หมวดหมู่:

language

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlanguage

 • การออกเสียง : English
  English [en]
 • การออกเสียง : beautiful
  beautiful [en]
 • การออกเสียง : Hawaii
  Hawaii [en]
 • การออกเสียง : Illinois
  Illinois [en]
 • การออกเสียง : Yorkshire
  Yorkshire [en]
 • การออกเสียง : Gaeilge
  Gaeilge [ga]
 • การออกเสียง : Ottawa
  Ottawa [en]
 • การออกเสียง : interpret
  interpret [en]
 • การออกเสียง : Japanese
  Japanese [en]
 • การออกเสียง : 日本語
  日本語 [ja]
 • การออกเสียง : inglés
  inglés [es]
 • การออกเสียง : Latin
  Latin [en]
 • การออกเสียง : papel
  papel [pt]
 • การออกเสียง : 한국어
  한국어 [ko]
 • การออกเสียง : French
  French [en]
 • การออกเสียง : Quechua
  Quechua [es]
 • การออกเสียง : vowel
  vowel [en]
 • การออกเสียง : francés
  francés [es]
 • การออกเสียง : Cheshire
  Cheshire [en]
 • การออกเสียง : negative
  negative [en]
 • การออกเสียง : Spanish
  Spanish [en]
 • การออกเสียง : Italian
  Italian [en]
 • การออกเสียง : čeština
  čeština [cs]
 • การออกเสียง : Russian
  Russian [en]
 • การออกเสียง : tem
  tem [pt]
 • การออกเสียง : Khmer
  Khmer [km]
 • การออกเสียง : kot
  kot [pl]
 • การออกเสียง : Xhosa
  Xhosa [af]
 • การออกเสียง : sotaque
  sotaque [pt]
 • การออกเสียง : Maja
  Maja [hr]
 • การออกเสียง : mari
  mari [fr]
 • การออกเสียง : 粤语
  粤语 [yue]
 • การออกเสียง : 英語
  英語 [ja]
 • การออกเสียง : Englisch
  Englisch [de]
 • การออกเสียง : Cymraeg
  Cymraeg [cy]
 • การออกเสียง : Brunei
  Brunei [en]
 • การออกเสียง : kawa
  kawa [pl]
 • การออกเสียง : vai
  vai [pt]
 • การออกเสียง : intonation
  intonation [en]
 • การออกเสียง : Arabic
  Arabic [en]
 • การออกเสียง : Moses
  Moses [en]
 • การออกเสียง : Ada Lovelace
  Ada Lovelace [en]
 • การออกเสียง : עברית
  עברית [he]
 • การออกเสียง : hrvatski
  hrvatski [hr]
 • การออกเสียง : Igbo
  Igbo [ig]
 • การออกเสียง : Gaelic
  Gaelic [en]
 • การออกเสียง : Breton
  Breton [fr]
 • การออกเสียง : Telugu
  Telugu [te]
 • การออกเสียง : Malayalam
  Malayalam [ml]
 • การออกเสียง : język
  język [pl]
 • การออกเสียง : 粵語
  粵語 [yue]
 • การออกเสียง : Finnish
  Finnish [en]
 • การออกเสียง : contraction
  contraction [en]
 • การออกเสียง : trio
  trio [en]
 • การออกเสียง : inger
  inger [sv]
 • การออกเสียง : Malayalam (മലയാളം)
  Malayalam (മലയാളം) [ml]
 • การออกเสียง : TVA
  TVA [fr]
 • การออกเสียง : Mongol
  Mongol [en]
 • การออกเสียง : Mohawk
  Mohawk [en]
 • การออกเสียง : moho
  moho [es]
 • การออกเสียง : fang
  fang [ca]
 • การออกเสียง : analogy
  analogy [en]
 • การออกเสียง : sign language
  sign language [en]
 • การออกเสียง : jute
  jute [en]
 • การออกเสียง : idiomatic
  idiomatic [en]
 • การออกเสียง : vu
  vu [fr]
 • การออกเสียง : Thai
  Thai [en]
 • การออกเสียง : Anglo-Saxon
  Anglo-Saxon [en]
 • การออกเสียง : Afrikaans
  Afrikaans [en]
 • การออกเสียง : Urdu
  Urdu [hi]
 • การออกเสียง : ga
  ga [nl]
 • การออกเสียง : ona
  ona [tr]
 • การออกเสียง : cham
  cham [de]
 • การออกเสียง : Cantonese
  Cantonese [en]
 • การออกเสียง : patois
  patois [fr]
 • การออกเสียง : gallego
  gallego [es]
 • การออกเสียง : Ludwig Josef Johann Wittgenstein
  Ludwig Josef Johann Wittgenstein [de]
 • การออกเสียง : JSON
  JSON [ja]
 • การออกเสียง : euphemism
  euphemism [en]
 • การออกเสียง : LaTeX markup language
  LaTeX markup language [en]
 • การออกเสียง : språk
  språk [nn]
 • การออกเสียง : Provençal
  Provençal [fr]
 • การออกเสียง : 영어
  영어 [ko]
 • การออกเสียง : drawl
  drawl [en]
 • การออกเสียง : hmong
  hmong [hmn]
 • การออกเสียง : Tonga
  Tonga [es]
 • การออกเสียง : Nahuatl
  Nahuatl [cs]
 • การออกเสียง : meri
  meri [fi]
 • การออกเสียง : Ndebele
  Ndebele [en]
 • การออกเสียง : 语言
  语言 [zh]
 • การออกเสียง : Ojibwe
  Ojibwe [oj]
 • การออกเสียง : past participle
  past participle [en]
 • การออกเสียง : li
  li [it]
 • การออกเสียง : Flemish
  Flemish [en]
 • การออกเสียง : simile
  simile [en]
 • การออกเสียง : VBA
  VBA [en]
 • การออกเสียง : Grieks
  Grieks [nl]
 • การออกเสียง : Baule
  Baule [it]
 • การออกเสียง : British English
  British English [en]
 • การออกเสียง : bobo
  bobo [fr]