มอลตาคู่มือการออกเสียง

[Malti]

สมัครเพื่อ มอลตา ร่วมอ่านออกเสียง

 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 330.000
 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 79
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 773
 • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 313
 • มอลตา ภาพถ่ายจาก Frank Vincentz
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ
 • għaliex การออกเสียง għaliex
 • Noqgħod การออกเสียง Noqgħod
 • L-ghodwa t-tajba การออกเสียง L-ghodwa t-tajba
 • X'jismek? การออกเสียง X'jismek?
 • grazzi ħafna การออกเสียง grazzi ħafna
 • xiex การออกเสียง xiex
 • quddiem การออกเสียง quddiem
 • il-lejl it-tajjeb การออกเสียง il-lejl it-tajjeb
 • Mhux nifhem การออกเสียง Mhux nifhem
 • jien การออกเสียง jien

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Iddecieda Iddecieda
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ twil twil
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ qodma qodma
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Ta’ Giezu Ta’ Giezu
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Gozo Gozo
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ liwja liwja
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Ngħid Ngħid
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ istejjer istejjer
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ nkun nkun
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ nixtieq nixtieq

ดูทั้งหมด