cigány cigány [hu]
 • การออกเสียงคำว่า kirundi kirundi [fr]
 • การออกเสียงคำว่า róka róka [hu]
 • การออกเสียงคำว่า fanti fanti [pt]
 • การออกเสียงคำว่า loma loma [fi]
 • การออกเสียงคำว่า piro piro [eo]
 • การออกเสียงคำว่า papiamento papiamento [es]
 • การออกเสียงคำว่า cebuano cebuano [pt]
 • การออกเสียงคำว่า guro guro [tl]
 • การออกเสียงคำว่า lapp lapp [sv]
 • การออกเสียงคำว่า svéd svéd [hu]
 • การออกเสียงคำว่า luo luo [fi]
 • การออกเสียงคำว่า vend vend [en]
 • การออกเสียงคำว่า ket ket [tr]
 • การออกเสียงคำว่า jur jur [ro]