โชน่าคู่มือการออกเสียง

[chiShona]

สมัครเพื่อ โชน่า ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 7.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 32
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 168
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 68
  • โชน่า ภาพถ่ายจาก vcp.de
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด