พจนานุกรมการออกเสียงภาษามอลตา

[Malti]

ติดตามการออกเสียงภาษามอลตา

 • จำนวนผู้พูด: 330.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 80
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 771
 • คำที่รอการออกเสียง: 353
 • มอลตา ภาพถ่ายจาก Frank Vincentz
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า qattus qattus
 • การออกเสียงคำว่า Sptar Mater Dei Sptar Mater Dei
 • การออกเสียงคำว่า xemx xemx
 • การออกเสียงคำว่า sebgħa u erbgħin sebgħa u erbgħin
 • การออกเสียงคำว่า daħk daħk
 • การออกเสียงคำว่า ktieb ktieb
 • การออกเสียงคำว่า gomma gomma
 • การออกเสียงคำว่า Jien inħobbok Jien inħobbok
 • การออกเสียงคำว่า mewt mewt
 • การออกเสียงคำว่า wiċċ wiċċ

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า lumija lumija
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า hanzir hanzir
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า hobza hobza
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Buttiġieġ Buttiġieġ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Buttigieg Buttigieg
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า xkunvat xkunvat
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Charles Agius Charles Agius
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ferrovija ferrovija
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า fekruna fekruna
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า fjuri fjuri

ดูทั้งหมด