หมวดหมู่:

przymiotnik

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงprzymiotnik

 • การออกเสียง : smacznego smacznego [pl]
 • การออกเสียง : rude rude [en]
 • การออกเสียง : Polska Polska [pl]
 • การออกเสียง : unusual unusual [en]
 • การออกเสียง : złoty złoty [pl]
 • การออกเสียง : Tyskie Tyskie [pl]
 • การออกเสียง : biały biały [pl]
 • การออกเสียง : zajebiste zajebiste [pl]
 • การออกเสียง : czerwony czerwony [pl]
 • การออกเสียง : zielony zielony [pl]
 • การออกเสียง : morowy morowy [pl]
 • การออกเสียง : blade blade [en]
 • การออกเสียง : Szczęsny Szczęsny [pl]
 • การออกเสียง : piękna piękna [pl]
 • การออกเสียง : lite lite [no]
 • การออกเสียง : chore chore [en]
 • การออกเสียง : pomarańczowy pomarańczowy [pl]
 • การออกเสียง : brutto brutto [it]
 • การออกเสียง : manieryczne manieryczne [pl]
 • การออกเสียง : sienna sienna [en]
 • การออกเสียง : opuchnięty opuchnięty [pl]
 • การออกเสียง : nieśmiały nieśmiały [pl]
 • การออกเสียง : sine sine [en]
 • การออกเสียง : tartaczny tartaczny [pl]
 • การออกเสียง : Lewandowski Lewandowski [pl]
 • การออกเสียง : rozentuzjazmowany rozentuzjazmowany [pl]
 • การออกเสียง : Wyborowa Wyborowa [pl]
 • การออกเสียง : duży duży [pl]
 • การออกเสียง : żółwi żółwi [pl]
 • การออกเสียง : przedostatnia przedostatnia [pl]
 • การออกเสียง : gołosłowny gołosłowny [pl]
 • การออกเสียง : antydepresyjny antydepresyjny [pl]
 • การออกเสียง : monitorowany monitorowany [pl]
 • การออกเสียง : trójpokojowe trójpokojowe [pl]
 • การออกเสียง : bydlęcy bydlęcy [pl]
 • การออกเสียง : ścięta ścięta [pl]
 • การออกเสียง : niemożliwe niemożliwe [pl]
 • การออกเสียง : łódzkie łódzkie [pl]
 • การออกเสียง : Suche Suche [de]
 • การออกเสียง : rozrywkowa rozrywkowa [pl]
 • การออกเสียง : epidemiologiczny epidemiologiczny [pl]
 • การออกเสียง : piękny piękny [pl]
 • การออกเสียง : Lisiecki Lisiecki [pl]
 • การออกเสียง : mroźny mroźny [pl]
 • การออกเสียง : środowiskowy środowiskowy [pl]
 • การออกเสียง : Jedwabne Jedwabne [pl]
 • การออกเสียง : włoski włoski [pl]
 • การออกเสียง : otłuszczony otłuszczony [pl]
 • การออกเสียง : emocjonalny emocjonalny [pl]
 • การออกเสียง : zbilansowany zbilansowany [pl]
 • การออกเสียง : szczerozłoty szczerozłoty [pl]
 • การออกเสียง : miękki miękki [pl]
 • การออกเสียง : durnowaty durnowaty [pl]
 • การออกเสียง : Orla Orla [pt]
 • การออกเสียง : drobiowa drobiowa [pl]
 • การออกเสียง : tandetna tandetna [pl]
 • การออกเสียง : Przybylski Przybylski [pl]
 • การออกเสียง : kolorowy kolorowy [pl]
 • การออกเสียง : niewieście niewieście [pl]
 • การออกเสียง : niezauważony niezauważony [pl]
 • การออกเสียง : tarta tarta [eu]
 • การออกเสียง : monastyczna monastyczna [pl]
 • การออกเสียง : stronniczy stronniczy [pl]
 • การออกเสียง : krępy krępy [pl]
 • การออกเสียง : brutalny brutalny [pl]
 • การออกเสียง : jeniecka jeniecka [pl]
 • การออกเสียง : babi babi [cs]
 • การออกเสียง : beskidzki beskidzki [pl]
 • การออกเสียง : obusieczna obusieczna [pl]
 • การออกเสียง : poważne poważne [pl]
 • การออกเสียง : przełomowe przełomowe [pl]
 • การออกเสียง : radiowa radiowa [pl]
 • การออกเสียง : nieakcentowany nieakcentowany [pl]
 • การออกเสียง : gościnny gościnny [pl]
 • การออกเสียง : zbezczeszczony zbezczeszczony [pl]
 • การออกเสียง : motoryzacyjny motoryzacyjny [pl]
 • การออกเสียง : debilny debilny [pl]
 • การออกเสียง : wielki wielki [pl]
 • การออกเสียง : strzelecki strzelecki [pl]
 • การออกเสียง : Kulczycki Kulczycki [pl]
 • การออกเสียง : wykradziony wykradziony [pl]
 • การออกเสียง : łamana łamana [pl]
 • การออกเสียง : jasna jasna [sr]
 • การออกเสียง : chory chory [pl]
 • การออกเสียง : otłuczony otłuczony [pl]
 • การออกเสียง : młody młody [pl]
 • การออกเสียง : rozorane rozorane [pl]
 • การออกเสียง : przemożna przemożna [pl]
 • การออกเสียง : szczodry szczodry [pl]
 • การออกเสียง : kalendarzowy kalendarzowy [pl]
 • การออกเสียง : ciężki ciężki [pl]
 • การออกเสียง : szczęśliwy szczęśliwy [pl]
 • การออกเสียง : gospodarskie gospodarskie [pl]
 • การออกเสียง : hemoroidalny hemoroidalny [pl]
 • การออกเสียง : prawoskrzydłowy prawoskrzydłowy [pl]
 • การออกเสียง : polski polski [pl]
 • การออกเสียง : ochrzczone ochrzczone [pl]
 • การออกเสียง : kłapouchy kłapouchy [pl]
 • การออกเสียง : Leszczyński Leszczyński [pl]
 • การออกเสียง : Świerczewski Świerczewski [pl]