หมวดหมู่:

przymiotnik

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงprzymiotnik

 • การออกเสียง : smacznego
  smacznego [pl]
 • การออกเสียง : rude
  rude [en]
 • การออกเสียง : Polska
  Polska [pl]
 • การออกเสียง : unusual
  unusual [en]
 • การออกเสียง : złoty
  złoty [pl]
 • การออกเสียง : Tyskie
  Tyskie [pl]
 • การออกเสียง : biały
  biały [pl]
 • การออกเสียง : zajebiste
  zajebiste [pl]
 • การออกเสียง : czerwony
  czerwony [pl]
 • การออกเสียง : zielony
  zielony [pl]
 • การออกเสียง : blade
  blade [en]
 • การออกเสียง : morowy
  morowy [pl]
 • การออกเสียง : Szczęsny
  Szczęsny [pl]
 • การออกเสียง : piękna
  piękna [pl]
 • การออกเสียง : lite
  lite [no]
 • การออกเสียง : chore
  chore [en]
 • การออกเสียง : pomarańczowy
  pomarańczowy [pl]
 • การออกเสียง : Lewandowski
  Lewandowski [pl]
 • การออกเสียง : brutto
  brutto [it]
 • การออกเสียง : sienna
  sienna [en]
 • การออกเสียง : manieryczne
  manieryczne [pl]
 • การออกเสียง : opuchnięty
  opuchnięty [pl]
 • การออกเสียง : sine
  sine [en]
 • การออกเสียง : nieśmiały
  nieśmiały [pl]
 • การออกเสียง : Wyborowa
  Wyborowa [pl]
 • การออกเสียง : tartaczny
  tartaczny [pl]
 • การออกเสียง : rozentuzjazmowany
  rozentuzjazmowany [pl]
 • การออกเสียง : duży
  duży [pl]
 • การออกเสียง : żółwi
  żółwi [pl]
 • การออกเสียง : przedostatnia
  przedostatnia [pl]
 • การออกเสียง : gołosłowny
  gołosłowny [pl]
 • การออกเสียง : antydepresyjny
  antydepresyjny [pl]
 • การออกเสียง : monitorowany
  monitorowany [pl]
 • การออกเสียง : trójpokojowe
  trójpokojowe [pl]
 • การออกเสียง : bydlęcy
  bydlęcy [pl]
 • การออกเสียง : ścięta
  ścięta [pl]
 • การออกเสียง : niemożliwe
  niemożliwe [pl]
 • การออกเสียง : Suche
  Suche [de]
 • การออกเสียง : łódzkie
  łódzkie [pl]
 • การออกเสียง : piękny
  piękny [pl]
 • การออกเสียง : rozrywkowa
  rozrywkowa [pl]
 • การออกเสียง : epidemiologiczny
  epidemiologiczny [pl]
 • การออกเสียง : Lisiecki
  Lisiecki [pl]
 • การออกเสียง : Jedwabne
  Jedwabne [pl]
 • การออกเสียง : mroźny
  mroźny [pl]
 • การออกเสียง : środowiskowy
  środowiskowy [pl]
 • การออกเสียง : włoski
  włoski [pl]
 • การออกเสียง : otłuszczony
  otłuszczony [pl]
 • การออกเสียง : emocjonalny
  emocjonalny [pl]
 • การออกเสียง : zbilansowany
  zbilansowany [pl]
 • การออกเสียง : Przybylski
  Przybylski [pl]
 • การออกเสียง : miękki
  miękki [pl]
 • การออกเสียง : szczerozłoty
  szczerozłoty [pl]
 • การออกเสียง : Orla
  Orla [pt]
 • การออกเสียง : durnowaty
  durnowaty [pl]
 • การออกเสียง : drobiowa
  drobiowa [pl]
 • การออกเสียง : tandetna
  tandetna [pl]
 • การออกเสียง : kolorowy
  kolorowy [pl]
 • การออกเสียง : niewieście
  niewieście [pl]
 • การออกเสียง : niezauważony
  niezauważony [pl]
 • การออกเสียง : tarta
  tarta [eu]
 • การออกเสียง : monastyczna
  monastyczna [pl]
 • การออกเสียง : strzelecki
  strzelecki [pl]
 • การออกเสียง : stronniczy
  stronniczy [pl]
 • การออกเสียง : krępy
  krępy [pl]
 • การออกเสียง : brutalny
  brutalny [pl]
 • การออกเสียง : babi
  babi [cs]
 • การออกเสียง : jeniecka
  jeniecka [pl]
 • การออกเสียง : beskidzki
  beskidzki [pl]
 • การออกเสียง : obusieczna
  obusieczna [pl]
 • การออกเสียง : poważne
  poważne [pl]
 • การออกเสียง : przełomowe
  przełomowe [pl]
 • การออกเสียง : radiowa
  radiowa [pl]
 • การออกเสียง : nieakcentowany
  nieakcentowany [pl]
 • การออกเสียง : gościnny
  gościnny [pl]
 • การออกเสียง : zbezczeszczony
  zbezczeszczony [pl]
 • การออกเสียง : motoryzacyjny
  motoryzacyjny [pl]
 • การออกเสียง : debilny
  debilny [pl]
 • การออกเสียง : szczęśliwy
  szczęśliwy [pl]
 • การออกเสียง : wielki
  wielki [pl]
 • การออกเสียง : Kulczycki
  Kulczycki [pl]
 • การออกเสียง : jasna
  jasna [sr]
 • การออกเสียง : wykradziony
  wykradziony [pl]
 • การออกเสียง : łamana
  łamana [pl]
 • การออกเสียง : chory
  chory [pl]
 • การออกเสียง : ciężki
  ciężki [pl]
 • การออกเสียง : młody
  młody [pl]
 • การออกเสียง : otłuczony
  otłuczony [pl]
 • การออกเสียง : szczodry
  szczodry [pl]
 • การออกเสียง : Świerczewski
  Świerczewski [pl]
 • การออกเสียง : polski
  polski [pl]
 • การออกเสียง : rozorane
  rozorane [pl]
 • การออกเสียง : przemożna
  przemożna [pl]
 • การออกเสียง : kalendarzowy
  kalendarzowy [pl]
 • การออกเสียง : Kieślowski
  Kieślowski [pl]
 • การออกเสียง : gospodarskie
  gospodarskie [pl]
 • การออกเสียง : hemoroidalny
  hemoroidalny [pl]
 • การออกเสียง : prawoskrzydłowy
  prawoskrzydłowy [pl]
 • การออกเสียง : ochrzczone
  ochrzczone [pl]
 • การออกเสียง : Leszczyński
  Leszczyński [pl]