มอลตาคู่มือการออกเสียง

[Malti]

สมัครเพื่อ มอลตา ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 330.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 76
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 743
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 284
  • มอลตา ภาพถ่ายจาก Frank Vincentz
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด