หมวดหมู่:

language

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlanguage

 • การออกเสียง : English English [en]
 • การออกเสียง : beautiful beautiful [en]
 • การออกเสียง : Hawaii Hawaii [en]
 • การออกเสียง : Illinois Illinois [en]
 • การออกเสียง : Yorkshire Yorkshire [en]
 • การออกเสียง : Gaeilge Gaeilge [ga]
 • การออกเสียง : Ottawa Ottawa [en]
 • การออกเสียง : interpret interpret [en]
 • การออกเสียง : Japanese Japanese [en]
 • การออกเสียง : 日本語 日本語 [ja]
 • การออกเสียง : inglés inglés [es]
 • การออกเสียง : Latin Latin [en]
 • การออกเสียง : papel papel [pt]
 • การออกเสียง : 한국어 한국어 [ko]
 • การออกเสียง : French French [en]
 • การออกเสียง : francés francés [es]
 • การออกเสียง : Quechua Quechua [es]
 • การออกเสียง : vowel vowel [en]
 • การออกเสียง : Cheshire Cheshire [en]
 • การออกเสียง : negative negative [en]
 • การออกเสียง : Spanish Spanish [en]
 • การออกเสียง : Italian Italian [en]
 • การออกเสียง : čeština čeština [cs]
 • การออกเสียง : Russian Russian [en]
 • การออกเสียง : tem tem [pt]
 • การออกเสียง : kot kot [pl]
 • การออกเสียง : Khmer Khmer [km]
 • การออกเสียง : Xhosa Xhosa [af]
 • การออกเสียง : sotaque sotaque [pt]
 • การออกเสียง : Maja Maja [hr]
 • การออกเสียง : 粤语 粤语 [yue]
 • การออกเสียง : mari mari [fr]
 • การออกเสียง : 英語 英語 [ja]
 • การออกเสียง : Englisch Englisch [de]
 • การออกเสียง : Brunei Brunei [en]
 • การออกเสียง : Cymraeg Cymraeg [cy]
 • การออกเสียง : kawa kawa [pl]
 • การออกเสียง : vai vai [pt]
 • การออกเสียง : intonation intonation [en]
 • การออกเสียง : Arabic Arabic [en]
 • การออกเสียง : Moses Moses [en]
 • การออกเสียง : עברית עברית [he]
 • การออกเสียง : Ada Lovelace Ada Lovelace [en]
 • การออกเสียง : hrvatski hrvatski [hr]
 • การออกเสียง : Gaelic Gaelic [en]
 • การออกเสียง : Igbo Igbo [ig]
 • การออกเสียง : Breton Breton [fr]
 • การออกเสียง : Telugu Telugu [te]
 • การออกเสียง : Malayalam Malayalam [ml]
 • การออกเสียง : Finnish Finnish [en]
 • การออกเสียง : język język [pl]
 • การออกเสียง : 粵語 粵語 [yue]
 • การออกเสียง : contraction contraction [en]
 • การออกเสียง : trio trio [en]
 • การออกเสียง : inger inger [sv]
 • การออกเสียง : TVA TVA [fr]
 • การออกเสียง : Malayalam (മലയാളം) Malayalam (മലയാളം) [ml]
 • การออกเสียง : Mohawk Mohawk [en]
 • การออกเสียง : Mongol Mongol [en]
 • การออกเสียง : moho moho [es]
 • การออกเสียง : fang fang [ca]
 • การออกเสียง : analogy analogy [en]
 • การออกเสียง : Afrikaans Afrikaans [en]
 • การออกเสียง : jute jute [en]
 • การออกเสียง : idiomatic idiomatic [en]
 • การออกเสียง : sign language sign language [en]
 • การออกเสียง : Anglo-Saxon Anglo-Saxon [en]
 • การออกเสียง : ga ga [nl]
 • การออกเสียง : vu vu [fr]
 • การออกเสียง : Urdu Urdu [hi]
 • การออกเสียง : Cantonese Cantonese [en]
 • การออกเสียง : ona ona [tr]
 • การออกเสียง : Thai Thai [en]
 • การออกเสียง : cham cham [de]
 • การออกเสียง : patois patois [fr]
 • การออกเสียง : euphemism euphemism [en]
 • การออกเสียง : gallego gallego [es]
 • การออกเสียง : språk språk [nn]
 • การออกเสียง : Ludwig Josef Johann Wittgenstein Ludwig Josef Johann Wittgenstein [de]
 • การออกเสียง : LaTeX markup language LaTeX markup language [en]
 • การออกเสียง : drawl drawl [en]
 • การออกเสียง : JSON JSON [ja]
 • การออกเสียง : Provençal Provençal [fr]
 • การออกเสียง : Tonga Tonga [es]
 • การออกเสียง : 영어 영어 [ko]
 • การออกเสียง : hmong hmong [hmn]
 • การออกเสียง : meri meri [fi]
 • การออกเสียง : Nahuatl Nahuatl [cs]
 • การออกเสียง : 语言 语言 [zh]
 • การออกเสียง : Ndebele Ndebele [en]
 • การออกเสียง : Flemish Flemish [en]
 • การออกเสียง : past participle past participle [en]
 • การออกเสียง : li li [it]
 • การออกเสียง : Ojibwe Ojibwe [oj]
 • การออกเสียง : simile simile [en]
 • การออกเสียง : VBA VBA [en]
 • การออกเสียง : Grieks Grieks [nl]
 • การออกเสียง : Ruanda Ruanda [es]
 • การออกเสียง : Baule Baule [it]
 • การออกเสียง : British English British English [en]