หมวดหมู่:

nyelv

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnyelv

 • การออกเสียง : papel papel [pt]
 • การออกเสียง : tem tem [pt]
 • การออกเสียง : kot kot [pl]
 • การออกเสียง : mari mari [fr]
 • การออกเสียง : Brunei Brunei [en]
 • การออกเสียง : kawa kawa [pl]
 • การออกเสียง : vai vai [pt]
 • การออกเสียง : Moses Moses [en]
 • การออกเสียง : Telugu Telugu [te]
 • การออกเสียง : trio trio [en]
 • การออกเสียง : inger inger [sv]
 • การออกเสียง : TVA TVA [fr]
 • การออกเสียง : moho moho [es]
 • การออกเสียง : fang fang [ca]
 • การออกเสียง : ga ga [nl]
 • การออกเสียง : vu vu [fr]
 • การออกเสียง : ona ona [tr]
 • การออกเสียง : cham cham [de]
 • การออกเสียง : Thai Thai [en]
 • การออกเสียง : gallego gallego [es]
 • การออกเสียง : Tonga Tonga [es]
 • การออกเสียง : hmong hmong [hmn]
 • การออกเสียง : meri meri [fi]
 • การออกเสียง : li li [it]
 • การออกเสียง : Ruanda Ruanda [es]
 • การออกเสียง : Baule Baule [it]
 • การออกเสียง : bobo bobo [fr]
 • การออกเสียง : Zulu Zulu [en]
 • การออกเสียง : abe abe [da]
 • การออกเสียง : lau lau [eu]
 • การออกเสียง : cornish cornish [en]
 • การออกเสียง : kuna kuna [pl]
 • การออกเสียง : Kongo Kongo [cs]
 • การออกเสียง : Arab Arab [en]
 • การออกเสียง : pular pular [pt]
 • การออกเสียง : Chinook Chinook [en]
 • การออกเสียง : edo edo [hu]
 • การออกเสียง : ladino ladino [es]
 • การออกเสียง : Kurd Kurd [en]
 • การออกเสียง : Rai Rai [fr]
 • การออกเสียง : beja beja [pt]
 • การออกเสียง : lolo lolo [tl]
 • การออกเสียง : Mande Mande [en]
 • การออกเสียง : marka marka [tr]
 • การออกเสียง : Adige Adige [it]
 • การออกเสียง : lengyel lengyel [hu]
 • การออกเสียง : afar afar [en]
 • การออกเสียง : gogo gogo [fr]
 • การออกเสียง : venda venda [pt]
 • การออกเสียง : koi koi [fi]
 • การออกเสียง : galla galla [es]
 • การออกเสียง : spanyol spanyol [hu]
 • การออกเสียง : kono kono [ja]
 • การออกเสียง : toma toma [it]
 • การออกเสียง : Twi Twi [tw]
 • การออกเสียง : paja paja [es]
 • การออกเสียง : haja haja [pt]
 • การออกเสียง : ge'ez ge'ez [am]
 • การออกเสียง : Nez Perce Nez Perce [en]
 • การออกเสียง : chan chan [pl]
 • การออกเสียง : merja merja [fi]
 • การออกเสียง : vend vend [en]
 • การออกเสียง : kung kung [sv]
 • การออกเสียง : papu papu [fi]
 • การออกเสียง : avar avar [ca]
 • การออกเสียง : garo garo [pt]
 • การออกเสียง : naga naga [tl]
 • การออกเสียง : kui kui [et]
 • การออกเสียง : Oneida Oneida [en]
 • การออกเสียง : Chamorro Chamorro [cs]
 • การออกเสียง : ful ful [sv]
 • การออกเสียง : Arapaho Arapaho [hu]
 • การออกเสียง : Huron Huron [hu]
 • การออกเสียง : Bambara Bambara [en]
 • การออกเสียง : agni agni [sa]
 • การออกเสียง : Rif Rif [fr]
 • การออกเสียง : micmac micmac [en]
 • การออกเสียง : fon fon [yi]
 • การออกเสียง : hakka hakka [hak]
 • การออกเสียง : ivrit ivrit [he]
 • การออกเสียง : cigány cigány [hu]
 • การออกเสียง : Limba Limba [ro]
 • การออกเสียง : csiga csiga [hu]
 • การออกเสียง : angol angol [hu]
 • การออกเสียง : wa wa [sco]
 • การออกเสียง : lenka lenka [cs]
 • การออกเสียง : koman koman [ht]
 • การออกเสียง : lombard lombard [pl]
 • การออกเสียง : róka róka [hu]
 • การออกเสียง : teda teda [lmo]
 • การออกเสียง : makua makua [haw]
 • การออกเสียง : lett lett [sv]
 • การออกเสียง : tamazight tamazight [de]
 • การออกเสียง : gurung gurung [ne]
 • การออกเสียง : orosz orosz [hu]
 • การออกเสียง : lobi lobi [ind]
 • การออกเสียง : maithili maithili [de]
 • การออกเสียง : kirundi kirundi [fr]
 • การออกเสียง : guro guro [tl]
 • การออกเสียง : hopi hopi [en]