คำ: belt

ใน:
beltการออกเสียงใน อังกฤษ [en]
belt

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงbeltในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

Phrases - Definition - Synonyms
beltการออกเสียงใน ดัตช์ [nl]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงbeltในดัตช์

สุ่มคำ: TuesdaygirlprettyEnglishCaribbean