มอลตาคู่มือการออกเสียง

[Malti]

สมัครเพื่อ มอลตา ร่วมอ่านออกเสียง

 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 330.000
 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 79
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 772
 • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 332
 • มอลตา ภาพถ่ายจาก Frank Vincentz
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ
 • qattus การออกเสียง qattus
 • Sptar Mater Dei การออกเสียง Sptar Mater Dei
 • sebgħa u erbgħin การออกเสียง sebgħa u erbgħin
 • xemx การออกเสียง xemx
 • daħk การออกเสียง daħk
 • gomma การออกเสียง gomma
 • ktieb การออกเสียง ktieb
 • mewt การออกเสียง mewt
 • Jien inħobbok การออกเสียง Jien inħobbok
 • wiċċ การออกเสียง wiċċ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ m'hix m'hix
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ m'hijiex m'hijiex
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ xiħa xiħa
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ xiħ xiħ
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Uviera Uviera
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Uniformi Uniformi
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Ufficcju Ufficcju
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ umbrella umbrella
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Ohxon Ohxon
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ors ors

ดูทั้งหมด