คำ: biopic

ใน:
biopicการออกเสียงใน อังกฤษ [en]
ˈbaɪoʊˌpɪk (Am); ˈbaɪəʊˌpɪk(Br)

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงbiopicในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

biopicการออกเสียงใน เยอรมัน [de]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงbiopicในเยอรมัน

สุ่มคำ: awesomecoffeeGooglethreeschedule